Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý nhà nước về đô thị

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 11410 lần   |   Lượt tải: 66 lần
Câu 22: phân tích mục đích và ý nghĩa của việc đăng ký nhà ở và đất ở
đô thị
tất cả nhà ở và đất ở tại đô thị đều phải đăng ký tại UBND cấp xã đề
nhằm mục đích hỗ trợ cho các cơ quan quản lý nhà ở và đất ở nếu được
tình hình sử dụng đất đai ở đô thị và tình hình xây dựng nhà ở đô thị
Cụ thể:
-đăng ký sử dụng đất đô thị
Mọi tổ chức, cá nhân sử dụng đất đều phải đăng ký để được cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, việc này không chỉ đảm bảo quyền lợi mà
còn là nghĩa vụ bắt buộc đối với những đối tượng đang sử dụng đất, việc
đăng ký giúp cho nhà nước nắm được hiện trạng sử dụng đất đai ở đô thị,
trên cơ sở đó còn thường xuyên theo dõi, quản lý việc sử dụng đất theo
đúng quy hoạch, kế hoạch và mục đích sử dụng đất
-đăng ký nhà ở đô thị là nộ dung quan trọng trong công tác quản lý nhà
nước về nhà ở đô thị, nó không chỉ đảm bảo quyền làm chủ hợp pháp của
người chủ sở hữu nhà và công trình trước pháp luật, mà còn là cơ sở cho
các cơ quan quản lý nhà nước nắm được hiện trạng nhà ở tại đô thị mình
quản lý . trên cơ sở đó lập ra các kế hoạch phát triển nhà ở đô thị, ban
hành các quy chuẩn, quy chế cho việc xây dựng nhà ở đô thị . đồng thời
phát hiện sớm các cương mắc, tranh chấp xung quanh vấn đề nhà đất ở đô
thị, và tìm ra giải pháp để giải quyết kịp thời các tình trạng trên theo đúng
pháp luật .
*trên cơ sở đăng ký nhà ở, đất ở đô thị, thì nhà nước cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở theo nghị định 60/CP ngày
5/7/1994
*điều tra thông kê nhà ở theo định kỳ nhằm giúp các cơ quan quản lý nắm
được thực trạng, tình hình nhà ở trong cả nước cũng như trong từng đô
thị, điiêù này có ý nghĩa to lớn cho việc hoạch định chính sách phát triển
nhà ở và dự trữ đất ở trong khu vực đô thị
*theo quy định của pháp luật, thì chính phủ định kỳ việc tổ chức điều tra,
thống kê nhà ở trong phạm vi cả nước-UBND tỉnh, thành phố thuộc trung
ương tổ chức chỉ đạo UBND cấp dưới trược tiếp tiến hành điều tra, thống
kê nhà ở tại địa phương
Câu 10:Nguyên nhân thất nghiệp và biện pháp tạo việc làm hiện nay
trong các đô thị VN, hiện tượng thất nghiệp là rất phổ biến và rất nhiều,
nó gây khó khăn cho đời sống của con người và ảnh hưởng đến việc phát
triển đô thị nói chung và hiện tượng thất nghiệp này là cho các nguyên
nhân sau đây:
-tốc độ phát triển dân số của các đô thị qúa nhanh, nhưng lại họ tương
xứng với tốc độ và trình độ phát triển kinh tế của các đô thị, ngoài việc
tăng dân số tự nhiên, còn có hiện tượng tăng dân số có học, có nghĩa là
dân cư ở các vùng nông thôn...
Câu 22: phân tích mục đích và ý nghĩa của việc đăng ký nhà ở và đất ở
đô thị
tất cả nhà ở và đất ở tại đô thị đều phải đăng ký tại UBND cấp xã đề
nhằm mục đích hỗ trợ cho các cơ quan quản lý nhà ở và đất ở nếu được
tình hình sử dụng đất đai ở đô thị và tình hình xây dựng nhà ở đô thị
Cụ thể:
-đăng ký sử dụng đất đô thị
Mọi tổ chức, cá nhân sử dụng đất đều phải đăng ký để được cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, việc này không chỉ đảm bảo quyền lợi mà
còn là nghĩa vụ bắt buộc đối với những đối tượng đang sử dụng đất, việc
đăng ký giúp cho nhà nước nắm được hiện trạng sử dụng đất đai ở đô thị,
trên cơ sở đó còn thường xuyên theo dõi, quản lý việc sử dụng đất theo
đúng quy hoạch, kế hoạch và mục đích sử dụng đất
-đăng ký nhà ở đô thị là nộ dung quan trọng trong công tác quản lý nhà
nước về nhà ở đô thị, nó không chỉ đảm bảo quyền làm chủ hợp pháp của
người chủ sở hữu nhà và công trình trước pháp luật, mà còn là cơ sở cho
các cơ quan quản lý nhà nước nắm được hiện trạng nhà ở tại đô thị mình
quản lý . trên cơ sở đó lập ra các kế hoạch phát triển nhà ở đô thị, ban
hành các quy chuẩn, quy chế cho việc xây dựng nhà ở đô thị . đồng thời
phát hiện sớm các cương mắc, tranh chấp xung quanh vấn đề nhà đất ở đô
thị, và tìm ra giải pháp để giải quyết kịp thời các tình trạng trên theo đúng
pháp luật .
*trên cơ sở đăng ký nhà ở, đất ở đô thị, thì nhà nước cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở theo nghị định 60/CP ngày
5/7/1994
*điều tra thông kê nhà ở theo định kỳ nhằm giúp các cơ quan quản lý nắm
được thực trạng, tình hình nhà ở trong cả nước cũng như trong từng đô
thị, điiêù này có ý nghĩa to lớn cho việc hoạch định chính sách phát triển
nhà ở và dự trữ đất ở trong khu vực đô thị
*theo quy định của pháp luật, thì chính phủ định kỳ việc tổ chức điều tra,
thống kê nhà ở trong phạm vi cả nước-UBND tỉnh, thành phố thuộc trung
ương tổ chức chỉ đạo UBND cấp dưới trược tiếp tiến hành điều tra, thống
kê nhà ở tại địa phương
Câu 10:Nguyên nhân thất nghiệp và biện pháp tạo việc làm hiện nay
trong các đô thị VN, hiện tượng thất nghiệp là rất phổ biến và rất nhiều,
nó gây khó khăn cho đời sống của con người và ảnh hưởng đến việc phát
triển đô thị nói chung và hiện tượng thất nghiệp này là cho các nguyên
nhân sau đây:
-tốc độ phát triển dân số của các đô thị qúa nhanh, nhưng lại họ tương
xứng với tốc độ và trình độ phát triển kinh tế của các đô thị, ngoài việc
tăng dân số tự nhiên, còn có hiện tượng tăng dân số có học, có nghĩa là
dân cư ở các vùng nông thôn hay phụ cân thành phố di cư vào để sinh
Quản lý nhà nước về đô thị - Trang 2
Quản lý nhà nước về đô thị - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Quản lý nhà nước về đô thị 9 10 108