Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị sản xuất

Được đăng lên bởi Minh Phước
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 2767 lần   |   Lượt tải: 18 lần
CÂU 1:
Hãy trình bày khái niệm, bản chất của quản trị sản xuất. Phân tích mối quan hệ giữa quản
trị sản xuất với các hoạt động khác?
NỘI DUNG
I. KHÁI NIỆM VÀ BẢN CHẤT CỦA QUẢN TRỊ SẢN XUẤT.
1.1 SẢN XUẤT VÀ QUẢN TRỊ SẢN XUẤT
-

Sản xuất là một quá trình tạo ra hàng hóa và dịch vụ, với ý nghĩa này, có thể hiểu quá trình sản
xuất diễn ra trên rất nhiều lĩnh vực: trong các nhà máy, trong các bệnh viện, trong các văn
phòng, trong các siêu thị, …..

-

Quản trị sản xuất chú trọng đến việc ra các quyết định liên quan đến quá trình sản xuất sao cho
hàng hóa – dịch vụ được sản xuất theo các tiêu chuẩn đã quy định, theo số lượng và lịch trình
mà khách hàng yêu cầu với chi phí thấp nhất.
1.2. BẢN CHẤT CỦA QUẢN TRỊ SẢN XUẤT.

Vậy bản chất của quản trị sản xuất là gì?. Nó bắt đầu hình thành từ đâu?. Đó là những câu
hỏi cần làm rõ trước khi đi vào nghiên cứu những nội dung của quản trị sản xuất.
Trong lịch sử phát triển kinh tế, người ta thấy rằng, trước khi có các hệ thống nhà máy lớn
xuất hiện, các loại sản phẩm công nghiệp tiêu dùng trong xã hội đều do các xưởng sản xuất nhỏ
(với một vài nhân công và thường do một người làm chủ) tạo ra. Khi đó quản trị sản xuất không
đặt thành vấn đề lớn. Tuy nhiên, kể từ khi có các hệ thống nhà máy lớn ra đời, tình hình đã thay đổi
hẳn. Nhiều câu hỏi đặt cần được giải đáp khi tổ chức một nhà máy sản xuất như cần phải bố trí mặt
bằng sản xuất như thế nào cho hợp lý, khoa học?, cần sản xuất ra bao nhiêu sản phẩm trong một
đơn vị thời gian, cần phải kiểm soát chất lượng như thế nào để ổn định chất lượng sản phẩm?, cần
bố trí dây chuyền sản xuất và sử dụng nhân lực như thế nào để vừa tăng năng suất lao động, vừa
duy trì được sản xuất không bị gián đoạn? Cần lập lịch trình sản xuất ra sao để đảm bảo giao hàng
đúng hẹn cho khách hàng … Việc trả lời đầy đủ các vần đề định ra như vậy chính là làm rõ bản
chất của quản trị sản xuất.
Như vậy thực chất của quản trị sản xuất là toàn bộ các công việc liên quan đến tổ chức và
vận hành một hệ thống sản xuất sao cho sản phẩm được tạo ra đạt đước yêu cầu về chất lượng với
chi phí thấp và đúng thời hạn giao hàng theo yêu cầu của khách hàng.
Như vậy, thực chất của quản trị là việc ra các quyết định liên quan đến sản xuất và tổ chức
thực hiện, kiểm tra các quyết định đó. Các quyết định cơ bản liên quan đến quản trị sản xuất bao
gồm:
Dự báo mức tiêu thụ sản phẩm: Dự báo mức bán sản phẩm là công việc đầu tiên
người điều hành sản xuất phải làm nhằm đảm bảo sản phẩm sản xuất ra có thể tiêu thụ
được.
a.

b.
...
CÂU 1:
Hãy trình bày khái niệm, bản chất của quản trị sản xuất. Phân tích mối quan hệ giữa quản
trị sản xuất với các hoạt động khác?
NỘI DUNG
I. KHÁI NIỆM VÀ BẢN CHẤT CỦA QUẢN TRỊ SẢN XUẤT.
1.1 SẢN XUẤT VÀ QUẢN TRỊ SẢN XUẤT
- Sản xuất một quá trình tạo ra hàng hóa dịch vụ, với ý nghĩa này,thể hiểu quá trình sản
xuất diễn ra trên rất nhiều lĩnh vực: trong các nhà máy, trong các bệnh viện, trong các văn
phòng, trong các siêu thị, …..
- Quản trị sản xuất chú trọng đến việc ra các quyết định liên quan đến quá trình sản xuất sao cho
hàng hóa dịch vụ được sản xuất theo các tiêu chuẩn đã quy định, theo số lượng lịch trình
mà khách hàng yêu cầu với chi phí thấp nhất.
1.2. BẢN CHẤT CỦA QUẢN TRỊ SẢN XUẤT.
Vậy bản chất của quản trị sản xuất gì?. bắt đầu hình thành từ đâu?. Đó những câu
hỏi cần làm rõ trước khi đi vào nghiên cứu những nội dung của quản trị sản xuất.
Trong lịch sử phát triển kinh tế, người ta thấy rằng, trước khi c hệ thống nhà máy lớn
xuất hiện, các loại sản phẩm công nghiệp tiêu dùng trong hội đều do các ởng sản xuất nhỏ
(với một vài nhân công thường do một người làm chủ) tạo ra. Khi đó quản trị sản xuất không
đặt thành vấn đề lớn. Tuy nhiên, kể từ khi có các hệ thống nhà máy lớn ra đời, tình hình đã thay đổi
hẳn. Nhiều câu hỏi đặt cần được giải đáp khi tổ chức một nhà máy sản xuất như cần phải bố trí mặt
bằng sản xuất như thế nào cho hợp lý, khoa học?, cần sản xuất ra bao nhiêu sản phẩm trong một
đơn vị thời gian, cần phải kiểm soát chất lượng như thế nào để ổn định chất lượng sản phẩm?, cần
bố trí dây chuyền sản xuất sử dụng nhân lực như thế o để vừa tăng năng suất lao động, vừa
duy trì được sản xuất không bị gián đoạn? Cần lập lịch trình sản xuất ra sao để đảm bảo giao hàng
đúng hẹn cho khách hàng Việc trả lời đầy đủ các vần đề định ra như vậy chính làm bản
chất của quản trị sản xuất.
Như vậy thực chất của quản trị sản xuất toàn bộ các công việc liên quan đến tổ chức
vận hành một hệ thống sản xuất sao cho sản phẩm được tạo ra đạt đước yêu cầu về chất lượng với
chi phí thấp và đúng thời hạn giao hàng theo yêu cầu của khách hàng.
Như vậy, thực chất của quản trị việc ra các quyết định liên quan đến sản xuất tổ chức
thực hiện, kiểm tra các quyết định đó. Các quyết định bản liên quan đến quản trị sản xuất bao
gồm:
a. Dự báo mức tiêu thụ sản phẩm: Dự báo mức bán sản phẩm công việc đầu tiên
người điều hành sản xuất phải làm nhằm đảm bảo sản phẩm sản xuất ra thể tiêu thụ
được.
b. Quyết định về xây dựng nhà máy và bố trí mặt bằng sản xuất
c. Quyết định về sản phẩm và công nghệ
Quản trị sản xuất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị sản xuất - Người đăng: Minh Phước
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Quản trị sản xuất 9 10 248