Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý dịch vụ

Được đăng lên bởi All In In
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1744 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÖÔNG 5

Chapter 5/1

CHÖÔNG 5
I.

KHÁI QUÁT VÀ ĐẶC ĐIỂM SP DỊCH VỤ

II. DỊCH VỤ BÁN HÀNG

III. DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

IV. MỘT SỐ DỊCH VỤ KHÁC
Chapter 5/2

I. KHÁI QUÁT VÀ ĐẶC ĐIỂM SP DỊCH VỤ
1. ĐẶC ĐIỂM
Dịch vụ là những hoạt động hỗ trợ cho
quá trình kinh doanh, bao gồm các hỗ
trợ trước, trong và sau khi bán.
Là lĩnh vực kinh tế thứ ba trong nền
kinh tế quốc dân (công nghiệp, nông
nghiệp, dịch vụ).
Chapter 5/3

I. KHÁI QUÁT VÀ ĐẶC ĐIỂM SP DỊCH VỤ
2. CÁC LOẠI DỊCH VỤ
Dịch vụ lưu thông bổ sung
Bán và vận chuyển hàng hóa
Dịch vụ kỹ thuật khách hàng
Dịch vụ cho thuê máy móc, thiết bị
Dịch vụ giao nhận hàng hóa
Chapter 5/4

I. KHÁI QUÁT VÀ ĐẶC ĐIỂM SP DỊCH VỤ
Dịch vụ lưu thông thuần túy
Chào hàng: giới thiệu và bán trực tiếp
Dịch vụ quảng cáo
Hội chợ
Dịch vụ tư vấn, ghép nối (người SX,
người tiêu dùng)
Dịch vụ giám định hàng hóa.

Chapter 5/5

II. DỊCH VỤ BÁN HÀNG
1. TỔ CHỨC NƠI BÁN HÀNG
1.1. Chuẩn bị địa điểm
CHỌN ĐỊA ĐIỂM

BỐ TRÍ CỬA HÀNG

BỐ TRÍ HÀNG HÓA

Tìm nơi sầm uất

Thiết kế phong cách

Cách trưng bày HH

Khu vực KD

Tên của hàng

Mục đích trưng bày
Phương pháp trưng
bày (nghệ thuật, liên
kết, so sánh).
Chapter 5/6

II. DỊCH VỤ BÁN HÀNG
Diễn biến quá trình mua của khách hàng
1
Khách hàng
đi trong
cửa hàng

2

3

4

Khách hàng

Khách hàng
lựa chọn,
so sánh

Khách hàng
tiếp xúc
sản phẩm

xem, nhìn

5
Khách hàng
quyết định
mua
Chapter 5/7

II. DỊCH VỤ BÁN HÀNG
1.2. Chuẩn bị và bổ sung hàng hóa
Kiểm tra
chất lượng

Vệ sinh

Phân loại

Sửa chữa
hư hỏng,
khuyết tật

Chapter 5/8

II. DỊCH VỤ BÁN HÀNG

Danh mục lớn hơn 20,
lập bảng kê dự trữ
Hàng hóa tăng lên,
sắp xếp theo nhóm
Sắp xếp HH
khoa học

Kiểm tra
định kỳ
Chapter 5/9

II. DỊCH VỤ BÁN HÀNG
1.3. Bố trí trang thiết bị và dụng vụ

Dụng cụ để khách hàng để hàng hóa

Thiết bị quản lý, tính tiền và vật liệu
bao gói cho người bán hàng.

Chapter 5/10

II. DỊCH VỤ BÁN HÀNG
2. YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI BÁN HÀNG
NIỀM NỞ,
LỊCH THIỆP

TÍNH
KIÊN TRÌ

TÍNH
TRUNG THỰC

PHẨM CHẤT CÁ NHÂN

ĐẦU ÓC
THẨM MỸ

KIẾN THỨC
CHUYÊN MÔN

NGHỊ LỰC,
TÍCH CỰC
Chapter 5/11

II. DỊCH VỤ BÁN HÀNG

Kiến thức HH
Sử dụng HH

Kiến thức
KTCN

Kiến thức
chính trị

Kiến thức
pháp lý

Kiến thức
tâm lý

Khả năng
T.Bày, Q.Sát

Khả năng
tư duy

Khả năng
thuyết phục
Chapter 5/12

II. DỊCH VỤ BÁN HÀNG
3. PHƯƠNG PHÁP LÀM GIÁ BÁN VÀ QUY
TRÌNH BÁN HÀNG
3.1. Làm giá bán
Là quyết định về mức giá mà DN đòi
trả cho SP hoặc dịch vụ của mình.
Khi định giá bán, DN phải biết
Chapter 5/13

II. DỊCH VỤ BÁN HÀNG
Các phi phí KD
Thăm dò giá của các đối thủ...
Chapter 5/1
CH
Ö
ÔNG
5
Quản lý dịch vụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý dịch vụ - Người đăng: All In In
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Quản lý dịch vụ 9 10 643