Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý và phát triển nguồn nhân lực hành chính

Được đăng lên bởi huypham35
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 1577 lần   |   Lượt tải: 2 lần
26/5/2014-30/5/2014.
QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH.
PGS.TS Trần Thị Thanh Thủy - Viện lãnh đạo học và chính sách công.
(45 tiết)
Mục tiêu:
Củng cố kiến thức về:
- Vai trò của hoạt động quản lý nguồn nhân lực hành chính nhà nước.
- Quy trình, các công cụ, phương pháp chủ yếu của quản lý nguồn nhân lực hành chính
nhà nước.
Tài liệu:
- Học viện hành chính 2010. Tập bài giảng Tổ chức và nhân sự hành chính.
...
Nội dung:
1. Tổng quan.
2. Lập kế hoạch.
3. Tuyển dụng
4. Quản lý và sử dụng.
5.

Làm việc nhóm:
1- Thế nào là nguồn nhân lực hành chính nhà nước? Vai trò của quản lý nguồn nhân lực
hành chính?
Hoa:
Nguồn nhân lực giữ vai trò quyết định, là yếu tố hàng đầu trong sự phát triển.
- NNL là phạm trù dùng để chỉ sức mạnh tiềm năng của con người tham gia vào quá
trình phát triển.
- NNL HCNN: là hệ thống cán bộ công chức hành chính, tổng thể tiềm năng lao động
của con người trong hệ thống HCNN.
NNL HCNN mạnh, chất lượng cao: mạnh về sức lao động (kiến thức tốt, chuyên môn
cao, phẩm chất đạo đức tốt)
Để phát huy NNL
1

Hoạt động quản lý NNL HCNN là phát huy NNL để phục vụ quản lý nhà nước.
Vai trò: 3 cấp độ:
- Đối với cán bộ công chức: Có tiềm năng về sức mạnh của mình, khi được sử dụng
đúng, phát huy đúng vai trò thì giúp cho CBCC phát huy tốt khả năng, vai trò, sở trường của
mình.
- Đối với cơ quan: Khi quản lý NNL tốt thì mỗi cơ quan đó sẽ đạt được mục tiêu của
mình, phát huy hiệu quả kinh tế cao, giúp cho mỗi cá nhân cân bằng và phát triển, đảm bảo
cuộc sống của mỗi người, tăng được sức cạnh tranh của mỗi cơ quan.
- Đối với nền công vụ chung: Giúp mỗi quốc gia đạt được mục tiêu của mình, khẳng định
vị trí của quốc gia trên quốc tế.
Hiện tượng: chảy máu chất xám từ cơ quan nhà nước sang các tổ chức tư nhân, nước
ngoài, từ Việt Nam ra nước ngoài...
Câu hỏi chất vấn cho nhóm 1:
- (Mr T.V.Bình): Đề cao nguồn nhân lực trong cơ quan HCNN thì lợi ích cá nhân hàng
đầu, lợi ích tập thể ở đâu?
- (Mr D.H.Thắng): Trích lật thuyền là dân, đẩy thuyền là dân có rộng quá không?
- (Cô giáo): Khi nói về NNL chỉ là sức mạnh tiềm ẩn? Làm thế nào để phát hiện, đo
lường, đánh giá được sức mạnh tiềm ẩn của người khác?
Trả lời:
Ms Phương -> Mr Bình: Đã khẳng định quyền lợi tập thể và cá nhân song song, đưa cá
nhân lên hàng đầu, tạo không khí làm việc thoải mái hơn.
-> Thắng: Nói đến năng lực cán bộ là chính thôi.
Mr Duy -> Cô giáo: Trong cơ quan nhà nước, đơn vị, để phát huy được năng lực của cán
bộ...
Cô giáo:
- Nhìn từ góc độ khoa học quản lý, lợi ích cá nhân là...
26/5/2014-30/5/2014.
QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC HÀNH CHÍNH.
PGS.TS Trần Thị Thanh Thủy - Viện lãnh đạo học và chính sách công.
(45 tiết)
Mục tiêu:
Củng cố kiến thức về:
- Vai trò của hoạt động quản lý nguồn nhân lực hành chính nhà nước.
- Quy trình, các công cụ, phương pháp chủ yếu của quản nguồn nhân lực hành chính
nhà nước.
Tài liệu:
- Học viện hành chính 2010. Tập bài giảng Tổ chức và nhân sự hành chính.
...
Nội dung:
1. Tổng quan.
2. Lập kế hoạch.
3. Tuyển dụng
4. Quản lý và sử dụng.
5.
Làm việc nhóm:
1- Thế nào nguồn nhân lực hành chính nhà nước? Vai trò của quản nguồn nhân lực
hành chính?
Hoa:
Nguồn nhân lực giữ vai trò quyết định, là yếu tố hàng đầu trong sự phát triển.
- NNL phạm trù dùng để chỉ sức mạnh tiềm năng của con người tham gia vào quá
trình phát triển.
- NNL HCNN: hệ thống cán bộ công chức hành chính, tổng thể tiềm năng lao động
của con người trong hệ thống HCNN.
NNL HCNN mạnh, chất lượng cao: mạnh về sức lao động (kiến thức tốt, chuyên môn
cao, phẩm chất đạo đức tốt)
Để phát huy NNL
1
Quản lý và phát triển nguồn nhân lực hành chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý và phát triển nguồn nhân lực hành chính - Người đăng: huypham35
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Quản lý và phát triển nguồn nhân lực hành chính 9 10 29