Ktl-icon-tai-lieu

phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh

Được đăng lên bởi Mai Ly
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 2532 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
-----  ----

BÀI TẬP NHÓM HỌC PHẦN
PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU TRONG KINH DOANH

ĐỀ TÀI:
NGHIÊN CỨU VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC
LỰA CHỌN SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG CỦA SINH
VIÊN K44 HỆ CHÍNH QUY ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

Nhóm sinh viên thực hiện:

Giáo viên hướng dẫn

Nhóm 06

Hồ Sỹ Minh

1. Trần Thị Mộng Nhi
2. Lê Thị Thùy
3. Đặng Thị Ngọc Ánh
4. Đặng Như Vũ
5. Vantava Bouapha
Lớp: N03
Huế, tháng 4 năm 2012

Đề tài: “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng dến việc lựa chọn điện thoại di động
của sinh viên khóa K44 hệ chính quy trường Đại học kinh tế Huế”

LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình tiến hành đề tài nghiên cứu này, chúng tôi đã nhận được
những sự giúp đỡ, hướng dẫn tận tình và những lời góp ý, động viên chân
thành của nhiều người để có được kết quả như ngày hôm nay.
Trước hết, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giảng viên Hồ Sỹ
Minh- người đã trực tiếp giảng dạy, nhiệt tình hướng dẫn và truyền đạt kinh
nghiệm cho chúng tôi.
Tiếp đến, chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các thầy cô giáo đã dạy dỗ
để cho chúng tôi có cơ hội phát huy vốn kiến thức, kỹ năng tiếp thu được vào
các lĩnh vực trong cuộc sống.
Và chân thành cảm ơn các bạn sinh viên K44 trường Đại học Kinh tế Huế
đã nhiệt tình giúp đỡ cho nhóm nghiên cứu trong quá trình điều tra, khảo sát và
thu thập thông tin phục vụ cho đề tài nghiên cứu.
Mặc dù đã rất cố gắng từ việc nghiên cứu, sưu tầm tài liệu và tổng hợp ý
kiến của các giảng viên bộ môn, song đề tài nghiên cứu của chúng tôi vẫn
không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Chúng tôi rất mong nhận được sự
góp ý, giúp đỡ, chỉ bảo và ý kiến đánh giá của các thầy cô và các bạn để có
thêm vốn kinh nghiệm cho những đề tài nghiên cứu tiếp theo.
Xin chân thành cám ơn!

GVHD: Hồ Sỹ Minh

2

Đề tài: “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng dến việc lựa chọn điện thoại di động
của sinh viên khóa K44 hệ chính quy trường Đại học kinh tế Huế”

MỤC LỤC
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ......................................................................................................................................................7
1.

LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI:.....................................................................................................................................7

2.

MỤC TIÊU VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU:.............................................................................................7
2.1. Câu hỏi nghiên cứu:.................................................................................................
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
-----  ----
BÀI TẬP NHÓM HỌC PHẦN
PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU TRONG KINH DOANH
ĐỀ TÀI:
NGHIÊN CỨU VỀ CÁC YẾU TỐ NH HƯỞNG ĐẾN VIỆC
LỰA CHỌN SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG CỦA SINH
VIÊN K44 HỆ CHÍNH QUY ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ
Nhóm sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn
Nhóm 06 Hồ Sỹ Minh
1. Trần Thị Mộng Nhi
2. Lê Thị Thùy
3. Đặng Thị Ngọc Ánh
4. Đặng Như Vũ
5. Vantava Bouapha
Lớp: N03
Huế, tháng 4 năm 2012
phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh - Người đăng: Mai Ly
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh 9 10 604