Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý Nhân sự ( Quản Trị Kinh Doanh cho Kĩ sư )

Được đăng lên bởi Cloud Syc
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 858 lần   |   Lượt tải: 0 lần
L/O/G/O

Đềtài:

Quảnlýnhânsự
GVHD:HàngLêCẩmPhương

Contents

1.Kháiniệm

2.Mụctiêucủaquảnlýnhânsự

Nộidung

3.Cácnhómchứcnăngchính

4.Vaitròcủacáccấpquảnlý

5.Quytrìnhquảnlýnguồnnhânlực

Kháiniệm

Quảnlýnhânsựlàviệchoạchđịnh,tuyểnmộ,tuyểnchọn,duytrì,pháttriển,sửdụng,độngviênvàtạo
mọiđiềukiệnthuậnlợichotàinguyênnhânsựthôngquatổchứcnhằmđạtđượcmụctiêucủatổchức.

[ReferenceInformation]



Giáotrìnhquảnlýdoanhnghiệp–KhoaQuảnlýcôngnghiệp



Quảntrịnhânsự(năm 1998)

Quytrìnhquảnlý

•

Hoạchđịnhnhânsự:

–

Lậpkếhoạchchodựđịnhtươnglai:

 Nhucầunhânsự(kĩnăng,sốlượng, …)
 Kếhoạchhànhđộngcụthể(mụcđích,phươngpháp, …)

[ReferenceInformation]



Giáotrìnhquảnlýdoanhnghiệp–KhoaQuảnlýcôngnghiệp

Quytrìnhquảnlý

•

Hoạchđịnhnhânsự:

–

Phảiđảmbảocácnguyêntắcnhấtquánvàhoànthànhcácmụctiêuchungcủadoanhnghiệp.

–

Biệnphápsắpxếpvàchuẩnbị:



Thiếungười:tuyểndụng,tuyểnchọn, …



Dưngười:tạmnghỉ,giảmbiênchế, …

[ReferenceInformation]



Giáotrìnhquảnlýdoanhnghiệp–KhoaQuảnlýcôngnghiệp

Quytrìnhquảnlý

•

Tuyểndụng:

–

Kháiniệm:làquátrìnhthuhútcácứngviêncókhảnăngcầnthiếtchosựpháttriểncủatổchức(thô
ngquacáchoạtđộngkêugọi,giớithiệu,chươngtrình,quảngcáo, marketing, … ).

[ReferenceInformation]



Giáotrìnhquảnlýdoanhnghiệp–KhoaQuảnlýcôngnghiệp

Quytrìnhquảnlý

•

Tuyểndụng:

–

Côngtácchuẩnbị:

 Thànhlậphộiđồngtuyểndụng.
 Nghiêncứuchínhsáchnhànước,côngty.
 Xácđịnhtiêuchuẩntuyểnchọn.
–

Nguồntuyểndụng:bêntrong&bênngoài.

[ReferenceInformation]



Giáotrìnhquảnlýdoanhnghiệp–KhoaQuảnlýcôngnghiệp

Quytrìnhquảnlý

•

Tuyểnchọn:

–

Kháiniệm:sànglọcsautuyểndụng,phùhợpvănhóavàkhảnăngpháttriểncủacôngty.

–

Tiêuchuẩnlựachọn:

 Phẩmchấtđạođức.
 Kĩnăng.

[ReferenceInformation]



Giáotrìnhquảnlýdoanhnghiệp–KhoaQuảnlýcôngnghiệp

Quytrìnhquảnlý

•

Hướngdẫnngườimớiđến:

–

Hòanhậpvớimôitrườnglàmviệc.

–

Cácthôngtincầnthiếtchocôngviệc,kỳvọngcủacấptrên.

–

Cácthôngtinvềphúclợi,đãingộchonhânviên.

.
.

[ReferenceInformation]



Giáotrìnhquảnlýdoanhnghiệp–KhoaQuảnlýcôngnghiệp

Quytrìnhquảnlý

•

Đàotạovàpháttriểnnhânviên:

–

Phảiđảmbảovềquyềnlợigiữanhânviênvàcôngty(tráchnhiệmnhânviênvớicôngtysaukhiđư
ợcđàotạo, …).

–

Hiệuquảvềchiphíbỏra.

.
.

[ReferenceInformation]



Giáotrìnhquảnlýdoanhnghiệp–KhoaQuảnlýcôngnghiệp

Quytrìnhquảnlý

•

Đánhgiáthànhtíchlàmviệc:

–

Kháiniệm:nhiệmvụnhàquảnlý,đánhgiátừngcánhânquaquátrìnhthựchiệnvàhoànthànhcôn
gviệc.

[ReferenceInformation]



Giáotrìnhquảnlýdoanhnghiệp–KhoaQuảnlýcôngnghiệp

Quytrìnhquảnlý

•

Đánhgiáthànhtíchlàmviệc:
...
L/O/G/O
Đềtài:Quảnlýnhânsự
GVHD:HàngLêCẩmPhương
Quản lý Nhân sự ( Quản Trị Kinh Doanh cho Kĩ sư ) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý Nhân sự ( Quản Trị Kinh Doanh cho Kĩ sư ) - Người đăng: Cloud Syc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Quản lý Nhân sự ( Quản Trị Kinh Doanh cho Kĩ sư ) 9 10 183