Ktl-icon-tai-lieu

Quản lí chi phí bảo trì

Được đăng lên bởi luuquocviet78
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 236 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIẢM CHI PHÍ BẢO TRÌ
Mỗi năm, ngành công nghiệp Mỹ tiêu tốn hơn 300 tỷ USD cho việc bảo trì và điều hành máy. Ước
tính khoảng 80% số tiền đó được sử dụng cho việc khắc phục những hư hỏng thường gặp của máy
móc, của hệ thống và của con người mà nó đang diễn ra hàng ngày hàng giờ ở các nhà máy trong cả
nước .
Dựa trên những kinh nghiệm và sự quan sát trên 40 năm trên hàng trăm tình trạng máy móc của
mình, việc loại bỏ những hư hỏng thường gặp có thể giảm được 40 đến 60 % chi phí bảo trì. Và nó
tiết kiệm cho ngành công nghiệp lên đến 115 tỷ USD hàng năm mà không phải điều chỉnh lại kết cấu
chính, giảm bớt nhân công hay đánh mất chất lượng sản phẩm . Tuy nhiên, nó đòi hỏi sự thay đổi
trong những tư tưởng hiện nay về cách thức bảo trì và cách điều hành máy móc cơ bản hàng ngày.
Mặc dù, những cố gắng của ngành công nghiệp Mỹ để điều chỉnh lại nơi làm việc thông qua 1 list
dài những kỷ thuật quản lý hiện đại, nhưng hàng triệu lao động vẫn đến công sở và vẫn cứ làm việc
theo những cách mà họ đã làm từ trước đến nay.
Những nhân công đó vẫn duy trì cách điều hành nhà máy hoạt động của họ. Mà những công việc đó
có tính chất sống còn đến hiệu quả và năng suất, do đó họ tốn rất nhiều thời gian sửa chữa những
sai lệch trong tiến trình sản xuất và khắc phục những hư hỏng thông thường. Họ thường tốn nhiều
giờ thích ứng với những thủ tục và luật lệ quản lý thời gian đã lỗi thời.
Trong phạm vi rộng, sự tiêu tốn tài sản của công ty có nguyên nhân từ tư tưởng chấp nhận những
hư hỏng thông thường và lặp lại. Đây là sự tự hạn chế tiêu biểu, mà nó nói lên rằng máy móc hư
hỏng, con người mắc sai lầm, và hệ thống bị lỗi .Tuy nhiên, bởi những thử thách lòng tin và thực
hiện từng bước loại bỏ những hư hỏng không cần thiết, người quản lý có thể tăng năng suất, giảm
bớt thời gian chết, và tăng lợi nhuận nhanh chóng .
Vấn đề này không phải là sự thiệt hại xảy ra một lần trong quá trình tồn tại của một đoàn thể. Mặc
dù, hư hỏng nặng nề và tốn kém nhưng chúng xảy ra không thường xuyên .Khi chúng xảy ra, cần
phải nổ lực để tìm ra những nguyên nhân của nó. Những cuộc điều tra nghiên cứu được dẫn ra để
tháo gở những nguyên nhân cội nguồn của những hư hỏng. Kết quả này có thể tạo ra sự cải thiện ,
nâng cao tính an toàn, hoặc nhiều hơn là những thủ tục kỷ luật để bảo đảm cho sự viêc đó không tái
diễn trở lại.
Bởi vì những hư hỏng nặng xảy ra không thường xuyên, nên chi phí cao cho những hư hỏng nặng
có thể được bù dần qua nhiều năm. Mặc khác, những hư hỏng thường gặp lại được biểu hiện bởi ch...
GIẢM CHI PHÍ BẢO T
Mỗi năm, ngành công nghiệp Mỹ tiêu tốn hơn 300 tỷ USD cho việc bảo trì điều hành máy. Ước
tính khoảng 80% số tiền đó được sử dụng cho việc khắc phục những hỏng thường gặp của máy
móc, của hệ thống và của con người mà nó đang diễn ra hàng ngày hàng giờ ở các nhà máy trong cả
nước .
Dựa trên những kinh nghiệm sự quan sát trên 40 năm trên hàng trăm tình trạng máy móc của
mình, việc loại bỏ những hỏng thường gặp thể giảm được 40 đến 60 % chi phí bảo trì.
tiết kiệm cho ngành công nghiệp lên đến 115 tỷ USD hàng năm mà không phải điều chỉnh lại kết cấu
chính, giảm bớt nhân công hay đánh mất chất lượng sản phẩm . Tuy nhiên, đòi hỏi sự thay đổi
trong những tư tưởng hiện nay về cách thức bảo trì và cách điều hành máy móc cơ bản hàng ngày.
Mặc dù, những cố gắng của ngành công nghiệp Mỹ để điều chỉnh lại nơi làm việc thông qua 1 list
dài những kỷ thuật quản hiện đại, nhưng hàng triệu lao động vẫn đến công sở vẫn cứ làm việc
theo những cách mà họ đã làm từ trước đến nay.
Những nhân công đó vẫn duy trì cách điều hành nhà máy hoạt động của họ. Mà những công việc đó
tính chất sống còn đến hiệu quả năng suất, do đó họ tốn rất nhiều thời gian sửa chữa những
sai lệch trong tiến trình sản xuất khắc phục những hỏng thông thường. Họ thường tốn nhiều
giờ thích ứng với những thủ tục và luật lệ quản lý thời gian đã lỗi thời.
Trong phạm vi rộng, sự tiêu tốn tài sản của công ty nguyên nhân từ tưởng chấp nhận những
hỏng thông thường lặp lại. Đây sự tự hn chế tiêu biểu, nói lên rằng máy móc hư
hỏng, con người mắc sai lầm, hệ thống bị lỗi .Tuy nhiên, bởi những thử thách lòng tin thực
hiện từng bước loại bỏ những hỏng không cần thiết, người quản thể tăng năng suất, giảm
bớt thời gian chết, và tăng lợi nhuận nhanh chóng .
Vấn đề này không phải sự thiệt hại xảy ra một lần trong quá trình tồn tại của một đoàn thể. Mặc
dù, hỏng nặng nề tốn kém nhưng chúng xảy ra không thường xuyên .Khi chúng xảy ra, cần
phải nổ lực để tìm ra những nguyên nhân của nó. Những cuộc điều tra nghiên cứu được dẫn ra đ
tháo gở những nguyên nhân cội nguồn của những hỏng. Kết quả này thể tạo ra sự cải thiện ,
nâng cao tính an toàn, hoặc nhiều hơn những thủ tục kỷ luật để bảo đảm cho sự viêc đó không tái
diễn trở lại.
Bởi những hỏng nặng xảy ra không thường xuyên, nên chi phí cao cho những hỏng nặng
có thể được bù dần qua nhiều năm. Mặc khác, những hư hỏng thường gặp lại được biểu hiện bởi chi
phí thấp với tần số xảy ra cao. Chúng những hỏng nhỏ thường khó nhận biết được , nhưng
chúng xảy ra lặp đi lặp lại và tốn kém hơn nhiều so với một hư hỏng nặng.
Những hỏng không thường xuyên sự sai lệch những quy tắc hoạt động. Khi chúng xảy ra ,
chúng luôn thể hiện ra bên ngoài . Khi được sửa chữa chúng phục hồi lại tiêu chuẩn đó. Giải quyết
những hư hỏng không thường xuyên sẽ khôi phục nguyên trạng . Những hư hỏng thường xuyên và s
trì hoãn diễn tả nh trạng nhà máy . Giảm những hỏng thường gặp sẽ nâng tình trạng nhà máy
đến mức sản suất cao hơn.
Một khi những hỏng chắc chắn được loại bỏ, những hành động nào thể mang lại sự thay
đổi về năng suất ? Bước đầu tiên xác định những khả năng cải thiện. Những hỏng thường xảy
ra ở đâu và điều gì chứa đựng tiềm năng lớn nhất trong việc cắt giảm các chi phí ?
đây, nguyên tắc 80/20 thông dụng nhất được đưa vào sử dụng : điển hình, một vài vấn đề có
liên quan giải thích cho 80% về thiệt hại máy móc. Những chuyên gia phân tích đã nhận ra điều này
và giải quyết nó một cách tốt nhất. 20% còn lại có thể được giải quyết bởi toàn thể cán bộ công nhân
viên.
Những hỏng xảy ra ở 3 mức độ. Đầu tiên là nguyên nhân có nguồn gốc vật lý. Những bộ phận
nào đang bị lỗi ? Quan trọng hơn là tại sao ? Thứ hai là những lỗi của con người hoặc những sự can
thiệp không thích hợp. Cuối cùng, những hệ thống quản để xác định những lỗi thường gặp còn
kém hoặc chưa có. Những hệ thống quản lý phân tích tốt là một hoạt động quan trọng nhất, bởi vì nó
thường giúp loại bỏ những hư hỏng mà gây cản trở khả năng hoạt động của nhà máy.
Quản lí chi phí bảo trì - Trang 2
Quản lí chi phí bảo trì - Người đăng: luuquocviet78
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Quản lí chi phí bảo trì 9 10 253