Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị hành chính văn phòng

Được đăng lên bởi hvthuan88
Số trang: 85 trang   |   Lượt xem: 41997 lần   |   Lượt tải: 167 lần
Môn học
QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG

Company Logo

NHIỆM VỤ CỦA SINH VIÊN
1.

Dự giờ giảng lý thuyết trên lớp

2.

Nghiên cứu tài liệu tham khảo do giáo viên giới thiệu

3.

Làm bài tập tình huống

4.

Thảo luận tình huống trên lớp

5.

Làm bài kiểm tra kiến thức trên lớp

6.

Làm bài tập thực hành nhóm

7.

Thi kết thúc học phần

Company Logo

Phân bố thời gian:
- Số giờ lý thuyết trên lớp: 65%
- Thảo luận, giải quyết tình huống, thực hành: 35%
 Điều kiện tiên quyết:
Sinh viên đã học các môn học thuộc kiến thức cơ sở
ngành như:
- Quản trị học
- Hành vi tổ chức

Company Logo

 Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
• 45% Điểm bài tập kiểm tra, BT cá nhân, thái độ,
chuyên cần.
• 55% Điểm bài thi
 Thang điểm: 10/10
• Chuyên cần, thái độ 10%
• Bài tập cá nhân: 25%
• BT kiểm tra thường kỳ: 10%
• Kiểm tra kết thúc học phần: 55%
Company Logo

NỘI DUNG MÔN HỌC

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG
Chương 2 NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG
Chương 3 : LẬP KẾ HOẠCH HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG
Chương 4 : TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG
Chương 5 : KIỂM TRA CÔNG VIỆC HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG

Company Logo

Tài liệu học tập:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Trương Hoàng Hoa Duyên; giáo trình nội bộ quản trị
hành chính văn phòng- Đại học Duy Tân-2011
Mike Havey - Quản trị hành chánh văn phòng – NXB
Thống kê 1997
PGS.TS Nguyễn Hữu Thân - Quản trị Hành chánh Văn
phòng - NXB Thống kê 2004
GS.TS Nguyễn Thành Độ, GVC Nguyễn Thị Thảo - Quản
trị văn phòng - NXB Lao động – Xã hội 2005
PGS.TS Nguyễn Hữu Thân - Quản trị văn phòng – NXB
Khoa học kỹ thuật 2005
Nghiệp vụ thư ký văn phòng và tổ chức – Học viện Hành
chánh Quốc gia – 2003
….
Company Logo

Thảo luận:
Tổ chức? hành chính?

Company Logo

Tổ chức cũng có thể được hiểu theo nghĩa khác:
1. Là một từ ngữ dùng để thay thế cho doanh nghiệp,
công ty hoặc tập đoàn
2. Là một thực thể như doanh nghiệp, tức là doanh nghiệp
đó được tổ chức
3. Cách tổ chức nguồn tài nguyên để đạt được mục tiêu
nào đó

Company Logo

Hành chính: Hoạt động liên quan đến sự vận hành trôi
chãy của các họat động đạt được bằng các phương tiện
của những hệ thống hành chính được thiết kế tốt, được hỗ
trợ bằng quản trị hữu hiệu

Company Logo

LOGO

QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH VĂN
PHÒNG
ADMINISTRATIVE OFFICE MANAGEMENT

Các khái niệm CHÚNG TA cần thảo luận

 Quản lý là gì?
 Quản trị là gì?
 Quản trị và quản lý giống
và khác nhau như thế
nào?
 Quản trị hành chính văn
phòng là gì?

Company Logo

Các bạn hãy quan sát đàn kiến tha mồi

Company Logo

Các bạn hãy xem người ...
Company Logo
Môn học
QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG
Quản trị hành chính văn phòng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị hành chính văn phòng - Người đăng: hvthuan88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
85 Vietnamese
Quản trị hành chính văn phòng 9 10 928