Ktl-icon-tai-lieu

Quản tri chiến lược cấp chức năng

Được đăng lên bởi Múp Lây Đi
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 1300 lần   |   Lượt tải: 0 lần
L/O/G/O

GVHD: Nguyễn Trọng Việt
Lớp: K35-ĐHQTKD
1NHÓM 5
Danh sách nhóm

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nguyễn Thị Thúy Hằng
Trần Thị Huyền
Nguyễn Phương Thảo
Ngọc Thị Hoa
Hoàng Thị Kim Anh
Đinh Thị Tuyên

7. Nguyễn Hữu Toản
8. Lê Minh Châu
9. Nguyễn Xuân Đức
10. Đỗ Quang Tuân
11. Mai Xuân Đức
12. Nguyễn Thị Lý

2

Mục tiêu nghiên cứu

bản mà chiếnlược
cấpchức năng phải
đặt ra và giải quyết

Nắm được các

Liênhệthựctếvớic

loại hình chiến

ôngtyVinamilk

lược cấp
chức năng.

3Tìm hiểu nội dung cơ

Chiến lược cấp chức năng là gì?

các biện pháp cụ thể để Ban quản lý chỉ đạo hoạt động
thường nhật của đơn vị.

Đó là những kế hoạch tác nghiệp trong từng lĩnh vực chức
năng để cụ thể hóa các chiến lược cấp công ty và cấp SBU
vào hoạt động sản xuất kinh doanh.
4Nó bao gồm những mục tiêu ngắn hạn (có thể cả trung hạn) và

Vai trò của chiến lược cấp chức năng?

Tập trung cải thiện hiệu suất hoạt động của các quá trình bên trong công tyĐảm bảo nâng cao hiệu quả từng mặt hoạt động sản xuất kinh doanh

Do đó, nó là cơ sở để phối hợp đồng bộ các hoạt động nhằm đạt đến các mục tiêu dài hạn của chiến lược cấp SBU
và cấp công ty

5

1.
•

Chuỗi giá trị

Giá trị mà doanh nghiệp tạo ra được đo bằng khối lượng giá trị mà người
mua sẵn sàng trả cho sản phẩm hay dịch vụ của doanh nghiệp đó.

•

Côngty có thể có lãi nếu giá trị nó tạo ra lớn hơn chi phí để tạo ra giá trị


đó của các bộ phận chức năng.

6

Chuỗi giá trị được phân ra thành các hoạt động chính và các hoạt động hỗ trợ

Các hoạt động chính chia làm hai bộ phận chức năng

•
•

Bộ phận với nhiệm vụ tao ra sản phẩm vật chất được gọi là bộ phận chế tạo
bộ phận thực hiện các công việc tiếp thị, phân phối và dịch vụ sau bán hàng được gọi là bộ phận marketing


Các hoạt động hỗ trợ là những hoạt động chức năng trợ giúp cho các hoạt động chính

•
•
•
•

Chức năng quản lý vật tư, kiểm soát sự lưu chuyển vật tư
Chức năng nghiên cứu và phát triển
Chức năng quản lý nhân lực
Cơ sở hạ tầng của công ty

7



8

Một điểm quan trọng cần chú ý là để đạt được mục tiêu tối cao về hiệu quả , chất lượng, đổi mới sản
phẩm và thỏa mãn khách hàng, thì công ty phải có những chiến lược bao gồm một số hoạt động tạo
giá trị khác biệt. Thực tế những mục tiêu này có thể được xử lý như những mục tiêu chéo giữa các bộ
phận tạo giá trị khác nhau của một công ty.

w...
L/O/G/O


 !"#$%
&
Quản tri chiến lược cấp chức năng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản tri chiến lược cấp chức năng - Người đăng: Múp Lây Đi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
Quản tri chiến lược cấp chức năng 9 10 575