Ktl-icon-tai-lieu

Quản Trị Học

Được đăng lên bởi Ngô Trần Hải Đăng
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1165 lần   |   Lượt tải: 1 lần
2.2. Cách tiếp cận theo hành vi ( Mối quan hệ của con người hay còn gọi là
cách tiếp cận theo tâm lý xã hội) là:
-

-

-



-

Là những quan điểm quản trị nhấn mạnh đến vai trò yếu tố tâm lý, tình cảm,
quan hệ xã hội của con người trong công việc.
Cách tiếp cận này cho rằng hiệu quả của quản trị do năng suất lao động
quyết định, nhưng năng suất lao động ko chỉ do các yếu tố vật chất quyết
định mà còn mà còn do sự thõa mãn các nhu cầu tâm lý xã hội của con
người.
Lý thuyết này bắt đầu xuất hiện ở mỹ vào thập niên 30, được phát triển
mạnh bởi các nhà tâm lý học trong thập niên 60, và hiện nay vẫn cỏn nghiên
cứu tại nhiều nước phát triển nhằm tìm ra những hiểu biết đầy đủ về tâm hồn
phức tạp của con người, một yếu tố quan trọng để quản trị.
Tuy cách tiếp cận cổ điển có những đóng góp nhất định trong việc làm gia
tang hiệu năng và hiệu quả của tổ chức, nhưng nhiều người chống lại cách
tiếp cận này và đưa ra ba lập luận để phản bác:
+ Tổ chức ko thể nào vận hành như một tổ máy mà phải là một hệ
thống hợp tác
+ Con người ko chỉ được động viên bằng tiền của và vật chất mà còn
bằng nhiều cách khác
+ Các nhân tố động viên thay đổi theo thời gian: yếu tố động viên này
có thể thành công trong ngày hôm nay nhưng chưa hẳn thành công
trong ngày mai.
Vì thế có nhiều cách tiếp cận khác ra đời bổ sung cho những thiếu sót của
cách tiếp cận cổ điển và một trong số chúng chính là cách tiếp cận theo hành
vi.
Những gì chúng ta biết ở ngày nay về quản lý nguồn nhân lực, động viên
khuyến khích, lãnh đạo, làm việc nhóm và giải quyết mâu thuẫn đều là kết
quả của việc nghiên cứu hành vi tổ chức.

Nền tảng của khảo hướng quản trị hành vi
Tổ chức như một cộng đồng
Mary Parker Follett
Nghiên cứu của
Hawthorne

Thuyết X, Thuyết Y
Douglas Mc Gregor

Elton Mayo
Khảo hướng hành vi
Giả định:
Con người xã hội và tự thể hiện

Thuyết nhu cầu

Nhân Cách và Tổ Chức

Abraham Maslow

Chris Argrys

2.2.1. Các giả thuyết về cách tiếp cận theo hành vi
- Con người là thực thể có cảm xúc chứ không phải là thực thể kinh tế
- Tổ chức là một hệ thống hơp tác và mang tính xã hội chứ không thể nào là một tổ
máy cơ học
- Tổ chức luôn tồn tại những cấu trúc, quy luật, chuẩn mực cả phi chính thức và
chính thức.
2.2.2.Các nhà nghiên cứu đại diện cho cách tiếp cận này
2.2.2.1.Follett (1863-1933) với quan điểm tổ chức là một cộng đồng
Là nhà nghiên cứu quản trị tiên phong đầu tiên về cách tiếp cận theo hành vi và đã
chú ý đến tâm lý trong quản trị ngay từ những năm 20. Bà đã có nhiều đóng góp có
giá trị về nhóm...
2.2. Cách tiếp cận theo hành vi ( Mối quan hệ của con người hay còn gọi là
cách tiếp cận theo tâm lý xã hội) là:
- Là những quan điểm quản trị nhấn mạnh đến vai trò yếu tố tâm lý, tình cảm,
quan hệ xã hội của con người trong công việc.
- Cách tiếp cận này cho rằng hiệu quả của quản trị do năng suất lao động
quyết định, nhưng năng suất lao động ko chỉ do các yếu tố vật chất quyết
định mà còn mà còn do sự thõa mãn các nhu cầu tâm lý xã hội của con
người.
- Lý thuyết này bắt đầu xuất hiện ở mỹ vào thập niên 30, được phát triển
mạnh bởi các nhà tâm lý học trong thập niên 60, và hiện nay vẫn cỏn nghiên
cứu tại nhiều nước phát triển nhằm tìm ra những hiểu biết đầy đủ về tâm hồn
phức tạp của con người, một yếu tố quan trọng để quản trị.
- Tuy cách tiếp cận cổ điển có những đóng góp nhất định trong việc làm gia
tang hiệu năng và hiệu quả của tổ chức, nhưng nhiều người chống lại cách
tiếp cận này và đưa ra ba lập luận để phản bác:
+ Tổ chức ko thể nào vận hành như một tổ máy mà phải là một hệ
thống hợp tác
+ Con người ko chỉ được động viên bằng tiền của và vật chất mà còn
bằng nhiều cách khác
+ Các nhân tố động viên thay đổi theo thời gian: yếu tố động viên này
có thể thành công trong ngày hôm nay nhưng chưa hẳn thành công
trong ngày mai.
Vì thế có nhiều cách tiếp cận khác ra đời bổ sung cho những thiếu sót của
cách tiếp cận cổ điển và một trong số chúng chính là cách tiếp cận theo hành
vi.
- Những gì chúng ta biết ở ngày nay về quản lý nguồn nhân lực, động viên
khuyến khích, lãnh đạo, làm việc nhóm và giải quyết mâu thuẫn đều là kết
quả của việc nghiên cứu hành vi tổ chức.
Quản Trị Học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản Trị Học - Người đăng: Ngô Trần Hải Đăng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Quản Trị Học 9 10 659