Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị chiến lược

Được đăng lên bởi vikinghl
Số trang: 181 trang   |   Lượt xem: 3790 lần   |   Lượt tải: 3 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
(Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)
Lưu hành nội bộ

HÀ NỘI - 2007

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

Biên soạn :

THS. LÊ THỊ BÍCH NGỌC

LỜI NÓI ĐẦU

Mục tiêu chủ yếu của quản trị chiến lược là tạo sự thành công lâu dài cho doanh nghiệp.
Việc giảm rào cản pháp lý và toàn cầu hoá đã làm gia tăng cường độ cạnh tranh. Cùng với đó là
sự thay đổi nhanh chóng về công nghệ làm rút ngắn vòng đời sản phẩm trên thị trường và sự thay
đổi thị trường một các năng động, nguy cơ phạm phải các sai lầm chiến lược đã gia tăng đáng kể.
Doanh nghiệp nào ít chú trọng đến công tác quản trị chiến lược có thể sẽ rơi và tình trạn bế tắc.
Chính vì vậy, có thể nói quản trị chiến lược đã và đang trở nên hết sức quan trọng cho sự sống còn
của mỗi doanh nghiệp khi mà môi trường kinh doanh ngày càng phức tạp. Xuất phát từ thực tế đó,
quản trị chiến lược đã trở thành một trong những môn bắt buộc đối với ngành Quản trị kinh doanh
trong các trường Đại học. Hiện nay, môn quản trị chiến lược đã bắt đầu được dạy tại Học viện
Công nghệ Bưu chính Viễn thông và được xác định là nội dung quan trọng trong chương trình đào
tạo cử nhân Quản trị kinh doanh của Học viện. Đây là môn học cung cấp các kiến thức nền tảng
ban đầu về quản trị chiến lược cho sinh viên. Để đáp ứng cho nhu cầu học tập và nghiên cứu của
sinh viên hệ Đại học nói chung và sinh viên hệ Đại học từ xa nói riêng tác giả đã biên soạn cuốn
tài liệu hướng dẫn học tập môn Quản trị chiến lược giành cho hệ Đại học từ xa. Tài liệu được kết
cấu thành 8 chương
Chương 1 Tổng quan về quản trị chiến lược
Chương 2 -Phân tích và dự báo môi trường kinh doanh
Chương 3- Sứ mạng , mục tiêu của doanh nghiệp
Chương 4- Lợi thế cạnh tranh
Chương 5 - Chiến lược cấp doanh nghiệp
Chương 6- Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh và cấp chức năng
Chương 7- Lựa chọn và tổ chức thực hiện chiến lược
Chương 8- Kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh chiến lược kinh doanh
Tài liệu hướng dẫn được xây dựng trên cơ sở đề cương chương trình đã được duyệt giành
cho hệ đại học Quản trị kinh doanh của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông. Để biên soạn
tài liệu tác giả đã cố gắng nghiên cứu, chọn lọc và tổng hợp những kiến thức cơ bản, tuy nhiên do
lần đầu biên soạn nên tài liệu chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót ngoài ý muốn của tác
giả. Mong nhận được sự đóng góp xây dựng của các đồng nghiệp và sinh viên. Tác giả hy vọng
nôi dung tài liệu dễ hiểu và giúp ích cho các sinh v...
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG
QUN TR CHIN LƯỢC
(Dùng cho sinh viên h đào to đại hc t xa)
Lưu hành ni b
HÀ NI - 2007
Quản trị chiến lược - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị chiến lược - Người đăng: vikinghl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
181 Vietnamese
Quản trị chiến lược 9 10 218