Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý xuất nhập kho hàng

Được đăng lên bởi hoangsinh190796
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 294 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình hoạt động của các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính
trị, kinh tế xã hội, các đơn vị vũ trang, luôn nhận được văn bản đến do các cơ
quan,tổ chức, cá nhân gửi đến cơ quan mình để yêu cầu, đề nghị giải quyết
những vấn đề mang tính chất công. Để làm tốt công tác này, đòi hỏi mỗi cán bộ,
công chức phải nắm, hiểu được các kiến thức lý luận và phương pháp chuyên
môn nghiệp vụ cũng như việc áp dụng công nghệ thông tin công tác quản lý văn
bản đến. làm tốt công tác quản lý văn bản đến này sẽ giúp cho cơ quan hoạt
động tốt hơn. Đây là công cụ không thể thiếu trong mỗi cơ quan.
Để hoàn thành đề tài này, ngoài sự cố gắng nỗ lực, tìm tòi nghiên cứ tài
liệu, giáo trình về tổ chức quản lý văn bản đến, em còn nhận được sự hướng dẫn
chi tiết của thầy giáo Đỗ Văn Đại và cô giáo Đinh Thị Nguyên từ việc chỉnh
sửa đề cương sơ bộ cho đến việc chỉnh sửa báo cáo. Bên cạnh đó em còn nhận
được sự hướng dẫn tận tình tình của Ủy ban nhân dân xã Thanh vận. Đặc biệt là
anh chị phòng hành chính đã cung cấp số liệu về quản lý văn bản đến để em làm
cơ sở nghiên cứu đề tài của mình.
Trong thời gian nghiên cứu tại cơ UBND, em đã học hỏi được rất nhiều
kinh nghiệm cho bản thân mình, nắm bắt số liệu liên quan đến vấn đề mình làm
thực tế nên em không tránh khỏi những sai sót, những ý kiến em đưa ra chỉ
mang tính chất chủ quan của bản thân. Vậy nên em rất mong muốn được sự chỉ
bảo thêm của các thầy cô giáo để đề tài của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên
Nguyễn Thị Thùy

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH ẢNH, BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ

ĐẶT VẤN ĐỀ
1.Tính cấp thiết của đề tài
Công tác quản lý văn bản đến là công tác đóng vai trò rất quan trọng trong
sự ổn định và phát triển của mỗi cơ quan tổ chức.Đây là một công cụ, không thể
thiếu để giúp hoạt độngquản lý của mỗi cơ quan có hiệu quả. Công tác quản lý
văn bản đến có chức năng đảm bảo thông tin cho hoạt động quản lý, hiệu quả
hoạt động quản lý của các cơ quan, tổ chức cao hay thấp phụ thuộc một phần
vào công tác này có được làm tốt hay không. Đây là công tác vừa mang tính
chính trị vừa có tính chất nghiệp vụ kỹ thuật và liên quan đến nhiều cán bộ, công
chức. Để làm tốt công tác này, đòi hỏi phải nắm hiểu kiến thức lý luận và
phương pháp tiến hành nghiệp vụ chuyên môn, cũng như việc ứng dụng công
nghệ thông tin vào công tác quản lý văn bản.
Chính vì nhận thức được tầm quan trọng và sự cần thiết cuả công tác
quản lý văn bản đến trong bất cứ một cơ quan nào cho nên tôi đã lựa chọn đề tài
“Hoàn thiện công tác quả...
LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình hoạt động của các quan nhà nước, các tổ chức chính
trị, kinh tế hội, các đơn vị trang, luôn nhận được văn bản đến do các
quan,tổ chức, nhân gửi đến quan mình để yêu cầu, đề nghị giải quyết
những vấn đề mang tính chất công. Đ làm tốt công tác này, đòi hỏi mỗi cán bộ,
công chức phải nắm, hiểu được các kiến thức luận phương pháp chuyên
môn nghiệp v cũng như việc áp dụng công nghệ thông tin công tác quản lý văn
bản đến. làm tốt công tác quản văn bản đến này s giúp cho quan hoạt
động tốt hơn. Đây là công cụ không thể thiếu trong mỗi cơ quan.
Để hoàn thành đề tài này, ngoài sự cố gắng nỗ lực, tìm tòi nghiên cứ tài
liệu, giáo trình về tổ chức quản lý văn bản đến, em còn nhận được sự hướng dẫn
chi tiết của thầy giáo Đỗ Văn Đại giáo Đinh Thị Nguyên từ việc chỉnh
sửa đề cương bộ cho đến việc chỉnh sửa báo cáo. Bên cạnh đó em còn nhận
được s hướng dẫn tận tìnhnh của y ban nhân dân xã Thanh vận. Đặc biệt
anh chị phòng hành chính đã cung cấp số liệu v quản lý văn bản đến để em làm
cơ sở nghiên cứu đề tài của mình.
Trong thời gian nghiên cứu tại UBND, em đã học hỏi được rất nhiều
kinh nghiệm cho bản thân mình, nắm bắt s liệu liên quan đến vấn đề mình làm
thực tế nên em không tránh khỏi những sai sót, những ý kiến em đưa ra chỉ
mang tính chất chủ quan của bản thân. Vậy nên em rất mong muốn được sự chỉ
bảo thêm của các thầy cô giáo để đề tài của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Sinh viên
Nguyễn Thị Thùy
Quản lý xuất nhập kho hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý xuất nhập kho hàng - Người đăng: hoangsinh190796
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Quản lý xuất nhập kho hàng 9 10 292