Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị rủi ro trong giao dịch ngoại hối

Được đăng lên bởi khoa-le
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 3055 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Gia tăng giá trị đầu tư

TÀI LIỆU CĂN BẢN VỀ GIAO DỊCH NGOẠI HỐI
***************o0o***************
MỤC LỤC
PHẦN 4 : QUẢN TRỊ RỦI RO .....................................................................................2
1. MONEY MANAGEMENT .......................................................................................2
a. Giới thiệu về Money Management.....................................................................2
b. Drawdown and Maximum Drawdown là gì? ......................................................2
2. Tâm lý giao dịch.....................................................................................................6
a. Giới thiệu về Tâm lý giao dịch ...........................................................................6
b. Bài học từ những giao dịch thua lỗ....................................................................7
c. Hai sai lầm phá hủy tài khoản của bạn ..............................................................9
d. Đặc điểm bản thân và kiểu trade: ....................................................................10
e. Tâm lý đầu tư thực tế ......................................................................................10
3. Các kiểu giao dịch ...............................................................................................13
Pete: “Position Trader”.........................................................................................13
Sam: Swing Trader ..............................................................................................14
Diona: “Day Trader” .............................................................................................14
4. Lập kế hoạch giao dịch và giao dịch theo kế hoạch ............................................16
a. Kế hoạch giao dịch: .........................................................................................16

Tài liệu này được cung cấp từ

Giao dịch ngoại hối bằng Robot | Giám sát tài khoản | Viết robot theo yêu cầu | Đào tạo lập trình Robot | Tín hiệu Forex 1

Gia tăng giá trị đầu tư

PHẦN 4 : QUẢN TRỊ RỦI RO
1. MONEY MANAGEMENT
a. Giới thiệu về Money Management
Đầu tiên, chúng tôi muốn nhấn mạnh với bạn: phần này là một trong những phần quan
trọng nhất đối với bất cứ ai muốn kinh doanh một cách nghiêm túc.
Tại sao chúng tôi nói đây là phần quan trọng ? Chúng ta đang kinh doanh để kiếm tiền
và để kiếm tiền, chúng ta phải học cách quản lý tiền. Tuy nhiên, đây lại là một trong
những phần mà mọi người thường xem nhẹ nhất. ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị rủi ro trong giao dịch ngoại hối - Người đăng: khoa-le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Quản trị rủi ro trong giao dịch ngoại hối 9 10 778