Ktl-icon-tai-lieu

quản trị nguồn nhân lực

Được đăng lên bởi Lê Nguyễn Thụy Vi
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1959 lần   |   Lượt tải: 10 lần
QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

Insert Product
Photograph Here

TS. ĐỖ THỊ THANH VINH

Chuyên đề VI
ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC
THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Mục đích

- Cung cấp các thông tin phản hồi cho nhân
viên biết mức độ thực hiện công việc của họ
so với tiêu chuẩn và so với người khác.
- Giúp nhân viên điều chỉnh các sai lầm.
- Kích thích, động viên thông qua việc đánh
giá, ghi nhận.

CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT
LƯỢNG NHÂN LỰC
Các tiêu chí đánh giá chất lượng lao
động do WB đưa ra bao gồm những ấn
tượng chung về hệ thống giáo dục và
đào tạo nhân lực; mức độ sẵn có của lao
động chất lượng cao; mức độ sẵn có của
nhân lực quản lý hành chính chất lượng
cao; sự thành thạo tiếng Anh và sự thành
thạo về kỹ thuật và công nghệ tiên tiến.

CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT
LƯỢNG NHÂN LỰC
1. Tiêu chí đánh giá trình độ chuyên môn
nghiệp vụ
2. Tiêu chí đánh giá kỹ năng nghề nghiệp
3. Tiêu chí đánh giá tính chuyên nghiệp
4. Tiêu chí đạo đức nghề nghiệp
5. Tiêu chí sức khoẻ

Phương pháp đánh giá

Phương pháp
pháp xếp
-- Phương
bảnghạng
điểmluân phiên.
- Phương pháp so sánh cặp.
- Phương pháp phê bình lưu giữ.
- Phương pháp quan sát hành vi.
- Phương pháp quản trị theo mục tiêu.
- Phương pháp định lượng.

Bảng điểm đánh giá
Điểm
Tiêu chí đgiá

Hệ số

1

2

3

Trình độ chuyên
môn
Năng lực tổ chức

Tinh thần đoàn
kết

5

x

2

x

Ý thức kỷ luật
Tinh thần sáng
tạo

4

Điểm Hệ số

1
x

x

1
2

x

1

27/35

Bảng tương quan so sánh cặp
A
A
B

-

C

+

D

B

C

D

+

-

-

-

-

+

-

MBO (Quản trị theo mục tiêu)
Mục tiêu của
tổ chức

Mục tiêu của
bộ phân

Mục tiêu của
bộ phân

Mục tiêu của
bộ phân

Mục tiêu của
Cá nhân

Mục tiêu của
Cá nhân

Mục tiêu của
Cá nhân

Các sai lầm cần tránh
1. Tiêu chuẩn không rõ ràng
2. Lỗi thiên kiến
3. Xu hướng thái quá
4 Xu hướng trung bình chủ nghĩa
5. Lỗi định kiến

Đánh giá năng lực của người
lãnh đạo

Vấn đề 1
Xu hướng cải tiến phương pháp
đánh giá

Phương pháp 360 độ
Vào đầu những năm 90 tại các nước Tây âu
hình thành một phương pháp đánh giá nhân
viên với tên gọi: 360 độ. Các nhà quản trị
nhân lực đã nghĩ tới tất cả các khía cạnh
của việc đánh giá nhân viên.

Đối tượng đánh giá là một nhân viên X cụ thể nào
đó. Xung quanh nhân viên X này có nhiều người
khác cùng tham gia việc đánh giá: người quản lý
trực tiếp, đồng nghiệp cùng một chức vụ, nhân
viên dưới quyền, khách hàng, và cuối cùng là bản
thân người nhân viên đó.

Phương án tối ưu nhất chính là việc trùng
khớp các điểm đánh giá giữa các đối
tượng nói trên.
Việc phân tích so sánh các kết quả đánh

CHỈ SỐ...
QUẢN TRỊ NHÂN LỰC
Insert Product
Photograph Here
TS. ĐỖ THỊ THANH VINH
quản trị nguồn nhân lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quản trị nguồn nhân lực - Người đăng: Lê Nguyễn Thụy Vi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
quản trị nguồn nhân lực 9 10 346