Ktl-icon-tai-lieu

quản trị bệnh viện

Được đăng lên bởi hang-le-pham
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 5835 lần   |   Lượt tải: 7 lần
NHÓM 1:
1.

Lê Thị Như Trang.

2.

Lê Thị Mỹ Linh.

3.

Lê Minh Phương Ái Vy.

4.

Võ Ngọc Yến.

5.

Trịnh Thị Sen.

6.

Phạm Lệ Hằng.

7.

Trương Thị Kim Liên.

8.

Phạm Thị Tuyết Mai.

9.

Hà Như Ngọc.

10. Nguyễn

Phương Linh.

Bài tập tình huống:
Lớp tập huấn ngắn hạn cho cán bộ lãnh đạo và nhân viên Trung tâm Y tế.
Một giáo sư nổi tiếng của trường Đại học Kinh tế được mời để hướng tới để hướng
dẫn cho đợt thực tập về quản lí ở TTYT. Ổng giảng về lý thuyết quản trị, nhấn
mạnh đến tầm quan trọng của quản trị trong tất cả các tổ chức, giới thiệu các công
cụ và kỹ thuật quản trị, các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị.
Cuối buổi tập huấn trong khi trao đổi ý kiến, một người đã đã đứng lên phát
biểu:
“Thưa giáo sư, những điều giáo sư nói rất thú vị, chứa đựng những kiến thức rộng
lớn, có thể là rất bổ ích, nhưng nó chỉ áp dụng cho những công ty kinh doanh, xí

nghiệp sản xuất mà không thể áp dụng ở đây. Chúng tôi là bác sĩ, chúng tôi cứu
những con người, cho nên chúng tôi cần những bác sĩ giỏi và trang thiết bị hiện đại
chứ không cần đến lý thuyết quản trị.”
Vị bác sĩ đó là một giáo sư nổi tiếng vừa đảm nhiệm trưởng khoa trong trung
tâm y tế. Vì vậy, khi phát biểu xong, hầu hết các bác sĩ và y tá đều im lặng, không
có ý kiến gì thêm.
CÂU HỎI:
1.

Giải thích vì sao ông giáo sư – bác sĩ trưởng khoa lại phát biểu như vậy.
Nếu bạn là ông giáo sư kinh tế bạn sẽ giải thích như thế nào để ông bác sĩ
kia đồng tình với ý kiến của bạn?

2.

Nếu quản trị thực sự quan trọng cho các tổ chức, vì sao nó thường hoặc bị
phủ nhận ở những tổ chức phi lợi nhuận.

BÀI LÀM:
Nhóm em sẽ trả lời từng câu hỏi để các bạn có thể dễ hiểu và đi sâu vào vấn
đề hơn.
1.

Ông giáo sư – bác sĩ trưởng khoa phát biểu như vậy vì:

Có rất nhiều tình huống trong trường hợp phát biểu của ông bác sĩ này nhưng
chúng tôi xin trình bày 3 tình huống sau:
_Thứ nhất là: Nhận thức của bác sĩ đó chưa hòa nhập và chưa nhận rõ ra sự
cần thiết, chưa thấy được sự phát triển của một bệnh viện có quản trị rõ ràng.
Người hoạt động trong ngành y tế thì phải là người trong chuyên ngành hiểu biết
kiến thức về nó.
_Thứ hai là: ông giáo sư này đã từng sống trong thời kỳ bao cấp và ông cho
rằng:
- Bệnh viện là nơi khám và chữa bệnh cho những ai có nhu cầu ,ở bệnh viện
mọi người đều bình đẳng như nhau.
- Hầu như tất cả các hoạt động của bệnh viện không ít thì nhiều đều được nhà
nước bao cấp. Nào là: thương hiệu bệnh viện, đất đai , cơ sở vật chất, nhân lưc,
trang thiết bị, … nên chất lượng dịch vụ bệnh viện của...
NHÓM 1:
1. Lê Thị Như Trang.
2. Lê Thị Mỹ Linh.
3. Lê Minh Phương Ái Vy.
4. Võ Ngọc Yến.
5. Trịnh Thị Sen.
6. Phạm Lệ Hằng.
7. Trương Thị Kim Liên.
8. Phạm Thị Tuyết Mai.
9. Hà Như Ngọc.
10. Nguyễn Phương Linh.
Bài tập tình huống:
Lớp tập huấn ngắn hạn cho cán bộ lãnh đạo nhân viên Trung tâm Y tế.
Một giáo sư nổi tiếng của trường Đại học Kinh tế được mời để hướng tới để hướng
dẫn cho đợt thực tập về quản TTYT. Ổng giảng về thuyết quản trị, nhấn
mạnh đến tầm quan trọng của quản trị trong tất cả các tổ chức, giới thiệu các công
cụ và kỹ thuật quản trị, các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị.
Cuối buổi tập huấn trong khi trao đổi ý kiến, một người đã đã đứng lên phát
biểu:
“Thưa giáo sư, những điều giáo nói rất thú vị, chứa đựng những kiến thức rộng
lớn, thể rất bổ ích, nhưng chỉ áp dụng cho những công ty kinh doanh,
quản trị bệnh viện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quản trị bệnh viện - Người đăng: hang-le-pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
quản trị bệnh viện 9 10 435