Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị chiến lược

Được đăng lên bởi Voi Mamut
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1566 lần   |   Lượt tải: 3 lần
HỌC PHẦN: QUẢN TRỊ CHIẾN LƢỢC

Câu 1:
Dựa vào kiến thức đã học, anh(chị) hãy:
a. Trình bày khái niệm môi trường bên ngoài và nêu thật vắn tắt nội dung các
nhóm nhân tố thuộc môi trường vĩ mô trong quản trị chiến lược?
b. Cho biết mục tiêu của việc phân tích đánh giá môi trường bên ngoài.
c. Tại sao trong quản trị chiến lược cần phải quan tâm tới việc đánh giá môi
trường bên ngoài?
Câu 2:
Dựa vào kiến thức đã học, anh(chị) hãy:
a. Trình bày lý thuyết về khủng hoảng không có khả năng phục hồi kinh doanh và
đầu tư theo quan điểm trong quản trị chiến lược. Lấy một ví dụ minh họa thật ngắn
gọn.
b. Vẽ đồ thị minh họa.
c. Phân tích các ứng dụng của nó trong quản trị chiến lược.
Câu 3:
Dựa vào kiến thức đã học, anh (chị) hãy:
a. Trình bày lý thuyết về khủng hoảng có khả năng phục hồi kinh doanh và đầu tư
(khủng hoảng ngắn hạn-tạm thời) theo quan điểm trong quản trị chiến lược; lấy
một ví dụ minh họa thật ngắn gọn.
b. Vẽ đồ thị minh họa lý thuyết này.
c. Phân tích các ứng dụng của nó trong quản trị chiến lược.
Câu 4:
Những năm đầu thế kỷ 21, nền kinh tế Việt Nam chứng kiến sự vươn lên của tập
đoàn Hòa Phát (HP). Từ một doanh nghiệp chuyên sản xuất thép

, Hòa phát đã dần

tham gia đầu tư vào lĩ nh vực xây dựng , đồ nội thất văn phòng và gia đình . Tiếp nố i,
doanh nghiệp tham gia lĩnh vực điện lạnh . Đây cũng là mô hình được nhiều doanh
nghiệp theo đuổi tại Việt Nam cũng như trên thế giới.
Bằng hiểu biết của mì nh, anh (chị) hãy cho biết:
a. Hòa Phát đã và đang áp dụng chiến lược kinh doanh gì ? Nêu bản chất của loại
chiến lược đó.

1/23

b. Phân tí ch các ưu , nhược điểm của mô hì nh chiến lược mà Hòa Phát đã thực
hiện.
c. Để ứng dụng chiến lược nói trên doanh nghiệp cần phải chú ý đến những v ấn
đề gì?
Câu 5.
Trong tháng 12 năm 2010, hãng xe Piagio đưa ra thị trường Việt nam lọai xe mô
tô Piaggio Beverly giá 142 triệu/chiếc. Chiếc môtô phân khối lớn này tiêu tốn 4 lít
xăng cho 100 km đường tiêu chuẩn, nhưng trên thực tế mức tiêu thụ còn lớn hơn. Tuy
vậy, hãng vẫn tin tưởng dòng xe mới vẫn có thể hút khách trên thị trường như các lọai
xe Piaggio khác có giá từ 60-90 triệu hay SH, Dylan của Honda với giá tương đương.
Theo quan điểm của quản trị chiến lược, anh/chị giải thích:
a. Vì sao khách hàng lại mua những chiếc xe máy gía cao như vậy?
b. Từ tình huống trên , để có thể bán được hàng hóa giá cao mà khách hàng vẫn
sẵn lòng mua các doanh nghiệp cần tập trung làm những gì cho sản phẩm

(xếp ...
1/23
HC PHN: QUẢN TRỊ CHIẾ N LƢỢ C
Câu 1:
Dựa vào kiến thức đã học, anh(chị) hãy:
a. Trình bày khái niệm môi trường bên ngoài nêu thật vắn tắt nội dung các
nhóm nhân tố thuộc môi trường vĩ mô trong quản trị chiến lược?
b. Cho biết mục tiêu của việc phân tích đánh giá môi trường bên ngoài.
c. Tại sao trong quản trị chiến lược cần phải quan tâm tới việc đánh giá môi
trường bên ngoài?
Câu 2:
Dựa vào kiến thức đã học, anh(chị) hãy:
a. Trình bày lý thuyết về khủng hoảng không khả năng phục hồi kinh doanh
đầu theo quan điểm trong quản trị chiến lược. Lấy một dụ minh họa thật ngắn
gọn.
b. Vẽ đồ thị minh họa.
c. Phân tích các ứng dụng của nó trong quản trị chiến lược.
Câu 3:
Dựa vào kiến thức đã học, anh (chị) hãy:
a. Trình bày lý thuyết về khủng hoảng khả ng phục hồi kinh doanh đầu
(khủng hoảng ngắn hạn-tạm thời) theo quan điểm trong quản trị chiến lược; lấy
một ví dụ minh họa thật ngắn gọn.
b. Vẽ đồ thị minh họa lý thuyết này.
c. Phân tích các ứng dụng của nó trong quản trị chiến lược.
Câu 4:
Nhng năm đầu thế k 21, ̀ n kinh tế Việ t Nam chứ ng kiế n sự vươn lên củ a tậ p
đoà n Hòa Phát (HP). ̀ ̣ t doanh nghiệ p chuyên sản xuất thép , Hòa phát đã dần
tham gia đầ u tư và o lĩ nh vự c xây dựng , đồ nội thất văn phòng và gia đình . Tiế p nố i,
doanh nghiệ p tham gia lĩnh vực điện lạnh . Đây cũng mô hình được nhiều doanh
nghiệp theo đuổi tại Việt Nam cũng như trên thế giới.
̀ ng hiể u biế t củ a mình, anh (chị) hãy cho biết:
a. Hòa Phát đã và đang á p dụ ng chiế n lượ c kinh doanh gì ? Nêu bả n chấ t củ a loạ i
chiế n lượ c đó .
Quản trị chiến lược - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị chiến lược - Người đăng: Voi Mamut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Quản trị chiến lược 9 10 594