Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý nhân sự

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2404 lần   |   Lượt tải: 20 lần
Đặc điểm

•

Quản lý cơ sở dữ liệu tập trung.

•

Quản lý thông tin đa cấp, đa ngành, phù hợp cho công ty có nhiều phòng ban, nhiều chi nhánh.

•

Có đầy đủ các báo cáo về quản lý nhân sự, theo dõi chính sách đối với người lao động và các báo cáo sử
dụng lao động theo qui định của nhà nước.

•

Hỗ trợ các chức năng tìm kiếm, truy vấn động theo tất cả các chỉ tiêu có trong cơ sở dữ liệu, hỗ trợ lập các
báo cáo thống kê nhanh theo các yêu cầu của lãnh đạo.

•

Hỗ trợ mềm dẻo trong việc xác lập các công thức tính lương cho người lao động với nhiều cách tính lương
khác nhau: Lương gián tiếp, lương khoán sản phẩm, lương khoán theo doanh thu, lương công nhật, lương
công nhân trực tiếp sản xuất...

•

Giao diện thân thiện, dễ sử dụng, hướng dẫn chi tiết trong từng chức năng chương trình.

•

Hỗ trợ các tiện ích truy xuất số liệu báo cáo thống kê. Cho phép kết xuất số liệu ra các định dạnh báo cáo
khác nhau như: word, excel, pdf.

•

Phân quyền, phân cấp bảo mật dữ liệu, phân quyền sử dụng đến từng chức năng trong chương trình, phân
quyền cập nhật truy xuất dữ liệu theo phân cấp quản lý của người dùng.

•

Hệ thống được thiết kế theo mô hình khách-chủ (client-server), các tác vụ do máy chủ xử lý nên truy xuất dữ
liệu nhanh.

•

Hệ thống có thể chạy trên máy đơn hoặc trên mạng cục bộ (LAN) và không giới hạn số lượng máy trạm.

•

Hệ thống cung cấp chức năng lưu trữ dự phòng và phục hồi dữ liệu khi có sự cố.

Chức năng quản lý nhân sự
Thông tin về hồ sơ lý lịch:

•

Quản lý chi tiết thông tin về người lao động như: Mã số nhân viên, ngày sinh, nơi sinh, giới tính, sổ bảo hiểm,
địa chỉ, điện thoại, chỗ ở hiện nay, đơn vị công tác, chức danh công tác, chức danh nghề....

•

Quản lý chi tiết thông tin về quan hệ gia đình.

•

Quản lý chi tiết về trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, tin học, chính trị.

•

Quản lý việc lưu trữ hồ sơ của người lao động.

•

Quản lý chi tiết quá trình công tác của người lao động trước khi vào công ty cho đến thời gian hiện tại.

•

Theo dõi quá trình khen thưởng, kỷ luật.

•

Theo dõi quá trình diễn biến lương của người lao động.

Thông tin về hợp đồng lao động:

•

Quản lý chi tiết về hợp đồng lao động giữa công ty với người lao động: Hợp đồng thử việc, tập việc, hợp đồng
chính thức có xác định thời hạn, không xác định thời hạn.

•

Theo dõi gia hạn hợp đồng.

•

Theo dõi lưu trữ hồ sơ khi người lao động nghỉ việc, tạm hoãn hợp đồng.

Thông tin về đào tạo:

•

Lập kế hoạch và theo dõi thực hiện kế hoạch đào tạo cho đội ngũ cán bộ nhâ...
Đặc điểm
Quản lý cơ sở dữ liệu tập trung.
Quản lý thông tin đa cấp, đa ngành, phù hợp cho công ty có nhiều phòng ban, nhiều chi nhánh.
đầy đủ các báo cáo về quản nhân sự, theo dõi chính sách đối với người lao động các báo cáo sử
dụng lao động theo qui định của nhà nước.
Hỗ trợ các chức năng tìm kiếm, truy vấn động theo tất cả các chỉ tiêu trong sdữ liệu, hỗ trợ lập các
báo cáo thống kê nhanh theo các yêu cầu của lãnh đạo.
Hỗ trợ mềm dẻo trong việc xác lập các công thức tính lương cho người lao động với nhiều cách tính lương
khác nhau: Lương gián tiếp, lương khoán sản phẩm, lương khoán theo doanh thu, lương công nhật, lương
công nhân trực tiếp sản xuất...
Giao diện thân thiện, dễ sử dụng, hướng dẫn chi tiết trong từng chức năng chương trình.
Hỗ trợ các tiện ích truy xuất số liệu báo cáo thống kê. Cho phép kết xuất s liệu ra các định dạnh báo cáo
khác nhau như: word, excel, pdf.
Phân quyền, phân cấp bảo mật dữ liệu, phân quyền sử dụng đến từng chức năng trong chương trình, phân
quyền cập nhật truy xuất dữ liệu theo phân cấp quản lý của người dùng.
Hệ thống được thiết kế theo mô hình khách-chủ (client-server), các tác vụ do máy chủ xử lý nên truy xuất dữ
liệu nhanh.
Hệ thống có thể chạy trên máy đơn hoặc trên mạng cục bộ (LAN) và không giới hạn số lượng máy trạm.
Hệ thống cung cấp chức năng lưu trữ dự phòng và phục hồi dữ liệu khi có sự cố.
Chức năng quản lý nhân sự
Thông tin về hồ sơ lý lịch:
Quản lý chi tiết thông tin về người lao động như: Mã số nhân viên, ngày sinh, nơi sinh, giới tính, sổ bảo hiểm,
địa chỉ, điện thoại, chỗ ở hiện nay, đơn vị công tác, chức danh công tác, chức danh nghề....
Quản lý chi tiết thông tin về quan hệ gia đình.
Quản lý chi tiết về trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, tin học, chính trị.
Quản lý việc lưu trữ hồ sơ của người lao động.
Quản lý chi tiết quá trình công tác của người lao động trước khi vào công ty cho đến thời gian hiện tại.
Theo dõi quá trình khen thưởng, kỷ luật.
Theo dõi quá trình diễn biến lương của người lao động.
Thông tin về hợp đồng lao động:
Quản lý chi tiết về hợp đồng lao động giữa công ty với người lao động: Hợp đồng thử việc, tập việc, hợp đồng
chính thức có xác định thời hạn, không xác định thời hạn.
Theo dõi gia hạn hợp đồng.
Theo dõi lưu trữ hồ sơ khi người lao động nghỉ việc, tạm hoãn hợp đồng.
Thông tin về đào tạo:
Quản lý nhân sự - Trang 2
Quản lý nhân sự - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Quản lý nhân sự 9 10 352