Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý chất lượng

Được đăng lên bởi Ta Na Huỳnh
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 948 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MÔN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
Đề 1:
Câu 1/
Trong chu trình chất lượng, khâu nào có tính quyết định đến chất lượng sản phẩm, giải thích??
Trả lời:
Khâu thiết kế, phát triển có tính quyết định đến chất lượng SP, vì nó là tập hợp các quá trình:
-

Chuyển đổi các y.cầu của KHàng thành yêu cầu của SP

-

Căn cứ vào khả năng SX của DN (năng lực SX)



Nếu làm đúng khâu này ngay từ đầu DN sẽ thực hiện đúng với nguyên tắc làm đúng ngay từ đầu để ngăn
ngừa sự không phù hợp, nhờ đó giữ cho quá trình trong tầm kiểm soát.
Câu 2:
Tại sao nói tiêu chuẩn đưa ra 1 trật tự tối ưu trong một khung cảnh nhất định?
Trả lời:
Tiêu chuẩn đưa ra một trật tự tối ưu vì được xây dựng dựa trên:
-

Nguyên tắc thoả thuận

-

Được xây dựng dựa trên nền tảng vững chắc của KH&CN, và

-

Đức rút kinh nghiệm tiên tiến

Câu 3:
Hệ thống quản lí chất lượng? Mối quan hệ giữa hệ thống quản lí chất lượng và quá trình sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp?
Trả lời:
1. Thực chất của quản lý chất lượng:là quản lý các quá trình và tương quan giữa các quá trình, đồng thời giữ
các quá trình trong tầm kiểm soát
o

Muốn quản lý quá trình thì phải xác định:



Đầu vào, đầu ra của quá trình



Cơ cấu vận hành của quá trình



Chất lượng sản phẩm và thông tin
 chất lượng được đảm bảo và ổn định

o

Mối tương quan của các quá trình thể hiện ở chổ: các quá trình có thể song song, đan xen
hoặc cắt nhau ( tương giao). Quản lý của điều này chính là các phương pháp tiếp cận vào các quá trình
Do vậy: Hệ thống quản lý chất lượng là một hệ thống quản lý để định hướng và kiểm soát một tổ chức về
mặt chất lượng

2 Mối tương quan là: .
Quá trình SXKD của DN phải thực hiện hoạt động tạo giá trị gia tăng (GTGT) – quá trình tạo nên GTGT –
HTQLCL quản lý các quá trình

Đề 2:
Câu 1:
Thực chất QLCL : là quản lý các quá trình và mối tương giao giữa các quá trình. Hoạt động của tổ chức, DN
là một mạng lưới các quá trình – QLCL là quản lý các quá trình : xác định quá trình, mối tương giao của các
QT, kiểm soát quá trình
Câu 2.
Vấn đề cần lưu ý khi triển khai áp dụng ISO 9000 : Chép nguyên trong slide
-

ISO 9000 đưa ra một tiêu chuẩn chung cho tất cả công ty không phụ thuộc vào sở hữu, quy mô, loại
hình sản xuất

-

ISO 9000 không phải là tiêu chuẩn cho một loại sản phẩm. Nó chỉ là công cụ cho việc kiểm soát
chất lượng

-

Biên dịch các yêu cầu của ISO 9000 áp dụng vào tổ chức chứ không phải xây dựng hoạt động của
tổ chức theo ISO 9000

-

ISO 9000 chỉ đánh giá hệ thống chất lượng được thiết lập tại các công ty mà không đề cập đến...
MÔN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
Đề 1:
Câu 1/
Trong chu trình chất lượng, khâu nào có tính quyết định đến chất lượng sản phẩm, giải thích??
Trả lời:
Khâu thiết kế, phát triển có tính quyết định đến chất lượng SP, vì nó là tập hợp các quá trình:
- Chuyển đổi các y.cầu của KHàng thành yêu cầu của SP
- Căn cứ vào khả năng SX của DN (năng lực SX)
Nếu làm đúng khâu này ngay từ đầu DN sẽ thực hiện đúng với nguyên tắc làm đúng ngay từ đầu để ngăn
ngừa sự không phù hợp, nhờ đó giữ cho quá trình trong tầm kiểm soát.
Câu 2:
Tại sao nói tiêu chuẩn đưa ra 1 trật tự tối ưu trong một khung cảnh nhất định?
Trả lời:
Tiêu chuẩn đưa ra một trật tự tối ưu vì được xây dựng dựa trên:
- Nguyên tắc thoả thuận
- Được xây dựng dựa trên nền tảng vững chắc của KH&CN, và
- Đức rút kinh nghiệm tiên tiến
Câu 3:
Hệ thống quản lí chất lượng? Mối quan hệ giữa hệ thống quản lí chất lượng và quá trình sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp?
Trả lời:
1. Thực chất của quản lý chất lượng:là quản lý các quá trình và tương quan giữa các quá trình, đồng thời giữ
các quá trình trong tầm kiểm soát
o Muốn quản lý quá trình thì phải xác định:
Đầu vào, đầu ra của quá trình
Cơ cấu vận hành của quá trình
Chất lượng sản phẩm và thông tin
chất lượng được đảm bảo và ổn định
o Mối tương quan của các quá trình thể hiện ở chổ: các quá trình có thể song song, đan xen
hoặc cắt nhau ( tương giao). Quản lý của điều này chính là các phương pháp tiếp cận vào các quá trình
Do vậy: Hệ thống quản lý chất lượng là một hệ thống quản lý để định hướng và kiểm soát một tổ chức về
mặt chất lượng
Quản lý chất lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý chất lượng - Người đăng: Ta Na Huỳnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Quản lý chất lượng 9 10 210