Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý chất lượng công trình

Được đăng lên bởi Nguyễn Minh Thiện
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 263 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quản lý chất lượng công trình xây dựng:
Kinh nghiệm từ Nhật Bản
"Nhật Bản và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng về điều kiện tự nhiên, như có nhiều đồi núi dốc, bờ biển dài, thường
xuyên có mưa bão gây lụt lội, ảnh hưởng đến chất lượng công trình, nên những kinh nghiệm, phương pháp ở Nhật Bản
có thể áp dụng hiệu quả ở Việt Nam", ông Masami Shirato, Thanh tra thi công xây dựng, Vụ Các vấn đề xây dựng, Văn
phòng Bộ trưởng Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản (Bộ MLIT) cho biết.

Coi trọng công tác quản lý thi công
Nhật Bản có một hệ thống quy phạm pháp luật quy định chặt chẽ công tác giám sát thi
công và cơ cấu hệ thống kiểm tra, như Luật Thúc đẩy đấu thầu và hợp đồng hợp thức đối
với công trình công chính, Luật Tài chính công, Luật Thúc đẩy công tác đảm bảo chất
lượng công trình công chính... Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho kiểm tra sẽ do các Cục
phát triển vùng biên soạn, còn nội dung kiểm tra trong công tác giám sát do cán bộ nhà
nước (ở đây là Bộ MLIT) trực tiếp thực hiện.
Ông Masami Shirato cho biết: Ở Nhật Bản, công tác quản lý thi công tại công trường góp
phần quan trọng vào đảm bảo chất lượng công trình xây dựng. Quản lý thi công tại công
trường gồm giám sát thi công và kiểm tra công tác thi công xây dựng, với những nội
dung về sự phù hợp với các điều kiện hợp đồng, tiến trình thi công, độ an toàn lao động.
Việc kiểm tra được thực hiện ở những hạng mục cụ thể, từ chất lượng, kích thước của các
cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp dựng cốt thép cho kết cấu bê tông cũng như kiểm tra kết
quả thực hiện công tác xử lý nền đất yếu, đường kính và chiều dài của các cọc sâu...
Ngoài ra, các vấn đề về sử dụng vật liệu sẵn có ở địa phương hoặc triển khai các biện
pháp cụ thể, phù hợp với từng tình huống có thể xảy ra cũng được tổ chức kiểm tra kỹ
lưỡng.
Giám sát thi công công trình do chính cán bộ Bộ MLIT thực hiện bằng phương pháp
kiểm tra không phá hủy (phương pháp sóng điện từ). Phương pháp này cho phép kiểm tra
sự bố trí các thanh cốt thép cũng như lớp bê tông bảo vệ, đảm bảo độ bền bằng cách ngăn
ngừa các vết nứt và nguy cơ bong tróc bê tông. "Công nghệ kiểm tra truyền thống không
thể phát hiện được khoảng cách bố trí cốt thép sau khi đã thi công xong. Trong khi đó, bố
trí các cốt thép với khoảng cách phù hợp với các lớp bảo vệ cốt thép là đặc biệt qua trọng
trong việc đảm bảo chất lượng công trình cũng như đảm bảo cường độ thiết kế" - Ông
Masami Shirato chia sẻ.
Chế độ bảo trì nghiêm ngặt
Cũng theo các chuyên gia Nhật Bản, ở đất nước mặt trời mọc,...
Quản lý chất lượng công trình xây dựng:
Kinh nghiệm từ Nhật Bản
"Nhật Bản và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng về điều kiện tự nhiên, như có nhiều đồi núi dốc, bờ biển dài, thường
xuyên có mưa bão gây lụt lội, ảnh hưởng đến chất lượng công trình, nên những kinh nghiệm, phương pháp ở Nhật Bản
có thể áp dụng hiệu quả ở Việt Nam", ông Masami Shirato, Thanh tra thi công xây dựng, Vụ Các vấn đề xây dựng, Văn
phòng Bộ trưởng Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản (Bộ MLIT) cho biết.
Coi trọng công tác quản lý thi công
Nhật Bản một hệ thống quy phạm pháp luật quy định chặt chẽ công tác giám sát thi
công và cấu hệ thống kiểm tra, như Luật Thúc đẩy đấu thầu hợp đồng hợp thức đối
với công trình công chính, Luật Tài chính công, Luật Thúc đẩy công tác đảm bảo chất
lượng công trình công chính... Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho kiểm tra s do các Cục
phát triển vùng biên soạn, còn nội dung kiểm tra trong công tác giám sát do cán bộ nhà
nước (ở đây là Bộ MLIT) trực tiếp thực hiện.
Ông Masami Shirato cho biết:Nhật Bản, công tác quản lý thi công tại công trường góp
phần quan trọng vào đảm bảo chất lượng công trình xây dựng. Quản thi công tại công
trường gồm giám sát thi công kiểm tra công tác thi công xây dựng, với những nội
dung về sự phù hợp với các điều kiện hợp đồng, tiến trình thi công, độ an toàn lao động.
Việc kiểm tra được thực hiện ở những hạng mục cụ thể, từ chất lượng, kích thước của các
cấu kiện tông đúc sẵn, lắp dựng cốt thép cho kết cấu tông cũng như kiểm tra kết
quả thực hiện công tác xử lý nền đất yếu, đường kính và chiều dài của các cọc sâu...
Ngoài ra, các vấn đề về sử dụng vật liệu sẵn địa phương hoặc triển khai các biện
pháp cụ thể, phù hợp với từng tình huống thể xảy ra cũng được tổ chức kiểm tra kỹ
lưỡng.
Giám sát thi công công trình do chính cán bộ Bộ MLIT thực hiện bằng phương pháp
kiểm tra không phá hủy (phương pháp sóng điện từ). Phương pháp này cho phép kiểm tra
sự bố trí các thanh cốt thép cũng như lớp bê tông bảo vệ, đảm bảo độ bền bằng cách ngăn
ngừa các vết nứt và nguy bong tróc tông. "Công nghệ kiểm tra truyền thống không
thể phát hiện được khoảng cách bố trí cốt thép sau khi đã thi công xong. Trong khi đó, bố
trí các cốt thép với khoảng cách phù hợp với các lớp bảo vệ cốt thép là đặc biệt qua trọng
trong việc đảm bảo chất lượng công trình cũng như đảm bảo cường độ thiết kế" - Ông
Masami Shirato chia sẻ.
Chế độ bảo trì nghiêm ngặt
Cũng theo các chuyên gia Nhật Bản, đất nước mặt trời mọc, bảo trì được coi một
trong những khâu đặc biệt quan trọng nhằm bảo đảm chất lượng, tăng cường độ bền của
công trình cũng như giảm thiểu chi phí vận hành. Bảo trì được quy định chặt chẽ bằng hệ
thống các Luật, văn bản quy phạm pháp luật, bắt buộc chủ sở hữu và người sử dụng công
trình trách nhiệm bảo trì cập nhật thường xuyên cần phải tuần thủ về công trình.
Quản lý chất lượng công trình - Trang 2
Quản lý chất lượng công trình - Người đăng: Nguyễn Minh Thiện
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Quản lý chất lượng công trình 9 10 523