Ktl-icon-tai-lieu

quản trị học

Được đăng lên bởi hang-le-pham
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1118 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHÓM 2 : CHÂN DUNG NHÀ QUẢN TRỊ HIỆN ĐẠI
KHÁI NIỆM NHÀ QUẢN TRỊ :
-Nhà quản trị là người vạch mục tiêu, chiến lược, chính sách, đề ra các quyết định sử
dụng các nguồn lực trong điều hành, trong sản xuất – kinh doanh đồng thời tổ chức thực hiện
các quyết định đó.
- Nhà quản trị là người tạo ra những thành công song cũng là người gây ra những thất
bại của một tổ chức.
Hội nhập kinh tế quốc tế đặt ra nhiều thách thức cho các quốc gia. Trong đó việc xây
dựng một đội ngũ các nhà quản lý hiện đại có tầm vóc quốc tế là một yêu cầu cực kỳ quan
trọng. Các doanh nghiệp có tầm hoạt động toàn cầu là nền tảng cốt lõi của các doanh nghiệp
toàn cầu. Câu hỏi được đặt ra là :Những phẩm chất, kỹ năng cần có ở một nhà quản lý hiện
đại là gì?
NHỮNG PHẨM CHẤT CẦN CÓ Ở NHÀ QUẢN TRỊ HIỆN ĐẠI :
1.Chính trực:
Chính trực là sự hội tụ, liên kết giữa các yếu tố: lời nói đi đôi với việc làm và kết hợp
với những phẩm giá bên trong. Nó là sự gắn kết giữa các giá trị vững chắc, không gì có thể thay
đổi.
- Đối xử công bằng, bình đẳng với nhân viên cấp dưới.
- Không xen lợi ích cá nhân vào công việc.
- Không bán rẻ lương tâm và đạo đức nghề nghiệp chỉ vì những cám dỗ đời thường.
- Trung thực, thẳng thắn trong các hoạt động, giao dịch thương mại.
Một lãnh đạo chính trực có thể giành được lòng tin của mọi người và sẽ được ngưỡng
mộ vì sự đồng nhất của những giá trị cốt lõi bên trong. Những phẩm chất này có thể coi như
một hình mẫu tiêu biểu để mọi người noi theo, cũng như giúp cho toàn bộ tổ chức, doanh
nghiệp xây dựng những giá trị văn hoá hữu hiệu và có sức mạnh lớn lao.
2.Cống hiến :
Cống hiến là dành mọi thời gian, nguồn lực tập trung vào một nhiệm vụ đặt ra cần
được hoàn thành, chứ không đơn thuần là chỉ dành thời gian họ có cho công việc ấy.
Nhiệm vụ của hầu hết những ai giữ cương vị là một người quản lý không đơn thuần
dừng lại ở chỗ :là sẽ thực hiện công việc nếu có thời gian. Hay nói cách khác, họ phải cống

Trang 1

hiến toàn bộ những gì họ có đối với nhiệm vụ được giao, cống hiến bản thân để thành công, để
dẫn dắt người khác.
-

Ham thích công việc, say sưa và hết lòng với công việc.

-

Có trách nhiệm cao, có tinh thần vượt khó.

-

Sâu sát, tỉ mỉ.

-

Kiên trì theo đuổi mục đích

3. Khoan dung
Một người khoan dung, cao thượng sẽ luôn toả sáng và tạo dựng được lòng tin, sự tín
nhiệm cho dù ở nơi đâu, trong hoàn cảnh nào. Đó là độ lượng trước thất bại của người khác và
cho phép những người thất bại vẫn bảo toàn được nhân cách, phẩm giá của họ.
Là người biết ghi nhận thành công ...
NHÓM 2 : CHÂN DUNG NHÀ QUẢN TRỊ HIỆN ĐẠI
KHÁI NIỆM NHÀ QUẢN TRỊ :
-Nhà quản trị là người vạch mục tiêu, chiến lược, chính sách, đề ra các quyết định sử
dụng các nguồn lực trong điều hành, trong sản xuất – kinh doanh đồng thời tổ chức thực hiện
các quyết định đó.
- Nhà quản trị là người tạo ra những thành công song cũng là người gây ra những thất
bại của một tổ chức.
Hội nhập kinh tế quốc tế đặt ra nhiều thách thức cho các quốc gia. Trong đó việc xây
dựng một đội ngũ các nhà quản lý hiện đại có tầm vóc quốc tế là một yêu cầu cực kỳ quan
trọng. Các doanh nghiệp có tầm hoạt động toàn cầu là nền tảng cốt lõi của các doanh nghiệp
toàn cầu. Câu hỏi được đặt ra là :Những phẩm chất, kỹ năng cần có ở một nhà quản lý hiện
đại là gì?
NHỮNG PHẨM CHẤT CẦN CÓ Ở NHÀ QUẢN TRỊ HIỆN ĐẠI :
1.Chính trực:
Chính trực sự hội tụ, liên kết giữa các yếu tố: lời nói đi đôi với việc làmkết hợp
với những phẩm giá bên trong. Nó là sự gắn kết giữa các giá trị vững chắc, không gì có thể thay
đổi.
- Đối xử công bằng, bình đẳng với nhân viên cấp dưới.
- Không xen lợi ích cá nhân vào công việc.
- Không bán rẻ lương tâm và đạo đức nghề nghiệp chỉ vì những cám dỗ đời thường.
- Trung thực, thẳng thắn trong các hoạt động, giao dịch thương mại.
Một lãnh đạo chính trực có thể giành được lòng tin của mọi người và sẽ được ngưỡng
mộ sự đồng nhất của những giá trị cốt lõi bên trong. Những phẩm chất này thể coi như
một hình mẫu tiêu biểu để mọi người noi theo, cũng như giúp cho toàn bộ tổ chức, doanh
nghiệp xây dựng những giá trị văn hoá hữu hiệu và có sức mạnh lớn lao.
2.Cống hiến :
Cống hiến dành mọi thời gian, nguồn lực tập trung vào một nhiệm v đặt ra cần
được hoàn thành, chứ không đơn thuần là chỉ dành thời gian họ có cho công việc ấy.
Nhiệm v của hầu hết những ai giữ cương vị một người quản không đơn thuần
dừng lại chỗ :là sẽ thực hiện công việc nếu thời gian. Hay nói cách khác, họ phải cống
Trang 1
quản trị học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quản trị học - Người đăng: hang-le-pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
quản trị học 9 10 748