Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị sản xuất: Kéo & đẩy

Được đăng lên bởi luctranxuan-gmail-com
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 222 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quản trị sản xuất: Kéo &
đẩy

Bài viết này sẽ giúp doanh nghiệp nhận biết khi nào thì sử dụng chiến lược
sản xuất kinh doanh đẩy, khi nào thì kéo.

Quản trị sản xuất: Kéo & đẩy
Ngày nay, nếu quan tâm đến lĩnh vực quản trị sản xuất, bạn sẽ dễ dàng nhận
thấy những cụm từ như quản trị chuỗi cung ứng, logistics (ngành hậu cần),
Lean (công cụ quản lý sản xuất tinh gọn) hay JIT xuất hiện rất nhiều. Trong
đó, phương thức sản xuất theo triết lý JIT - Just in time (vừa đúng lúc) được
đánh giá là phương thức giúp cắt giảm chi phí sản xuất kinh doanh ở mức cao
nhất.

Phương thức này thể hiện xu hướng trong quản trị sản xuất kinh doanh hiện
nay là phải tinh gọn, đúng lúc, tránh chờ đợi để lãng phí. Đó cũng là mục tiêu
của chuỗi cung ứng nói chung và hoạt động logistics nói riêng. Nhưng có một
điều cơ bản theo tác giả là hết sức quan trọng: Doanh nghiệp cần biết sản
phẩm sản xuất - kinh doanh của mình thuộc chiến lược sản xuất đẩy hay chiến
lược sản xuất kéo. Bài viết này sẽ chỉ ra với loại hình sản phẩm nào thì định
chiến lược sản xuất - kinh doanh nào và vì sao chọn chiến lược đó.

Thế nào là kéo, thế nào là đẩy?

Theo Công ty Quản lý Quỹ đầu tư Mekong Capital, sản xuất kéo là luồng sản
xuất trong nhà máy được điều tiết bởi yêu cầu từ công đoạn cuối quy trình.
Nghĩa là, khi nào có tín hiệu từ công đoạn sau thì công đoạn trước mới tiến
hành gia công nguyên liệu. Ví dụ, trong hệ thống kéo, một đơn đặt hàng tạo ra
nhu cầu về thành phẩm, thành phẩm đó sẽ được hoạch định về kế hoạch giao
hàng, sản xuất, mua nguyên vật liệu... để đáp ứng cho đơn hàng đó.

Mô hình sản xuất đẩy thì ngược lại, công ty sẽ sản xuất dựa trên dự báo nhu
cầu tiêu thụ và khả năng cung ứng của công ty. Từ đó, hàng hóa sẽ được lưu
kho và đẩy ra thị trường thông qua hệ thống phân phối. Như vậy, sản xuất đẩy
là mô hình mà luồng sản xuất trong nhà máy được điều tiết không phải từ
công đoạn cuối của quy trình.

Khái niệm về mô hình sản xuất đẩy, mô hình sản xuất kéo đã hình thành nên
những khái niệm tương ứng tiếp theo như “make/build to stock” hay
“make/build to order” (sản xuất theo lượng tồn kho hay sản xuất theo đơn đặt
hàng). Sau đó, những chiến lược quản trị sản xuất hiệu quả dần được hình
thành, ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất - kinh doanh tiếp theo của
doanh nghiệp. Vậy mô hình nào mới phù hợp với doanh nghiệp?

Khi nào nên kéo, khi nào nên đẩy?

Giáo sư David Simchi thuộc Viện Công nghệ Massachusetts (bang
Massachusetts, Mỹ), đã thực hiện một sơ đồ giúp doanh nghiệp xác định

chiến lược ...
Quản trị sản xuất: Kéo &
đẩy
Quản trị sản xuất: Kéo & đẩy - Trang 2
Quản trị sản xuất: Kéo & đẩy - Người đăng: luctranxuan-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Quản trị sản xuất: Kéo & đẩy 9 10 573