Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý ngân sách Nhà Nước trong kiềm chế lạm phát

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 9786 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Lời Mở đầu

Lạm phát là một trong bốn yếu tố quan trọng nhất của mọi quốc gia (tăng trưởng cao, lạm
phát thấp, thất nghiệp ít, cán cân thanh toán có số dư). Tình hình lạm phát hiện nay ở Việt
Nam lên tới mức báo động là 2 con số, vượt qua ngướng lạm phát cho phép tối đa là 9%
của mỗi quốc gia. Điều này sẽ dẫn đến nhiều tiêu cực trong đời sống kinh tế của chính phủ:
làm suy vong nền kinh tế quốc gia. Bên cạnh đó là sự tác động mạnh tới đời sống của người
dân, nhất là dân nghèo khi vật giá ngày càng leo thang.
Lạm phát giờ đã thành một vấn đề toàn cầu chứ không chỉ là vấn đề riêng của Việt Nam.
Châu Âu, úc, Mỹ, Trung Quốc, Việt Nam đều gặp rủi ro lạm phát ở những mức độ khác
nhau và đang dùng nhiều bài thuốc khác nhau để chống lạm phát.
Các bài thuốc lạm phát mỗi nước phải khác nhau vì mỗi nước có con đường lạm phát khác
nhau.
Bài này nhằm tóm tắt những nguyên nhân gây lạm phát và thông qua việc cân đối Ngân
sách Nhà nước để đưa một trong những giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát ở Việt Nam

Phần thứ nhất
Lý luận chung về tổ chức cân đối ngân sách nhà nước

1- Khái niệm về cân đối Ngân sách Nhà nước
Cân đối ngân sách Nhà nước là mối quan hệ cân bằng giữa tổng thu và tổng chi Ngân sách
Nhà nước. Cân đối Ngân sách Nhà nước còn được hiểu là làm cho tổng thu và tổng chi có
tương quan cân bằng hay làm cho tổng thu và tổng chi Ngân sách Nhà nước được cân
bằng.
Cân đối Ngân sách Nhà nước nhằm mục đích đảm bảo tài chính cho Nhà nước thực hiện
được tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, chứ không phải đưn giản chỉ để tổng thu và tổng
bằng nhau.
Cân đối Ngân sách Nhà nước phải đảm bảo không chỉ cho tổng thu cân bằng với tổng chi,
mà còn phải đảm bảo cho cơ cấu thu, chi hợp lý; mối quan hệ về lượng giữa thu chi Ngân
sách Nhà nướcvà thực trạng nền kinh tế; mói quan hệ hợp lý giữa ngân sách Trung ương
và ngân sách địa phương…

Trong thực tiễn, cân đối Ngân sách Nhà nước luôn ở trong trạng thái vận động, không
ngừng phát sinh mâu thuẫn giữa thu và chi, cũng như giữa các bộ phận cấu thành Ngân
sách Nhà nước.

2. Một số học thuyết về cân đối Ngân sách Nhà nước
2.1 Lý thuyết cổ điển về sự thăng bằng ngân sách
Nội dung chính của lý thuyết này là mỗi năm ngân sách, tổng số thu phải ngang tổng số chi,
nó xuất phát từ hai lý do sau:
Thứ nhất, tổng số chi không được quá tổng số thu.
Nếu số chi vượt quá số thu, Nhà nước phải tìm ra tiền để thoả mãn các nhu cầu chi tiêu.
Nhưng vì các khoản thu không đủ bàu đắp các khoản chi, nên phải vay nợ ngắn hạn. Điều
này xảy ra thì ngấnách của năm nà...
Lời Mở đầu
Lạm phát là một trong bốn yếu tố quan trọng nhất của mọi quốc gia (tăng trưởng cao, lạm
phát thấp, thất nghiệp ít, cán cân thanh toán có số dư). Tình hình lạm phát hiện nay ở Việt
Nam lên tới mức báo động là 2 con số, vượt qua ngướng lạm phát cho phép tối đa là 9%
của mỗi quốc gia. Điều này sẽ dẫn đến nhiều tiêu cực trong đời sống kinh tế của chính phủ:
làm suy vong nền kinh tế quốc gia. Bên cạnh đó là sự tác động mạnh tới đời sống của người
dân, nhất là dân nghèo khi vật giá ngày càng leo thang.
Lạm phát giờ đã thành một vấn đề toàn cầu chứ không chỉ là vấn đề riêng của Việt Nam.
Châu Âu, úc, Mỹ, Trung Quốc, Việt Nam đều gặp rủi ro lạm phát ở những mức độ khác
nhau và đang dùng nhiều bài thuốc khác nhau để chống lạm phát.
Các bài thuốc lạm phát mỗi nước phải khác nhau vì mỗi nước có con đường lạm phát khác
nhau.
Bài này nhằm tóm tắt những nguyên nhân gây lạm phát và thông qua việc cân đối Ngân
sách Nhà nước để đưa một trong những giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát ở Việt Nam
Phần thứ nhất
Lý luận chung về tổ chức cân đối ngân sách nhà nước
1- Khái niệm về cân đối Ngân sách Nhà nước
Cân đối ngân sách Nhà nước là mối quan hệ cân bằng giữa tổng thu và tổng chi Ngân sách
Nhà nước. Cân đối Ngân sách Nhà nước còn được hiểu là làm cho tổng thu và tổng chi có
tương quan cân bằng hay làm cho tổng thu và tổng chi Ngân sách Nhà nước được cân
bằng.
Cân đối Ngân sách Nhà nước nhằm mục đích đảm bảo tài chính cho Nhà nước thực hiện
được tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, chứ không phải đưn giản chỉ để tổng thu và tổng
bằng nhau.
Cân đối Ngân sách Nhà nước phải đảm bảo không chỉ cho tổng thu cân bằng với tổng chi,
mà còn phải đảm bảo cho cơ cấu thu, chi hợp lý; mối quan hệ về lượng giữa thu chi Ngân
sách Nhà nướcvà thực trạng nền kinh tế; mói quan hệ hợp lý giữa ngân sách Trung ương
và ngân sách địa phương…
Quản lý ngân sách Nhà Nước trong kiềm chế lạm phát - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý ngân sách Nhà Nước trong kiềm chế lạm phát - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Quản lý ngân sách Nhà Nước trong kiềm chế lạm phát 9 10 856