Ktl-icon-tai-lieu

quan hệ kinh tế giữa việt nam và tổ chức asean

Được đăng lên bởi cathy-nguyen
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 4292 lần   |   Lượt tải: 7 lần
2013

QUAN HỆ KINH TẾ GIỮA VIỆT NAM VÀ ASEAN
LỜI NÓI ĐẦU

Trong sự nghiệp đổi mới xây dựng đất nước, theo hướng công nghiệp hóa, hiện
đại hóa, Việt Nam không thể phát triển nếu không thực sự hòa nhập vào sự
phát triền chung của khu vực và Thế Giới. Với tư cách là một nước độc lập,
đang phát triển, nước ta đã trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội
các nước Đông Nam

Á

( The Association

of

Southeast

Asian

Nations- ASEAN) từ ngày 28 tháng 7 năm 1995 , tạo cơ hội Việt Nam có thêm
cơ hội thuận lợi để thúc đẩy nhanh hơn quá trình hội nhập và tham gia
phân công lao động quốc tế.
Tuy nhiên, điều đó không chỉ có lợi mà còn là một sự thách thức đối với nền
kinh tế Việt Nam, vì tham gia ASEAN, không chỉ có sự hợp tác hữu
nghị giữa các quốc gia trong khu vực mà còn có cả cạnh tranh.
Hợp tác giữa Việt Nam và ASEAN là một sự hợp tác trên nhiều lĩnh vực: an
ninh, chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội. Trong bối cảnh nên kinh tế thế giới
tăng cường ngoại thương và có nhiều biến động, Nhóm hướng vào nghiên
cứu “Quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và ASEAN” để thấy được sự tương hỗ
lẫn nhau về kinh tế giữa các quốc gia trong khu vực nhằm xác định đối tác đầu
tư và thị trường tiềm năng của Việt Nam, giúp Nhà nước có những chính sách
thu hút đầu tư phù hợp, cũng như giúp doanh nghiệp Việt Nam có định hướng
đúng đắn trong kinh doanh.
Vì thời gian hạn chế, nên Nhóm chỉ tập trung tìm hiểu thông tin về 10 nước
thành viên hiện tại chủ yếu từ năm 2006 đến nay. Nếu có cơ hội, Nhóm hi vọng
có thể tiếp tục khai thác sâu rộng thêm nhiều thông tin kinh tế và thông tin bổ
trợ không chỉ trong ASEAN mà còn của ASEAN+3.

I.

TỔNG QUAN VỀ CÁC NƯỚC ASEAN:

1

Giáo viên hướng dẫn: Ths. Ngô Văn Phong

2013

QUAN HỆ KINH TẾ GIỮA VIỆT NAM VÀ ASEAN

Hình : Bản đồ Khu vực Asean
I.

Sơ lược về tổ chức ASEAN:

a. Hoàn cảnh ra đời:

Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (Association of Southeast Asian Nations –
ASEAN) được thành lập ngày 8/8/1967 bởi Tuyên bố Bangkok – Thái Lan,
đánh dấu một mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của khu vực
Khi mới thành lập ASEAN gồm 5 nước là Indonexia, Malaysia, Philippine,
Singapore và Thái Lan.
Năm 1984 ASEAN kết nạp thêm Brunei làm thành viên thứ 6.
–

Ngày 28/7/1995 Việt Nam trở thành thành viên thứ 7 của Hiệp hội

–

Ngày 23/7/1997 kết nạp Lào và Myanmar

–

Ngày 30/4/1999, Campuchia trở thành thành viên thứ 10 của ASEAN,

hoàn thành ý tưởng về một ASEAN bao gồm tất cả các quốc gia Đông Nam
Á, một ASEAN của Đông Nam Á và vì Đông Nam Á. Hiện nay, sa...
2013
QUAN HỆ KINH TẾ GIỮA VIỆT NAM VÀ ASEAN
LỜI NÓI ĐẦU

Trong sự nghiệp đổi mới xây dựng đất nước, theo hướng công nghiệp hóa, hiện
đại hóa, Việt Nam không thể phát triển nếu không thực sự hòa nhập vào s
phát triền chung của khu vực và Thế Giới. Với cách một nước độc lập,
đang phát triển, nước ta đã trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội
các nước Đông Nam Á ( The Association of Southeast Asian
Nations- ASEAN) từ ngày 28 tháng 7 năm 1995 , tạo hội Việt Nam có thêm
hội thuận lợi để thúc đẩy nhanh hơn quá trình hội nhập và tham gia
phân công lao động quốc tế.
Tuy nhiên, điều đó không chỉ có lợi mà còn một sự thách thức đối với nền
kinh tế Việt Nam, tham gia ASEAN, không chỉ có s hợp tác hữu
nghị giữa các quốc gia trong khu vực mà còn có cả cạnh tranh.
Hợp c giữa Việt Nam ASEAN một sự hợp tác trên nhiều lĩnh vực: an
ninh, chính trị, kinh tế, n hóa hội. Trong bối cảnh nên kinh tế thế giới
tăng cường ngoại thương và nhiều biến động, Nhóm hướng vào nghiên
cứu “Quan hệ kinh tế giữa Việt Nam ASEAN để thấy được sự tương hỗ
lẫn nhau về kinh tế giữa các quốc gia trong khu vực nhằm xác định đối tác đầu
thị trường tiềm năng của Việt Nam, giúp Nhà nước những chính sách
thu hút đầu phù hợp, cũng như giúp doanh nghiệp Việt Nam định hướng
đúng đắn trong kinh doanh.
thời gian hạn chế, nên Nhóm chỉ tập trung tìm hiểu thông tin về 10 nước
thành viên hiện tại chủ yếu từ năm 2006 đến nay. Nếu có cơ hội, Nhóm hi vọng
thể tiếp tục khai thác sâu rộng thêm nhiều thông tin kinh tế thông tin b
trợ không chỉ trong ASEAN mà còn của ASEAN+3.
I. TỔNG QUAN VỀ CÁC NƯỚC ASEAN:
1
Giáo viên hướng dẫn: Ths. Ngô Văn Phong
quan hệ kinh tế giữa việt nam và tổ chức asean - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quan hệ kinh tế giữa việt nam và tổ chức asean - Người đăng: cathy-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
quan hệ kinh tế giữa việt nam và tổ chức asean 9 10 821