Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp nghiên cứu trong quản trị

Được đăng lên bởi tronghung1710
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 598 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHÓM 1. ĐỀ TÀI: Nghiên cứu định tính vai trò của nghiên
cứu định tính hãy cho biết ưu và khuyết điểm của quan sát
trong nghiên cứu định tính.
1.Tổng quan về nghiên cứu định tính
1.1 Khái niệm
1.2 Nguồn gốc nghiên cứu định tính
2. Vai trò của nghiên cứu định tính
3 Chọn mẫu trong nghiên cứu định tính
4.Công cụ thu thập dữ liệu định tính
4.1 Phương pháp quan sát
4.2 Thảo luận tay đôi
4.3 Thảo luận nhóm
5. Đề cương nghiên cứu định tính

BÀI LÀM
1.Tổng quan về nghiên cứu định tính
1.1 Khái niệm
Nghiên cứu định tính là một dạng nghiên cứu thường liên quan đến việc phân tích
và diễn giải dữ liệu dạng định tính nhằm mục đích khám phá qui luật của hiện
tượng khoa học chúng ta cần nghiên cứu.Nghiên cứu định tính là một dạng nghiên
cứu khám phá.
Là phương pháp tiếp cận nhằm tìm cách mô tả và phân tích đặc điểm văn hóa và
hành vi của con người và của nhóm người từ quan điểm của nhà nghiên
cứu.Nghiên cứu định tính chú trọng đến khai thác tâm lí, suy nghĩ bên trong của
người tiêu dùng, của khách hàng (customers’ insight)Cung cấp thông tin toàn diện
về các đặc điểm của môi trường xã hội nơi nghiên cứu được tiến hành.Phương
pháp nghiên cứu định tính cho phép phát hiện những chủ đề quan trọng mà nhà
nghiên cứu có thể chưa bao quát trước đó.Dữ liệu thu thập được dưới dạng định
tính.
1.2 Nguồn gốc
Các phương pháp nghiên cứu định tính được phát triển và sử dụng đầu tiên trong
các nghiên cứu nhân chủng học, một bộ môn khoa học xã hội. Các nhà nhân chủng
học đi đến các cộng đồng mà họ muốn nghiên cứu và sống ở đó một thời gian dài
để quan sát người dân và tìm hiểu những nguyên nhân chi phối hành vi ứng xử của
họ. Để có được những thông tin sâu, các nhà nhân chủng học thường sử dụng các
kỹ thuật như phỏng vấn phi cấu trúc, thu thập lịch sử đời sống, thảo luận nhóm và
nghiên cứu trường hợp. Thoạt tiên, những kỹ thuật này được phát minh nhằm thu
thập những thông tin mô tả, phi định lượng. Ngày nay, các kỹ thuật đó được sử
dụng rộng rãi không chỉ trong phạm vi của nhân chủng học mà còn ở nhiều ngành,
nhiều lĩnh vực khác nhau trong đó có marketing.

2. Vai trò của nghiên cứu định tính

- Dùng để khám phá các vấn đề cũng như các cơ hội Vídụ : chưa biết về hành vi
tiêu dùng
- Rất hữu dụng cho việc thiết kế các dự án nghiên cứu sâu hơn.
Ví dụ : Khám phá các thuộc tính quan trọng của sản phẩm, thái độ người tiêu
dùng đối với sản phẩm, để thiết kế bảng câu hỏi
- Cung cấp các thông tin giúp “hiểu” thị trường, chẳng hạn như tại sao một sản
phẩm lôi cuốn người tiêu dùng hơn sản phẩm khác...
NHÓM 1. ĐỀ TÀI: Nghiên cứu định tính vai trò của nghiên
cứu định tính hãy cho biết ưu và khuyết điểm của quan sát
trong nghiên cứu định tính.
1.Tổng quan về nghiên cứu định tính
1.1 Khái niệm
1.2 Nguồn gốc nghiên cứu định tính
2. Vai trò của nghiên cứu định tính
3 Chọn mẫu trong nghiên cứu định tính
4.Công cụ thu thập dữ liệu định tính
4.1 Phương pháp quan sát
4.2 Thảo luận tay đôi
4.3 Thảo luận nhóm
5. Đề cương nghiên cứu định tính
Phương pháp nghiên cứu trong quản trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp nghiên cứu trong quản trị - Người đăng: tronghung1710
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Phương pháp nghiên cứu trong quản trị 9 10 437