Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị chất lượng

Được đăng lên bởi sim-ho
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2011 lần   |   Lượt tải: 14 lần
Câu 1: Tại sao người ta cho rằng: “Ở bất kỳ nền kinh tế nào, mặc dù sản xuất phát
triển, trình độ chất lượng đang ở mức rất cao, người ta vẫn đang nghiên cứu những
vấn đề liên quan đến chất lượng”?
Do nhu cầu phát triển của xã hội, doanh nghiệp phải thay đổi để đáp ứng kịp thời, tránh
bị lạc hậu và loại bỏ. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học – kỹ thuật, đã làm
cho sản phẩm sản xuất ra ngày càng có khả năng cung cấp được nhiều tiện ích và điều
kiện tối ưu hơn Chu kỳ sống của sản phẩm, công nghệ ngày càng ngắn đi, những chuẩn
mực về chất lượng cũng thường cuyên trở nên lạc hậu. Đồng thời các hạn chế về nguồn
lực đầu vào của các doanh nghiệp rất nhiều, các doanh nghiệp phải nghiên cứu để sản
phẩm vẫn có chất lượng tốt, làm sao cho nguyên vật liệu tốt, phân bổ cho sản xuất một
cách hợp lý, để nhằm nâng cao tính cạnh tranh.
Mặc dù trình độ chất lượng của họ đạt ở mức cao hay mức cao nhất ở thời điểm hiện nay
thì trong tương lai chưa hẳn là vậy nếu họ không tiếp tục nghiên cứu những vấn đề liên
quan đến chất lượng thì họ sẽ bị tụt hậu.
Vì mục tiêu cuối cùng của các doanh nghiệp là thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.
Câu 2: Hãy nêu sự khác biệt nhau giữa các quan niệm về quản lý chất lượng theo
KCS và quản lý chất lượng toàn diện, đồng bộ.
KCS: + được thực hiện ở giai đoạn cuối sản phẩm
+ nhân viên có kiến thức chuyên môn hóa
+ loại bỏ hoặc từng phần sản phẩm bị lỗi
+ các bộ phận trong quá trình sản xuất hoạt động độc lập
+ tính thụ động cao
+ hiệu quả kinh tế thấp
TQM: +được thực hiện đồng thời với quá trình sản xuất

+ các bộ phận liên lạc với nhau mật thiết
+ tính chủ động cao – phòng bệnh
+ hiệu quả kinh tế cao
Câu 3: Vì sao quản lý chất lượng phải được xây dựng theo mô hình quản lý MBP?
Vì đó là xu thế đang được áp dụng rộng rãi. Các sản phẩm và dịch vụ từ quản lý riêng lẽ
sang quản lý tổng thể quá trình.. Cho nên, muốn có các sản phẩm và dịch vụ có chất
lượng, an toàn hiệu quả cao cần phải quản lý quá trình tạo ra chúng, phải thực hiện việc
quản lý theo quá trình để khảo sát tất cả các yếu tố liên quan đến quá trình tạo ra sản
phẩm và dịch vụ. Việc quản lý theo MBP sẽ giúp tổ chức theo dõi quá trình để có thể
kiểm soát, khắc phục nhanh chóng sản phẩm bị lỗi một cách nhanh chóng, tiết kiệm thời
gian, chi phí.
Câu 4: Phân biệt sự khác nhau cơ bản giữa kiểm tra và kiểm soát trong quản lý chất
lượng.
- Kiểm tra chất lượng sản phẩm: là loại công việc được tiến hành nhằm xem lại sản phẩm
sản xuất ra đúng tiêu chuẩn chất lượng quy định hay chưa, bằng cách s...
Câu 1: Tại sao người ta cho rằng: “Ở bất kỳ nền kinh tế nào, mặc sản xuất phát
triển, trình độ chất lượng đang mức rất cao, người ta vẫn đang nghiên cứu những
vấn đề liên quan đến chất lượng”?
Do nhu cầu phát triển của hội, doanh nghiệp phải thay đổi để đáp ứng kịp thời, tránh
bị lạc hậu loại bỏ. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, đã làm
cho sản phẩm sản xuất ra ngày càng khả năng cung cấp được nhiều tiện ích điều
kiện tối ưu hơn Chu kỳ sống của sản phẩm, công nghệ ngày càng ngắn đi, những chuẩn
mực về chất ợng cũng thường cuyên trở nên lạc hậu. Đồng thời các hạn chế về nguồn
lực đầu vào của các doanh nghiệp rất nhiều, các doanh nghiệp phải nghiên cứu để sản
phẩm vẫn chất lượng tốt, làm sao cho nguyên vật liệu tốt, phân bổ cho sản xuất một
cách hợp lý, để nhằm nâng cao tính cạnh tranh.
Mặc dù trình độ chất lượng của họ đạt ở mức cao hay mức cao nhất thời điểm hiện nay
thì trong tương lai chưa hẳn vậy nếu h không tiếp tục nghiên cứu những vấn đề liên
quan đến chất lượng thì họ sẽ bị tụt hậu.
Vì mục tiêu cuối cùng của các doanh nghiệp là thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.
Câu 2: Hãy nêu sự khác biệt nhau giữa các quan niệm về quản chất lượng theo
KCS và quản lý chất lượng toàn diện, đồng bộ.
KCS: + được thực hiện ở giai đoạn cuối sản phẩm
+ nhân viên có kiến thức chuyên môn hóa
+ loại bỏ hoặc từng phần sản phẩm bị lỗi
+ các bộ phận trong quá trình sản xuất hoạt động độc lập
+ tính thụ động cao
+ hiệu quả kinh tế thấp
TQM: +được thực hiện đồng thời với quá trình sản xuất
Quản trị chất lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị chất lượng - Người đăng: sim-ho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Quản trị chất lượng 9 10 173