Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị dự án

Được đăng lên bởi Hùng Phạm
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1196 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÀI 5: TỔ CHỨC QUẢN TRỊ DỰ ÁN

Bạn đang dự định sẽ đi du học vào năm tới trong khi
bạn lại đang đi làm, tiếng Anh của bạn chỉ đủ để giao
tiếp. Vấn đề đặt ra đối với bạn lúc này là:
•

Làm thế nào để bạn có thời gian để vừa làm tốt công
việc hiện tại vừa đảm bảo thời gian để đi học tiếng
Anh?

•

Làm thế nào để bạn có thể phân chia thời gian trong
ngày cho học tập và vui chơi mà vẫn đảm bảo hiệu
quả công việc và cuộc sống?

•

Ngoài ra bạn cần một khoản tiền để cho việc đi học
năm sau, trong khi cuộc sống hàng ngày bạn cũng cần
phải chi tiêu nhiều khoản.
Trong cuộc sống hàng ngày, việc tổ chức quản trị một
dự định, ước mơ cũng cần lên kế hoạch, vậy trong khi Giảng viên: Th.S Hoàng Cao Cường
làm dự án bạn sẽ phải làm những gì để dự án của bạn
Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp
đạt hiệu quả cao, tránh thất thoát nguồn lực và lãng
phí thời gian, mời các bạn hãy tham gia học bài tổ Điện thoại: 0982 16 18 19
1
Email:
cuongqtdn@yahoo.com.vn
chức quản trị dự án.

MỤC TIÊU
• Cung cấp cho học viên một số công cụ có bản để quản trị dư án
• Giúp hoc viên hiểu và áp dụng được các sơ đồ, biểu đồ… trong
quản trị dự án.
• Học viên có thể tiếp thu các kiến thức và kỹ năng quản lý thời gian,
tiến độ, phân phối nguồn lực, dự toán ngân sách…. và áp dụng
chúng.
• Xây dựng và quản lý được ngân sách dự án
• Có thể tham gia quản trị các dự án không quá phức tạp

HƯỚNG DẪN HỌC

Quản trị dự án quyết định sự thành bại của dự án. Nếu tổ chức
quản trị tốt thì không những các hoạt động của dự án diễn ra trôi
chảy, đúng thời hạn và có chất lượng tốt mà còn có thể tiết kiệm
được chi phí và gia tăng hiệu quả hoạt động của dự án. Bài học này
trang bị cho học viên một số kiến thức cơ bản về quản trị dự án,
cung cấp cho học viên một số công cụ để quản trị dự án

1. QUẢN TRỊ THỜI GIAN VÀ TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

• Khái niệm và mục đích
• Phương pháp sơ đồ mạng công việc
• Phương pháp kỹ thuật tổng quan và đánh giá dự án (PERT) và
phương pháp đường găng (CPM)
• Phương pháp biểt đồ Gantt và biểu đồ đường chéo

1.1. KHÁI NIỆM VÀ MỤC ĐÍCH

• Khái niệm
Quản trị thời gian là quá trình bao gồm việc thiết lập mạng công việc,
xác định thời gian thực hiện từng công việc cũng như toàn bộ dự án,
quản lý tiến trình thực hiện các công việc dự án trên cơ sở nguồn lực
cho phép và đáp ứng yêu cầu về chất lượng đã xác định.
• Mục đích
 Đảm bảo cho dự án tiến hành đúng thời gian trong phạm vi ngân
sách và nguồn lực cho phép, đáp ứng về chất lượng dự án.
 Là cơ sở để giám sát chi phí và các nguồn lực khác cần cho Dự...
BÀI 5: TỔ CHỨC QUẢN TRỊ D ÁN
Bạn đang dự định sẽ đi du học vào năm tới trong khi
bạn lại đang đi làm, tiếng Anh của bạn chỉ đ để giao
tiếp. Vấn đề đặt ra đối với bạn lúc này là:
Làm thế nào đ bạn thời gian để vừa làm tốt công
việc hiện tại vừa đảm bảo thời gian để đi học tiếng
Anh?
Làm thế nào để bạn có thể phân chia thời gian trong
ngày cho học tập và vui chơi vẫn đảm bảo hiệu
quả công việc và cuộc sống?
Ngoài ra bạn cần một khoản tiền để cho việc đi học
năm sau, trong khi cuộc sống hàng ngày bạn cũng cần
phải chi tiêu nhiều khoản.
Trong cuộc sống hàng ngày, việc tổ chức quản trị một
dự định, ước mơ cũng cần lên kế hoạch, vậy trong khi
làm dự án bạn sẽ phải làm những gì để dự án của bạn
đạt hiệu qu cao, tránh thất thoát nguồn lực lãng
phí thời gian, mời các bạn hãy tham gia học bài tổ
chức quản trị dự án.
1
Ging viên: Th.S Hoàng Cao ng
Chuyên ngành Qun tr doanh nghip
Điện thoi: 0982 16 18 19
Email: cuongqtdn@yahoo.com.vn
Quản trị dự án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị dự án - Người đăng: Hùng Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Quản trị dự án 9 10 1