Ktl-icon-tai-lieu

quản lý nhân sự trong kinh doanh

Được đăng lên bởi tien-phamdung789
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 491 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kỹ năng quản lý nhân sự trong kinh doanh.
>> Khóa học Kỹ Năng Thăng Tiến
(HieuHoc.com). Kinh doanh là toàn bộ hoạt động kinh tế của một doanh nghiệp nhằm thực hiện mục tiêu
của doanh nghiệp ấy. Trong đó, nhiệm vụ quản lý nhân sự là bạn phải biết rõ: "Muốn người khác làm việc
gì và xem xét cách tốt nhất, kinh tế nhất mà họ làm". Một công ty hay một tổ chức nào dù có nguồn tài
chính dồi dào, máy móc kỹ thuật hiện đại đến đâu cũng sẽ trở nên vô nghĩa nếu không biết quản lý nhân
sự. Nếu không có quản lý hiệu quả thì doanh nghiệp không thể tồn tại. Vấn đề là: “Tôi có thể tận dụng
tối đa sự đóng góp của nhân viên như thế nào để đạt đến mục tiêu và phải học cách quản lý,
khích lệ nhân viên như thế nào để đạt được những thành công trong kinh doanh?”

Sau đây là những lời khuyên hữu ích để có một kế hoạch phát triển kỹ năng quản lý nhân
sự rất đơn giản cho các chủ doanh nghiệp, nhà quản lý, các sinh viên và những ai quan tâm
đến
quản
lý
nhân
sự
trong
kinh
doanh
(doanh
nghiệp).
Thói quen và cá tính nhiều khi thật khó chuyển dịch, nhưng tin tưởng nhờ kế hoạch này, về
lâu dài, mọi việc sẽ đơn giản với bạn hơn rất nhiều
Ba nguyên tắc.
1. Phân quyền.
Để quản lý, bạn cần phân quyền đến nhân viên ở mức nhiều nhất có thể. Hãy luôn ghi nhớ: nhiệm vụ
xuyên suốt của bạn là phải phân quyền cho nhân viên về mọi việc, tìm ra một người có thể thay mình
đảm đương nhiệm vụ để bạn có thời gian và không gian hướng đến những nhiệm vụ to lớn hơn.
Hãy nhớ rằng dù nhân viên của bạn có tài năng đến đâu thì cũng khó lòng phát triển nếu bạn không tin
tưởng giao phó công việc cho họ. Nên lựa chọn nhân viên thành thạo từng việc, thay vì chọn nhân viên
"vạn năng". Một kết luận rút ra là giới lãnh đạo không nên giao phó những công việc quan trọng chỉ cho
một phòng ban hoặc chỉ một người mà thôi.
Thực tế là hầu hết mọi người đều không có chuyên môn trong nhiều việc. Ngay cả khi một người có thể
làm tốt 3 việc, nếu giao cho anh ta 3 việc cùng một lúc, năng suất sẽ kém hơn nhiều so với 3 người làm
riêng. Điều gì xảy ra nếu người "vạn năng" đó nghỉ ốm hoặc nghỉ phép đột xuất?

Thứ hai, thực hiện chế độ trả lương (tiền công) theo số lượng sản phẩm (hợp lệ về chất lượng) và chế
độ thưởng vượt định mức nhằm khuyến khích nỗ lực của nhân viên. Cách trả lương theo số lượng sản
phẩm nhằm kích thích tăng năng suất và hiệu quả sản xuất.
2. Duy trì khoảng cách cần thiết.
Một trong những sai lầm lớn nhất của mọi nhà quản lý là thiên vị, hoặc dành quá nhiều thời gian cho
nhóm của mình hoặc không hề ngó ngàng ...
Kỹ năng quản lý nhân sự trong kinh doanh.
>> Khóa học Kỹ Năng Thăng Tiến
(HieuHoc.com). Kinh doanhtoàn bộ hoạt động kinh tế của một doanh nghiệp nhằm thực hiện mục tiêu
của doanh nghiệp ấy. Trong đó, nhiệm vụ quản lý nhân sự là bạn phải biết rõ: "Muốn người khác làm việc
xem xét cách tốt nhất, kinh tế nhất họ làm". Một công ty hay một tổ chức nào nguồn tài
chính dồi dào, máy móc kỹ thuật hiện đại đến đâu cũng sẽ trở nên vô nghĩa nếu không biết quản lý nhân
sự. Nếu không quản hiệu quả thì doanh nghiệp không thể tồn tại. Vấn đề là: “Tôi thể tận dụng
tối đa sự đóng góp của nhân viên như thế nào để đạt đến mục tiêu phải học cách quản lý,
khích lệ nhân viên như thế o đ đạt được những thành công trong kinh doanh?”
Sau đây những lời khuyên hữu ích để một kế hoạch phát triển kỹ năng quản lý nhân
sự rất đơn giản cho các chủ doanh nghiệp, nhà quản lý, các sinh viên và những ai quan tâm
đến quản nhân sự trong kinh doanh (doanh nghiệp).
Thói quen và cá tính nhiều khi thật khó chuyển dịch, nhưng tin tưởng nhờ kế hoạch này, về
lâu dài, mọi việc sẽ đơn giản với bạn hơn rất nhiều
Ba nguyên tắc.
1. Phân quyền.
Để quản lý, bạn cần phân quyền đến nhân viên mức nhiều nhất thể. Hãy luôn ghi nhớ: nhiệm vụ
xuyên suốt của bạn phải phân quyền cho nhân viên về mọi việc, tìm ra một người thể thay mình
đảm đương nhiệm vụ để bạn có thời gian và không gian hướng đến những nhiệm vụ to lớn hơn.
Hãy nhrằng nhân viên của bạn tài năng đến đâu tcũng khó lòng phát triển nếu bạn không tin
tưởng giao phó công việc cho họ. Nên lựa chọn nhân viên thành thạo từng việc, thay chọn nhân viên
"vạn năng". Một kết luận rút ra giới lãnh đạo không nên giao phó những công việc quan trọng chỉ cho
một phòng ban hoặc chỉ một người mà thôi.
Thực tế hầu hết mọi người đều không chuyên môn trong nhiều việc. Ngay cả khi một người thể
làm tốt 3 việc, nếu giao cho anh ta 3 việc cùng một lúc, năng suất sẽ kém hơn nhiều so với 3 người làm
riêng. Điều gì xảy ra nếu người "vạn năng" đó nghỉ ốm hoặc nghỉ phép đột xuất?
quản lý nhân sự trong kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quản lý nhân sự trong kinh doanh - Người đăng: tien-phamdung789
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
quản lý nhân sự trong kinh doanh 9 10 911