Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị rủi ro tỷ giá hối đoái trong xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam

Được đăng lên bởi Văn Thùy Trang
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 811 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA THƯƠNG MẠI DU LỊCH

TIỂU LUẬN MÔN: QUẢN TRỊ RỦI RO

Quản trị rủi ro tỷ giá hối đoái trong xuất nhập khẩu
của các doanh nghiệp Việt Nam
GIẢNG VIÊN: HỒ VĂN DŨNG
LỚP HỌC PHẦN: 210705001
NHÓM THỰC HIỆN:

STT

1

Họ và tên

Châu Thị Xuân Lộc

Lớp

DHKQ8A

2

3

4

5

1

6

7

8

9

THÁNG 11 NĂM 2014
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA THƯƠNG MẠI DU LỊCH

TIỂU LUẬN MÔN: QUẢN TRỊ RỦI RO

Quản trị rủi ro tỷ giá hối đoái trong xuất nhập khẩu
của các doanh nghiệp Việt Nam
GIẢNG VIÊN: HỒ VĂN DŨNG
LỚP HỌC PHẦN: 210705001
NHÓM THỰC HIỆN:

STT

Họ và tên

Lớp

Mức độ đóng góp (%)

Ký tên

2

1

12,5%

2

12,5%

3

12,5%

4

12,5%

5

12,5%

6

12,5%

7

12,5%

8

12,5%

THÁNG 11 NĂM 2014

PHẦN MỞ ĐẦU
Ngày nay, những chính sách kinh tế mở cửa, hướng đến hội nhập toàn cầu. Điều này đã
và đang mang đến cho kinh tế đất nước nói chung và hoạt động xuất nhập khẩu nói
riêng sẽ có nhiều cơ hội phát triển cả về chất lượng, quy mô và loại hình.Tuy nhiên, cơ
hội luôn đi kèm với thử thách. Cuộc khủng hoảng kinh tế gần đây đã tác động không
nhỏ đối với nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực ngoại thương. Thiệt hại to
3

lớn của các doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu xảy ra do nhiều nguyên
nhân. Trong đó, không thể không kể đến rủi ro về tỷ giá hối đoái. Rủi ro về tỷ giá hối
đoái đe dọa nghiêm trọng đến hiệu quả hoạt động hay thậm chí sự tồn tại của các
doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu trong nước, đa số với quy mô vừa và nhỏ,
kinh doanh và quản lý theo những phương thức truyền thống đa phần không còn phù
hợp với nền kinh tế` hội nhập mà chúng ta đang theo đuổi
Trong xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế thì sự biến động của tỷ giá hối đoái
ngày càng có ảnh hưởng lớn đến các hoạt động của công ty. Trong các hoạt động kinh
doanh của mình, công ty phải thường xuyên chuyền đổi các đồng tiền khác nhau. Sự
thay đổi tỷ giá sẽ làm thay đổi giá trị kỳ vọng của các khoản thu hoặc chi ngoại tệ trong
tương lai khiến cho các hoạt động xuất nhập khẩu bị ảnh hưởng đáng kể.
Vì những lý do trên, nhóm đã chọn đề tài “Quản trị rủi ro tỷ giá hối đoái trong xuất
nhập khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam” để có những nghiên cứu cụ thể nhất về
thực trạng và những hạn chế trong việc quản lý rủi ro tỷ giá trong các doanh nghiệp.
Từ đó có những biện pháp phù hợp nhất cho các doanh nghiệp Việt Nam có thể hạn
chế tổn thất xảy ra do rủi ro này

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
1.1.
Tỷ giá hối đoái (KN và phân loại)
1.1.1. Khái niệm...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA THƯƠNG MẠI DU LỊCH
TIỂU LUẬN MÔN: QUẢN TRỊ RỦI RO
uản trị rủi ro tỷ giá hối đoái trong xuất nhập khẩu
của các doanh nghiệp Việt Nam



  !"#$% &'
()*(+,*)%-. /01
2
3
1
Quản trị rủi ro tỷ giá hối đoái trong xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị rủi ro tỷ giá hối đoái trong xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam - Người đăng: Văn Thùy Trang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Quản trị rủi ro tỷ giá hối đoái trong xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam 9 10 54