Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý tổng hợp nguồn nước lưu vực sông

Được đăng lên bởi Lam Ly
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 2393 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁN CÔNG TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA MÔI TRƯỜNG & BẢO HỘ LAO ĐỘNG
NGÀNH: KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG
™&˜

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

QUẢN LÝ TỔNG HỢP NGUỒN NƯỚC LUU
VỰC SÔNG KIẾN GIANG - TỈNH THÁI BÌNH
TRÊN CƠ SỞ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

SVTH : PHẠM THU HƯỜNG
MSSV : 710443B
LỚP : 07MT1N
GVHD: TSKH. BÙI TÁ LONG

TP Hồ Chí Minh, 12/2007

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁN CÔNG TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA MÔI TRƯỜNG & BẢO HỘ LAO ĐỘNG
NGÀNH: KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG
™&˜

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

QUẢN LÝ TỔNG HỢP NGUỒN NƯỚC LUU
VỰC SÔNG KIẾN GIANG - TỈNH THÁI BÌNH
TRÊN CƠ SỞ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

SVTH : PHẠM THU HƯỜNG
MSSV : 710443B
GVHD: TSKH BÙI TÁ LONG
Ngày giao nhiệm vụ luận văn: 01/10/2007
Ngày hoàn thành luận văn:31/12/2007

TPHCM, ngày 31 tháng 12 năm 2007
Giảng Viên hướng dẫn

TSKH. Bùi Tá Long

b

LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành đồ án tốt nghiệp này, em đã nhận được sự giúp đỡ và chỉ bảo tận
tình của thầy cô, bạn bè và gia đình đã dành cho em.
Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy hướng dẫn của mình, Tiến sỹ
khoa học Bùi Tá Long, trưởng phòng Geoinformatics, Viện Môi trường và Tài
nguyên, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, người đã quan tâm giúp đỡ, đóng góp ý
kiến về mặt chuyên môn và tạo mọi điều kiện thuận lợi để em hoàn thành tốt luận văn
trong thời gian qua.
Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các Thầy Cô Khoa Môi trường và Bảo hộ lao
động, Trường Đại Học Bán công Tôn Đức Thắng, những người đã cho em kiến thức
và kinh nghiệm trong suốt quá trình em được học tập tại trường.
Em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới kỹ sư Cao Duy Trường cùng các
anh chị trong phòng Geoinformatics, Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc
gia Tp. Hồ Chí Minh đã tận tình chỉ bảo trong suốt thời gian em làm Đồ án tốt nghiệp.
Bên cạnh đó, em gửi lời cảm ơn tới chị Lê Thị Út Trinh đã giúp đỡ em trong quá trình
làm dữ liệu cho bản đồ tỉnh Thái Bình.
Em xin chân thành cảm ơn tới chú Phí Văn Chín, trưởng phòng cùng với các
anh chị trong phòng Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình đã giúp đỡ em trong
thời gian em thục tập và thu thập số liệu cho đồ án tốt nghiệp này.
Cuối cùng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè những người
thân yêu nhất đã hỗ trợ động viên và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho em trong
suốt quá trình học tập cũng như trong thời gian thực hiện đồ án này.

c

TÓM TẮT
Nước là một dạng tài nguyên môi trường đặc biệt, là thành phần thiết yếu của
sự sống. Từ xưa đến nay, chúng ta cứ nghĩ rằng tài nguyên nước là vô hạn nên không
quan tâm nhiều đến việc sử dụng cũng như thải bỏ c...
TRƯỜNG ĐẠI HC BÁN CÔNG N ĐỨC THNG
KHOA MÔI TRƯỜNG & BO H LAO ĐỘNG
NNH: KHOA HC MÔI TRƯỜNG
LUN VĂN TT NGHIP
QUN LÝ TNG HP NGUN NƯỚC LUU
VC SÔNG KIN GIANG - TNH THÁI BÌNH
TRÊN CƠ S PHÁT TRIN BN VNG
SVTH : PHM THU HƯỜNG
MSSV : 710443B
LP : 07MT1N
GVHD: TSKH. ILONG
TP H Chí Minh, 12/2007
Quản lý tổng hợp nguồn nước lưu vực sông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý tổng hợp nguồn nước lưu vực sông - Người đăng: Lam Ly
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
Quản lý tổng hợp nguồn nước lưu vực sông 9 10 43