Ktl-icon-tai-lieu

Quan hệ kinh tế quốc tế

Được đăng lên bởi Kieu Trinh Nguyen
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 362 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHỤ LỤC

0

MỞ ĐẦU
Cùng với Mỹ và Nhật Bản, EU là một trong ba trụ cột của nền kinh tế thế giới. Do
dó, quan hệ hợp tác kinh tế với tổ chức này là một trong những vấn đề quan trọng
hàng đầu của một nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam. Quan hệ với EU chính
thức từ năm 1990, năm 1995 Việt Nam đã trở thành một đối tác bình đẳng với EU
khi bản “Hiệp định khung Việt Nam - EU” được thông qua. Đặc biệt, Ngày
4/10/2010, Hiệp định đối tác, hợp tác toàn diện (PCA) giữa Việt Nam - EU vừa
được ký tắt. Qua đó khẳng định rằng từ cả hai phía, Việt Nam và EU đều đánh giá
cao mối quan hệ kinh tế này.
Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu mối liên hệ kinh tế Việt Nam – EU có ý nghĩa
quan trọng trong việc đáp ứng yêu cầu về thông tin và nền tảng cho hợp tác kinh tế
giữa nước ta với Khối Liên minh EU. Chúng em chọn đề tài: “Phân tích mối liên
hệ kinh tế giữa Viêt Nam với EU” với mong muốn đáp ứng phần nào yêu cầu tìm
hiểu về mối quan hệ kinh tế này.
NỘI DUNG
I.
Sự cần thiết của Việt Nam trong quan hệ hợp tác kinh tế với EU
EU là một trong những nền kinh tế lớn của thế giới, GDP năm 2011 đạt 17,57
nghìn tỷ USD; thu nhập bình quân đầu người toàn EU đạt 32,900 USD/năm. Bên
cạnh đó, EU cũng là nhà tài trợ hợp tác phát triển lớn nhất thế giới với 53 tỷ Euro
viện trợ phát triển (ODA) dành cho các nước đang phát triển trong năm 2011,
chiếm hơn 60% tổng viện trợ thế giới. Vì vậy, có thể nói EU giữ một vai trò vô
cùng quan trọng thậm chí có tính chất sống còn trong quan hệ kinh tế đối ngoại của
nền kinh tế Việt Nam. Thật vậy:
Thứ nhất, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, thắt chặt mối
quan hệ với EU sẽ nâng cao vị thế cũng như tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên
trường quốc tế.
Thứ hai, EU là một thị trường rộng lớn gồm 27 nước thành viên và dân số khoảng
500 triệu người; đây là một thị trường đầy tiềm năng cho xuất khẩu Việt Nam.
II.

Thực trạng quan hệ kinh tế Việt Nam – EU

1

Nhận thức được tầm quan trọng và những lợi ích sẽ đạt được trong quan hệ của cả
hai bên, ngày nay, Việt Nam và EU đang không ngừng nỗ lực thúc đẩy hợp tác toàn
diện về kinh tế trên mọi lĩnh vực.
1.

Về hợp tác phát triển

Hiện EU là nhà tài trợ song phương lớn thứ 2 về ODA và là nhà cung cấp viện trợ
không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam với tổng ODA cam kết trong giai đoạn 2014
- 2020 là hơn 400 triệu euro, góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế xã
hội của Việt Nam. EU cũng cung cấp 5,2 tỷ euro (7,2 tỷ USD) cho Việt Nam trong
giai đoạn 2007 – 2013, trong đó, năm 2012 là 1,01 t...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quan hệ kinh tế quốc tế - Người đăng: Kieu Trinh Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Quan hệ kinh tế quốc tế 9 10 139