Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý giá sản phẩm sữa thanh trùng của Vinamilk

Được đăng lên bởi Giang Mỡ
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 892 lần   |   Lượt tải: 1 lần
QUẢN LÝ GIÁ
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ THUYẾT
I. Tổng quan
1. Khái niệm giá cả và mục tiêu về giá
1.1. Khái niệm
Có nhiều cách tiếp cận khác nhau về khái niệm giá cả; tuy nhiên, nếu xuất phát từ vị trí
của người mua và người bán trong quan hệ trao đổi thì thì giá cả có thể được nhìn nhân từ
những quan điểm khác biệt thậm chí đối nghich nhau. Đối với người mua, giá cả là số
lượng tiền họ phải trả để nhận được một đơn vị hàng hóa (dịch vụ) hoặc một số lượng
hàng hóa (dịch vụ) nhất định. Còn đối với người bán, giá cả là phần thu nhập (doanh thu)
mà người bán nhận được khi tiêu thụ một đơn vị (hoặc một khối lượng) hàng hóa dịch vụ
nhất định.1
1.2. Mục tiêu
Xác định mức giá cho các sản phẩm,dịch vụ cụ thể trong kinh doanh không phải là tuỳ
ý.Việc định giá phải đảm bảo các mục tiêu đã được đặt ra của doanh nghiệp. Vì các công
ty kinh doanh hoạt động nhằm tối đa hóa lợi nhuận dài hạn, tuy nhiên đây không phải
mục tiêu duy nhất của mức giá. Trong thực tế, các mục tiêu phổ biến khi định giá một sản
phẩm dịch vụ thường là:
- Định giá nhằm đảm bảo tối đa hoá lợi nhuận: Mục tiêu này yêu cầu xác định mức giá
sao cho có thể đạt được lợi nhuận cao nhất khi bán hàng. Để đạt được mục tiêu tối đa hoá
lợi nhuận có thể có các con đường khác nhau. Người ta có thể đặt giá ở mức cao nhất cho
sản phẩm dịch vụ khi có điều kiện (giá hớt váng đối với sản phẩm mới thành công, giá
đầu cơ đối với sản phẩm khan hiếm khi ccàu lớn hơn cung mà khong cóa sản phẩm tốt
thay thế). Thị trường tối đa hoá lợi nhuận bằng cách này có thể phải trả giá bởi phản ứng
của xã hội, qui định của pháp luật và làm xấu đi hình ảnh của doanh nghiệp. Tối đa hóa
lợi nhuận không phải cũng thực hiện được trên cơ sở giá đắt. Trong nhiều trường hợp, giá
cao không đồng nghĩa với việc tổng số lợi nhuận cao. Có thể tìm lợi nhuận tối đa (lãi tối
ưu) trên cơ sở giá tối ưu. Giá tối ưu được xác định trên cơ sở mối quan hệ tương thích
giữa giá với số lượng sản phẩm bán được- tổng thu nhập – tổng chi phí và lợi nhuận
tương ứng với nó. Để có lợi nhuận tối đa, người ta không lựa chọn mức giá đưa đến
doanh số bán lớn nhất mà chọn mức giá mang lại lợi nhuận tối ưu cho doanh nghiệp.
1 Vũ Minh Đức. Quản trị giá trong doanh nghiệp (2008). NXB Kinh tế quốc dân.

- Định giá nhằm mục tiêu doanh số bán hàng: Theo mục tiêu này, mức giá được xác
định sao cho có thể đạt đến một mức bán hàng nào đó (thường là cao nhất) mà doanh
nghiệp mong muốn. Trong trường hợp này, trọng tâm cần đáp ứng là số lượng (doanh số)
bán hàng được hoặc tăng khả năng bá...
QUẢN LÝ GIÁ
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ THUYẾT
I. Tổng quan
1. Khái niệm giá cả và mục tiêu về giá
1.1. Khái niệm
nhiều cách tiếp cận khác nhau về khái niệm giá cả; tuy nhiên, nếu xuất phát từ vị trí
của người mua và người bán trong quan hệ trao đổi thì thì giá cả có thể được nhìn nhân từ
những quan điểm khác biệt thậm chí đối nghich nhau. Đối với người mua, giá cả số
lượng tiền họ phải trả để nhận được một đơn vị hàng hóa (dịch vụ) hoặc một số lượng
hàng a (dịch vụ) nhất định. Còn đối vi người bán, giá cả là phần thu nhập (doanh thu)
mà người bán nhận được khi tiêu thụ một đơn vị (hoặc một khối lượng) hàng hóa dịch vụ
nhất định.
1
1.2. Mục tiêu
Xác định mức giá cho các sản phẩm,dịch vụ cụ thể trong kinh doanh không phải tuỳ
ý.Việc định giá phải đảm bảo các mục tiêu đã được đặt ra của doanh nghiệp. Vì các công
ty kinh doanh hoạt động nhằm tối đa hóa lợi nhuận dài hạn, tuy nhiên đây không phải
mục tiêu duy nhất của mức giá. Trong thực tế, các mục tiêu phổ biến khi định giá một sản
phẩm dịch vụ thường là:
- Định giá nhằm đảm bảo tối đa hoá lợi nhuận: Mục tiêu này yêu cầu xác định mức giá
sao cho có thể đạt được lợi nhuận cao nhất khi bán hàng. Để đạt đưc mục tiêu tối đa hoá
lợi nhuận có thể có các con đưng khác nhau. Người ta có thể đặt giá ở mức cao nhất cho
sản phẩm dịch vụ khi điều kiện (giá hớt váng đối với sản phẩm mới thành công, giá
đầu đối với sản phẩm khan hiếm khi ccàu lớn hơn cung khong cóa sản phẩm tốt
thay thế). Thị trường tối đa hoá lợi nhuận bằng cách này có thể phải trả giá bởi phản ứng
của hội, qui định của pháp luật làm xấu đi hình ảnh của doanh nghiệp. Tối đa hóa
lợi nhuận không phải cũng thực hiện được trên cơ sở giá đắt. Trong nhiều trường hợp, giá
cao không đồng nghĩa với việc tổng số lợi nhuận cao. thể tìm lợi nhuận tối đa (lãi tối
ưu) trên sở giá tối ưu. Giá tối ưu được xác định trên sở mối quan hệ tương thích
giữa giá với số lượng sản phẩm n được- tổng thu nhập tổng chi phí li nhuận
tương ứng với nó. Để li nhuận tối đa, người ta không lựa chọn mức giá đưa đến
doanh số bán lớn nhất mà chọn mức giá mang lại lợi nhuận tối ưu cho doanh nghiệp.
1 Vũ Minh Đức. Quản trị giá trong doanh nghiệp (2008). NXB Kinh tế quốc dân.
Quản lý giá sản phẩm sữa thanh trùng của Vinamilk - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý giá sản phẩm sữa thanh trùng của Vinamilk - Người đăng: Giang Mỡ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Quản lý giá sản phẩm sữa thanh trùng của Vinamilk 9 10 782