Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị maketing

Được đăng lên bởi ngan-vu
Số trang: 205 trang   |   Lượt xem: 5929 lần   |   Lượt tải: 2 lần
QUẢN TRỊ MARKETING
Th.s: Nguyễn Ngọc Long – Sưu tầm & hiệu chỉnh
Tài liệu lưu hành nội bộ của Khoa Quản trị Kinh doanh – ĐHCN TP.HCM
(Tài liệu nhằm mục đích hỗ trợ việc học tập cho sinh viên môn Quản trị Marketing, không
nhằm mục đích tư lợi. Do sưu tầm từ nhiều nguồn nên không biết tác giả biên soạn gốc là
ai, tôi xin được tác giả các bài soạn thứ lỗi và xin thay mặt các em sinh viên được gửi lời
cảm ơn đến những người viết, dịch, soạn, biên tập các bài viết công phu dưới đây).
N.N.Long

CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN VỀ MARKETING & QUẢN TRỊ MARKETING
1.

Những khái niệm cốt lõi của marketing

2.

Quản trị Marketing

3.

Những định hướng phát triển của Marketing

1. Những khái niệm cốt lõi của marketing
Có nhiều cách định nghĩa Marketing khác nhau. Marketing là quá trình tổ chức lực lượng
bán hàng nhằm bán được những hàng hóa do công ty sản xuất ra. Marketing là quá trình
quảng cáo và bán hàng. Marketing là quá trình tìm hiểu và thỏa mãn nhu cầu của thị
trường. Hay Marketing là làm thị trường, nghiên cứu thị trường để thỏa mãn nó. Chúng ta
cũng có thể hiểu rằng Marketing là các cơ chế kinh tế và xã hội mà các tổ chức và cá nhân
sử dụng nhằm thỏa mãn nhu cầu và mong muốn của mình thông qua quy trình trao đổi sản
phẩm trên thị trường.
Theo Philip Kotler thì marketing được hiểu như sau: Marketing là một quá trình quản lý
mang tính xã hội, nhờ đó mà các cá nhân và tập thể có được những gì họ cần và mong
muốn thông qua việc tạo ra, chào bán và trao đổi những sản phẩm có giá trị với những
người khác.
Khái niêm này của marketing dựa trên những khái niệm cốt lõi: nhu cầu, mong muốn và
yêu cầu, sản phẩm, giá trị, chi phí và sự hài lòng, trao đổi, giao dịch và các mối quan hệ, thị
trường, marketing và những người làm marketing. Những khái niệm này được minh hoạ
trong hình sau:
Nhu cầu, mong muốn và yêu cầu
Tư duy marketing bắt đầu từ những nhu cầu và mong muốn thực tế của con người. Người
ta cần thức ăn, không khí, nước, quần áo và nơi ở để nương thân. Ngoài ra người ta còn
rất ham muốn được nghỉ ngơi, học hành và các dịch vụ khác. Họ cũng có sự ưa chuộng
những mẫu mã và nhãn hiệu cụ thể của những hàng hoá dịch vụ cơ bản.
Số liệu thống kê cho thấy, trong một năm, 249 triệu người Mỹ có thể tiêu dùng hay sử dụng
67 tỷ quả trứng, 2 tỷ con gà, 5 triệu máy sấy tóc, 133 tỷ km hành khách du lịch nội địa bằng
máy bay và hơn 4 triệu bài giảng của các giáo sư đại học Anh ngữ. Những hàng tiêu dùng
và dịch vụ này đẻ ra yêu cầu phải có hơn 150 triệu tấn thép, 4 tỷ tấn bông vải và nhiều ...
QUN TR MARKETING
Th.s: Nguyn Ngc Long – Sưu tm & hiu chnh
i liu lưu hành ni b ca Khoa Qun tr Kinh doanh ĐHCN TP.HCM
(Tài liu nhm mc đích h tr vic hc tp cho sinh viên môn Qun tr Marketing, không
nhm mc đích tư li. Do sưu tm t nhiu ngun nên không biết c gi biên son gc là
ai, tôi xin được tác gi các bài son th li và xin thay mt các em sinh viên được gi li
cm ơn đến nhng người viết, dch, son, biên tp các bài viết công phu dưới đây).
N.N.Long
Quản trị maketing - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị maketing - Người đăng: ngan-vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
205 Vietnamese
Quản trị maketing 9 10 888