Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý hoạt động Bán hàng đa cấp ở Việt Nam hiện nay

Được đăng lên bởi Siêu Lòe Loẹt
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 1801 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Nhóm 2 – Quản lý BHĐC của Nhà nước

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC HIỆN
Nhóm 2. Lớp Quản lý công 54/ Khu vực công & Quản lý công
1.
2.
3.
4.
5.

Nguyễn Cẩm Nhung
Lê Thị Hoàng Yến
Phạm Minh Tuấn
Nguyễn Đại Thành
Ninh Thị Phương

ĐỀ TÀI:
THỰC TRẠNG KINH DOANH ĐA CẤP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

VẤN ĐỀ: QUẢN LÝ BHĐC CỦA NHÀ NƯỚC
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ BÁN HÀNG ĐA CẤP
I.

LÝ LUẬN CHUNG VỀ BHĐC

1. Nguồn gốc của hình thức kinh doanh đa cấp

Nguồn gốc của phương thức BHĐC hay còn gọi là kinh doanh theo mạng (Multi Level
Marketing – MLM) gắn liền với tên tuổi của nhà hóa học người Mỹ có tên là Karl
Renborg (1887-1973). Ông là người đầu tiên đưa tư tưởng kinh doanh theo mạng vào
cuộc sống, tạo ra một phương thức kinh doanh mới được đánh giá là có nhiều triển vọng
trong thế kỷ 21. Năm 1927, Renborg bắt đầu công việc kinh doanh của mình bằng việc
chế biến những sản phẩm bổ sung dinh dưỡng. Trong giai đoạn khởi đầu kinh doanh, để
giải quyết khó khăn trong khâu tiêu thụ sản phẩm, Renborg đưa ra một ý tưởng mà có thể
nói là nguyên lý cơ bản cho ngành kinh doanh theo mạng sau này. Renborg đề nghị bạn
bè của mình truyền bá thông tin về chất bổ sung dinh dưỡng cho người quen của họ và
nếu người quen của họ mua sản phẩm thì ông sẽ trả một khoản hoa hồng cho người giới
thiệu. Không chỉ dừng ở đó, ông còn quyết định là sẽ trả hoa hồng cho những người quen
của bạn mình nếu những người này tiếp tục truyền bá về sản phẩm trong các mối quan hệ
của họ. Nhờ có phương pháp này thông tin về chất bổ sung dinh dưỡng được truyền bá
rộng rãi, doanh thu bán hàng của công ty tăng vượt sức tưởng tượng. Đây chính là thời
điểm đánh dấu sự ra đời của phương thức BHĐC. Năm 1934, Karl Renborg thành lập
công ty “Vitamins California”. Trong phương thức bán hàng kiểu mới này, người tiêu
dùng cũng đồng thời là người truyền bá sản phẩm (hay gọi là nhà phân phối độc lập –
Distributor).
Theo các chuyên gia về kinh doanh theo mạng trên thế giới thì lịch sử phát triển của
phương thức này có thể được phân chia thành những thời kỳ lớn như sau:
1

Nhóm 2 – Quản lý BHĐC của Nhà nước
 Thời kỳ thứ nhất (1940 - 1979): là thời kỳ bắt đầu hình thành ngành kinh doanh

theo mạng với khoảng 30 công ty ra đời tại Mỹ.
 Thời kỳ thứ hai (1979 - 1990): là thời kỳ bùng nổ của kinh doanh theo mạng.

Trong giai đoạn này có hàng trăm công ty đăng ký thành lập sau mỗi ngày với đủ
loại mặt hàng và sơ đồ kinh doanh. Đây cũng là thời kỳ phát triển và chọn lọc tự
nhiên.
 Thời kỳ thứ ba (từ năm 1990 trở đi): nhờ có sự phát triển của khoa h...
Nhóm 2 – Quản lý BHĐC của Nhà nước
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC HIỆN
Nhóm 2. Lớp Quản lý công 54/ Khu vực công & Quản lý công
1. Nguyễn Cẩm Nhung
2. Lê Thị Hoàng Yến
3. Phạm Minh Tuấn
4. Nguyễn Đại Thành
5. Ninh Thị Phương
ĐỀ TÀI:
THỰC TRẠNG KINH DOANH ĐA CẤP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
VẤN ĐỀ: QUẢN LÝ BHĐC CỦA NHÀ NƯỚC
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ BÁN HÀNG ĐA CẤP
I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ BHĐC
1. Nguồn gốc của hình thức kinh doanh đa cấp
Nguồn gốc của phương thức BHĐC hay còn gọi kinh doanh theo mạng (Multi Level
Marketing MLM) gắn liền với tên tuổi của nhà a học người Mỹ có tên Karl
Renborg (1887-1973). Ông người đầu tiên đưa tưởng kinh doanh theo mạng vào
cuộc sống, tạo ra một phương thức kinh doanh mới được đánh giá nhiều triển vọng
trong thế kỷ 21. Năm 1927, Renborg bắt đầu công việc kinh doanh của mình bằng việc
chế biến những sản phẩm bổ sung dinh dưỡng. Trong giai đoạn khởi đầu kinh doanh, để
giải quyết khó khăn trong khâu tiêu thụ sản phẩm, Renborg đưa ra một ý tưởng mà có thể
nói nguyên bản cho ngành kinh doanh theo mạng sau này. Renborg đề nghị bạn
của mình truyền thông tin về chất bổ sung dinh dưỡng cho người quen của họ
nếu người quen của họ mua sản phẩm thì ông sẽ trả mt khoản hoa hồng cho người giới
thiệu. Không chỉ dừng ở đó, ông còn quyết định là sẽ trả hoa hồng cho những người quen
của bạn nh nếu những người này tiếp tục truyn bá về sản phẩm trong các mi quan h
của họ. Nhờ phương pháp này thông tin về chất bổ sung dinh dưỡng được truyền
rộng rãi, doanh thu bán hàng của công ty tăng vượt sức tưởng tượng. Đây chính thời
điểm đánh dấu sự ra đời của phương thức BHĐC. Năm 1934, Karl Renborg thành lập
công ty “Vitamins California”. Trong phương thức bán hàng kiểu mới này, người tiêu
dùng cũng đồng thời người truyền sản phẩm (hay gọi nhà phân phối độc lập
Distributor).
Theo các chuyên gia về kinh doanh theo mạng trên thế giới thì lịch sử phát triển của
phương thức này có thể được phân chia thành những thời kỳ lớn như sau:
1
Quản lý hoạt động Bán hàng đa cấp ở Việt Nam hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý hoạt động Bán hàng đa cấp ở Việt Nam hiện nay - Người đăng: Siêu Lòe Loẹt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Quản lý hoạt động Bán hàng đa cấp ở Việt Nam hiện nay 9 10 526