Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị chất lượng

Được đăng lên bởi Lynn Hsu
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1037 lần   |   Lượt tải: 4 lần
1

Mục Lục

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI SỬ DỤNG BALANCED SCORECARD TRONG ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ
HOẠT ĐỘNG
Thời đại thông tin thay thế thời đại công nghiệp cùng với môi trường cạnh tranh khốc liệt toàn cầu đã
tác động đến toàn thể các tổ chức trên toàn thế giới. Để thấy được sự cần thiết của phương pháp
Balanced Scorecard (BSC) trong đánh giá thành quả hoạt động cần đi vào phân tích hai yếu tố chính
dẫn đến sự hình thành nên BSC:
• Sự gia tăng của tài sản vô hình
• Hạn chế của thước đo truyền thống
I.1.
Sự gia tăng của tài sản vô hình

2

Cuộc cách mạng khoa học công nghệ trong những thập niên cuối của thế kỷ 20 đã đưa nhân loại tiến
đến thời đại công nghệ thông tin với sự trợ giúp đắc lực của máy vi tính và mạng thông tin toàn cầu
internet. Thế mạnh của các tổ chức trong thời đại công nghiệp như sự chuyên môn hoá, ứng dụng khoa
học công nghệ để có máy móc thiết bị hiện đại và khai thác chúng phục vụ cho việc sản xuất sản phẩm
hàng loạt, sự cắt giảm chi phí, quản lý tốt tài chính, tài sản và các khoản nợ …. Đã không còn tạo ra lợi
thế cạnh tranh cho các tổ chức mà thay vào đó, lợi thế cạnh tranh của các tổ chức là khả năng huy
động và triển khai tài sản vô hình. Điều này được minh chứng rõ thông qua các tổ chức tư vấn. Những
tư vấn viên không dựa vào tài sản hữu hình mà dựa vào sự hợp tác của các đồng nghiệp và kiến thức
có được từ kinh nghiệm làm việc với những khách hàng trước đó để đưa ra những giải pháp cải tiến
nhằm mang lại giá trị cho khách hàng.Khác với nguồn hình thành của các tài sản hữu hình, các tài sản
vô hình có thể được tạo ra từ việc:
• Phát triển những mối quan hệ với khách hàng để duy trì lòng trung thành của khách hàng hiện tại
và phát triển những phân khúc thị trường mới.
• Phát triển những dòng sản phẩm và dịch vụ mới nhằm đáp ứng nhu cầu những khách hàng tiềm
năng.
• Sản xuất sản phẩm và cung cấp dịch vụ chất lượng cao chi phí thấp sẵn sàng phục vụ khách hàng.
• Xây dựng kỹ năng và động lực thúc đẩy nhân viên để họ không ngừng phát triển khả năng, chất
lượng và sự hưởng ứng trong công việc
• Triển khai công nghệ thông tin, hệ thống cơ sở dữ liệu
Ngày nay nhiều tổ chức đã thấy được sức mạnh của các tài sản vô hình và ra sức đầu tư để có được
các tài sản này. Theo một nghiên cứu của viện Brookings thì sự gia tăng giá trị của tài sản vô hình trong
các tổ chức từ chỗ tài sản vô hình chỉ chiếm 38% nguồn giá trị của tổ chức (năm 1982) thì đến năm
1992 con số này đã là 62% và đến những năm đầu thế kỷ 21 con số này là 75%

3

100%
90%
80%
70%
60%
50%
4...
1
Mục Lục
I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI SỬ DỤNG BALANCED SCORECARD TRONG ĐÁNH G THÀNH QUẢ
HOẠT ĐỘNG
Thời đại thông tin thay thế thời đại công nghiệp cùng với môi trường cạnh tranh khốc liệt toàn cầu đã
tác động đến toàn thể các tổ chức trên toàn thế giới. Để thấy được sự cần thiết của phương pháp
Balanced Scorecard (BSC) trong đánh giá thành quả hoạt động cần đi vào phân tích hai yếu tố chính
dẫn đến sự hình thành nên BSC:
• Sự gia tăng của tài sản vô hình
• Hạn chế của thước đo truyền thống
I.1. Sự gia tăng của tài sản vô hình
Quản trị chất lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị chất lượng - Người đăng: Lynn Hsu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Quản trị chất lượng 9 10 718