Ktl-icon-tai-lieu

QT Hệ Thống Thông Tin Quản Lý

Được đăng lên bởi Đặng Minh Tiến
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 928 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LOGO

Xinchàocô
vàtoànthểcácbạn

Nhóm:QuảntrịB
Môn:Hệthốngthôngtinquảnlí
GVHD:ĐỗThuThủy

DANH SÁCH NHÓM

ĐỀ TÀI

PHẦN MỀM QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
AMIS HRM MOBILE

Loạihệthống

•

Ngườisửdụnghệthống

•

Cácchứcnănghỗtrợchính

•

Môtảhoạtđộngcủa1chứcnăng

•

Kết luận

•

Cácthôngtnkhác

•

7

6

5

4

3

2

1

NỘI DUNG

1.TÊN HỆ THỐNG
MISA HRM Mobilechophépkếtnối,truyxuấtthôngtinmộtcáchantoàntớiứngdụngnềnMISA
HRM.NET.

2.LOẠI HỆ THỐNG
MISA HRMMobilElàhệthống:

 Hỗtrợraquyếtđịnh

3.NGƯỜI SỬ DỤNG HỆ THỐNG



Cánbộ,nhânviên

 Nhàquảntrị,thủtrưởngđơnvị

4.CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH

a. Tra cứu thông tin nhân viên

b. Thông báo sinh nhật

4.CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH

c. Cập nhật thông tin

d. Báo cáo tình hình nhân sự

5.MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG MỘT CHỨC NĂNG

TRA CỨU DANH BẠ

5.MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG MỘT CHỨC NĂNG

BƯỚC 1

5.MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG MỘT CHỨC NĂNG

BƯỚC 2

5.MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG MỘT CHỨC NĂNG

BƯỚC 3

5.MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG MỘT CHỨC NĂNG

BƯỚC 4a:đối với nhân viên

5.MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG MỘT CHỨC NĂNG

BƯỚC 4a:đối với cấp lãnh đạo

5.MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG MỘT CHỨC NĂNG

BƯỚC4b

5.MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG MỘT CHỨC NĂNG

Ý nghĩa chức năng

tương tác

 Tra cứu thông tin nhanh,chính xác
 Dễ sử dụng,đơn giản
 Truy cập được mọi lúc mọi nơi
 Miễn phí
 giảmthiểu tối đa công sức và thời gian trong việc gửi
thôngtin

 Giảm tải áp lực công việc cho nhân viên nhân sự
 Giảm khối lượng hồ sơ giấy.
 Cung cấp thông tin nhanh
 Cấp quản lý chỉ đạo,điều hành doanh nghiệp kịp
thời

6.kết luận

 Ưu điểm

 Ứng dụng mọi lúc mọi nơi

 Tiết kiệm tiền và thời gian

6.kết luận

Ưu điểm

 Ứng dụng điện toán đám mây

 Giảm áp lực cho nhân viên

6.kết luận

 Nhược điểm

 Phải có sự tương tác giữa nhân viên và công ty

 Điện thoại phải đủ 1 số điều kiện

7.Các thông tin khác

FPT
Làdoanh nghiệp cung cấp các giải pháp, dịch vụ phần mềm số một Việt Nam

7.Các thông tin khác



Khách hàng



Lĩnh vực hoạt động

7.Các thông tin khác

 FAST:Côngty Cổ phần Phần mềm Quản lý Doanhnghiệp.

7.Các thông tin khác

 Sản phẩm

 Fast Accounting 

 Fast Business Online

7.Các thông tin khác



Fast Business Online

CÁM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE

...
LOGO
Xinchàocô
vàtoà nthểc ácbạn
Nhóm:QuảntrịB
Môn:Hệthốngthôngtinquảnlí
GVHD:ĐỗThuThủy
QT Hệ Thống Thông Tin Quản Lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QT Hệ Thống Thông Tin Quản Lý - Người đăng: Đặng Minh Tiến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
QT Hệ Thống Thông Tin Quản Lý 9 10 311