Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị hành chính văn phòng - KIỂM TRA CÔNG VIỆC HCVP

Được đăng lên bởi hvthuan88
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 11119 lần   |   Lượt tải: 33 lần
www.themegallery.
com

KIỂM TRA CÔNG VIỆC HCVP

Company Logo

www.themegallery.
com

KHÁI NIỆM KIỂM TRA CÔNG VIỆC HCVP

• Kiểm tra công việc hành chính (administrative control) là việc
kiểm tra công văn giấy tờ, nhà quản trị phải tạo điều kiện thuận lợi
cho việc kiểm tra hành chính ở cơ quan.
• Kiểm tra hành động hay tác vụ (operative control) là kiểm tra các
nghiệp vụ chuyên môn như sắp xếp hồ sơ, lưu trữ, thông tin liên lạc
và các hoạt động hành chính khác trong cơ quan có đúng theo tiêu
chuẩn hoặc thủ tục hay không.

Company Logo

www.themegallery.
com

VAI TRÒ CỦA KIỂM TRA CÔNG VIỆC HCVP

Tính chất kiểm tra quan trọng của hoạt động văn phòng được thể hiện
ở hai mặt.
Một mặt, kiểm tra là công cụ quan trọng giúp nhà quản trị phát hiện
những sai sót để khắc phục, điều chỉnh kịp thời.
Mặt khác, thông qua kiểm tra các hoạt động văn phòng sẽ được thực
hiện tốt hơn và giảm bớt được những sai sót có thể nảy sinh.
Kiểm tra không chỉ là giai đoạn cuối cùng trong quá trình hoạt động
của hệ thống hoặc là khâu sau cùng của chu trình quản lý (từ lập kế
hoạch đến tổ chức thực hiện).
Kiểm tra là một quá trình liên tục về thời gian và bao quát về không
gian. Nó là yếu tố thường trực của nhà quản trị mọi nơi, mọi lúc.
Company Logo

www.themegallery.
com

VAI TRÒ CỦA KIỂM TRA CÔNG VIỆC HCVP

. Theo H. Fayol: “Trong kinh doanh kiểm tra là việc kiểm chứng
xem mọi việc có được thực hiện theo kế hoạch đã được vạch ra,
theo những chỉ thị, những nguyên tắc đã được ấn định hay
không. Nó có nhiệm vụ tìm ra những khuyết điểm và sai lầm để
sửa chữa, ngăn ngừa sự vi phạm. Nó đối phó với mọi sự gồm: có
sự vật, con người và hành động.

Company Logo

www.themegallery.
com

VAI TRÒ CỦA KIỂM TRA CÔNG VIỆC HCVP
Theo H. Fayol:Như vậy

-Kiểm tra là nhu cầu cơ bản nhằm hoàn thiện các quyết định trong
quản lý.
-Kiểm tra đảm bảo cho các kế hoạch được thực hiện với hiệu quả cao
-Kiểm tra đảm bảo thực thi quyền lực quản lý của những người lãnh
đạo tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp.
-Kiểm tra giúp tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị theo sát và đối
phó với sự thay đổi của môi trường.
-Kiểm tra tạo tiền đề cho quá trình hoàn thiện và đổi mới.
Company Logo

www.themegallery.
com

Ý NGHĨA CỦA KIỂM TRA CÔNG VIỆC HCVP
Đối với người kiểm tra

-Kiểm tra là nhu cầu cơ bản nhằm hoàn thiện các quyết định trong
quản lý
-Kiểm tra giúp thẩm định tính đúng đắn của đường lối chiến lược, kế
hoạch, và dự án.
-Thông qua kiểm tra sẽ cho nhà quản trị có đủ thông tin để ra những
phương án hành động trong tương ...
www.themegallery.
com
Company Logo
KIỂM TRA CÔNG VIỆC HCVP
Quản trị hành chính văn phòng - KIỂM TRA CÔNG VIỆC HCVP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị hành chính văn phòng - KIỂM TRA CÔNG VIỆC HCVP - Người đăng: hvthuan88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Quản trị hành chính văn phòng - KIỂM TRA CÔNG VIỆC HCVP 9 10 490