Ktl-icon-tai-lieu

quản lý dự án

Được đăng lên bởi Long Qv
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 893 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ứNG DụNG CÔNG NGHệ Xử Lý NềN MớI TBM VàO VIệT NAM
Phan Hồng Quân*

Application TBM -a new method for soft soil improvement in Vietnam
Abstracrt: Top-Base-Method (TBM) is one of relatively new method
invented in Japan 1-1980 for improvement of soft soil and has been
introduced in Korea since 1990 and rapidly broadened.
TBM is to locate tope -shape concrete blocks (called as top-block) on/within a
thin graveled mat laid over very soft soil to reduce consolidation settlement
and increase the bearing capacity of foundation. With Korean technology, TBM
is environment friendly method with advantages of no noise, no vibration and
waste products is recycled for reuse. TBM application is high effectiveness in
case the structure is not very heavy burdening on the soft ground without
supporting piles. The method was successfully applied in Vietnam by TBS
Vietnam, for the first time it has created a new choice to supersede pile
foundation and the operation cost is lower in some suitable case (about 5060%) and shorter in operating time without adding any special equipment.

1. Giới thiệu chung
Top-Base Method (TBM) là một phương pháp
xử lý nền đất yếu mới được phát minh tại Nhật
bản vào những năm 80 của thế kỷ trước. Hàng
ngàn công trình xây dựng tại Nhật áp dụng
phương pháp này không những đã làm tăng sức
chịu tải của nền mà còn giảm đáng kể độ lún của
công trình, cả độ lún đàn hồi lẫn độ lún cố kết.
Phương pháp mới đặc biệt có hiệu quả đối với
việc giảm chấn và ngăn ngừa hiệu ứng hóa lõng
của đất khi dao động. Các công trình xây dựng
trên nền TBM đã qua được các trận động đất
khủng khiếp tại Chiba năm 1987 và Kobe năm
1995 mà hầu như không bị hư hại gì. Nhiều
nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm đã được
tiến hành để lý giải hiệu quả của phương pháp và
đã được công bố trên các tạp chí Địa kỹ thuật
của Nhật bản cũng như tại các hội thảo quốc tế
về xử lý nền.
* Trường đại học Xây dựng
Số 55 Đường Giải phóng, Hà Nội
DĐ: 0983481960
Email: quanph@nuc.edu.vn
Đầu những năm 1990, công nghệ này được
1
Địa kỹ thuật số 3-2008

nghiên cứu ứng dụng tại Hàn quốc và đã có nhiều
phát minh cải tiến quan trọng kể từ đó, đặc biệt trong
lĩnh vực công nghệ thi công. Các cải tiến về công
nghệ của Hàn quốc đã làm cho TBM trở nên đơn
giản và nhanh chóng hơn trong thi công, thân thiện
với môi trường. Giá thành xây dựng đã giảm một
cách thuyết phục. Hàng ngàn công trình xây dụng ở
Hàn quốc áp dụng công nghệ mới này hàng năm.
Riêng năm 2007 đã có hơn 8 triệu khối bê tông topblock được sử dụng tư...
ứNG DụNG CÔNG NGHệ Xử Lý NềN MớI TBM VàO VIệT NAM
Phan Hồng Quân*
Application TBM -a new method for soft soil improvement in Vietnam
Abstracrt: Top-Base-Method (TBM) is one of relatively new method
invented in Japan 1-1980 for improvement of soft soil and has been
introduced in Korea since 1990 and rapidly broadened.
TBM is to locate tope -shape concrete blocks (called as top-block) on/within a
thin graveled mat laid over very soft soil to reduce consolidation settlement
and increase the bearing capacity of foundation. With Korean technology, TBM
is environment friendly method with advantages of no noise, no vibration and
waste products is recycled for reuse. TBM application is high effectiveness in
case the structure is not very heavy burdening on the soft ground without
supporting piles. The method was successfully applied in Vietnam by TBS
Vietnam, for the first time it has created a new choice to supersede pile
foundation and the operation cost is lower in some suitable case (about 50-
60%) and shorter in operating time without adding any special equipment.
1. Giới thiệu chung
Top-Base Method (TBM) là một phương pháp
xử nền đất yếu mới được pt minh tại Nhật
bản vào những năm 80 của thế k tớc.ng
ngàn ng tnh xây dựng tại Nhật áp dụng
phương pháp này không những đã làm tăng sức
chịu tải của nền mà n giảm đáng kể độn của
ng tnh, c độ lún đàn hồi lẫn đ n cố kết.
Phương pp mới đặc biệt hiệu quả đối với
việc giảm chấn và nn nga hiệu ứng hóa ng
của đất khi dao động. Các công trình xây dựng
trên nền TBM đã qua được c trận động đất
khủng khiếp tại Chiba năm 1987 và Kobe m
1995 hầu như không bị hư hại . Nhiều
nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm đã được
tiến hành để lý giải hiệu quả của pơng pháp và
đã được ng bố tn các tạp chí Địa k thuật
của Nhật bản cũng như tạic hội thảo quốc tế
về xử lý nền.
Đu nhng năm 1990, công ngh này đưc
nghiên cu ứng dng tại Hàn quc và đã có nhiu
phát minh ci tiến quan trng k t đó, đc bit trong
lĩnh vc công ngh thi công. Các ci tiến v công
ngh ca Hàn quc đã làm cho TBM tr nên đơn
gin và nhanh chóng hơn trong thi công, thân thin
vi môi trưng. Giá thành xây dng đã gim mt
cách thuyết phc. Hàng ngàn công trình xây dng
Hàn quc áp dng công ngh mi này hàng năm.
Riêng năm 2007 đã có hơn 8 triu khi bê tông top-
block đưc s dng tương đương vi 2 triệu m2 đất
nn đưc gia c.
ng nghệ TBM được giới thiệu lần đầu tn ở
Việt Nam trong buổi trao đổi giữa Giáo sư Kim
Hak-Moon của Trường Đại học Dankook, Seoul
ng Công ty Banseok với Bộ môn Cơ học đất –
Nền móng Trường Đại học Xây dựng năm 2007.
ng trongm này, Ông Đỗ Đức Thắng, Giám
đốc Công ty Kết cấu ng nghệ mới Việt Nam
(NST Việt Nam) đã tham quan công nghệ này tại
n Quốc và hình thành ý định áp dụng công
nghệ mớiViệt Nam.
Năm 2008, lần đầu tiên TBM được nghiên
cứu tại Trường Đại học Xây dựng trên qui mô
hình trong phòng t nghiệm học đất.
Tháng 08/2008, Công ty TBS Việt Nam liên
1
Địa kỹ thuật số 3-2008
* Trưng đại học Xây dựng
Số 55 Đường Giải phóng, Hà Nội
DĐ: 0983481960
Email: quanph@nuc.edu.vn
quản lý dự án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quản lý dự án - Người đăng: Long Qv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
quản lý dự án 9 10 260