Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị tác nghiệp dntm

Được đăng lên bởi bichnhuan
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 3036 lần   |   Lượt tải: 5 lần
BTL Quản trị tác nghiệp NTM

Nhóm 5

MỞ ĐẦU
Trong cơ chế thị trường, để thực hiện chiến lược phát triển của nền kinh tế, các
doanh nghiệp đã và đang khắc phục những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại của của chế
cũ. Từ cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp bước sang cơ chế quản trị kinh doanh
phù hợp với cơ chế thị trường. Sau nhiều năm đổi mới nền kinh tế, nước ta đã có những
thành tựu lớn tạo nên một bước ngoặt lịch sử trong sự phát triển kinh tế của đất nước.
Do vậy các doanh nghiệp muốn đứng vững trên thị trờng thì phải nắm vững được thị
hiếu của người tiêu dùng, giảm chi phí, hạ giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm để
đáp ứng nhu cầu, thị hiếu đó.
Trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ, hoạt động mua hàng ít được quan tâm đến
như hoạt động bán hàng. Các doanh nghiệp quan tâm đến việc mang lại lợi nhuận cho
doanh nghiệp hơn là quan tâm đến tiết kiệm chi phí mua hàng. Việc mua hàng chưa
được đánh giá tương xứng với vị trí của nó. Trong khi mua hàng lại là khâu trước tiên,
cơ bản của hoạt động kinh doanh, là điều kiện để hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp tồn tại và phát triển. Mua hàng nhằm tạo tiền đề vật chất cho hoạt động bán
hàng, hoạt đông bán hàng có được tốt hay không phụ thuộc rất nhiều vào hoạt động mua
hàng. Hơn nữa mua hàng tốt tạo điều kiện tăng lợi nhuận. Chính vì vậy mà nhóm em đã
chọn đề tài: “Tổ chức thực hiện công tác mua hàng ở doanh nghiệp thương mại.
Liên hệ thực tiễn tại Công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh”. Đây là một cơ hội để
nhóm có thể hiểu rõ hơn về hoạt động quản trị mua hàng trong doanh nghiệp không chỉ
trên lý thuyết mà còn thông qua thực tế.

1

BTL Quản trị tác nghiệp NTM

Nhóm 5

PHẦN 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THỰC HIỆN
CÔNG TÁC MUA HÀNG Ở DNTM
1.1. Khái quát về quản trị mua hàng của DNTM
1.1.1. Khái niệm quản trị mua hàng
Quản trị mua hàng là tổng hợp các hoạt động xây dựng kế hoạch mua hàng , tổ chức
triển khai mua hàng và kiểm soát mua hàng nhằm đạt được mục tiêu.Quá trình mua hàng
là quá trình phân tích để đi đến quyết định mua hàng gì? của ai, với số lượng và gí cả như
thế nào. Đây là một quá trình phức tạp được lặp đi, lặp lại thành một chu kì, nó liên quan
đến việc sử dụng các kết quả phân tích các yếu tố trong quản lí, cung ứng.
1.1.2. Vai trò của quản trị mua hàng
- Tạo nguồn hàng phù hợp với yêu cầu của khách hàng, giúp cho hoạt động kinh doanh
được tiến hành thuận lợi, kịp thời, đẩy nhanh tốc độ lưu chuyển hàng hóa, giúp cho việc
đáp ứng hàng hóa diễn ra liên tục, ổn định, tránh đứt đoạn, tạo điều ki...
BTL Quản trị tác nghiệp NTM Nhóm 5
MỞ ĐẦU
Trong chế thị trường, để thực hiện chiến lược phát triển của nền kinh tế, các
doanh nghiệp đã và đang khắc phục những khó khăn, vướng mắcn tồn tại của của chế
cũ. Từ cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp bước sang cơ chế quản trị kinh doanh
phù hợp với cơ chế thị tờng. Sau nhiều năm đổi mới nền kinh tế, nước ta đã có những
thành tựu lớn tạo nên một bước ngoặt lịch sử trong sự phát triển kinh tế của đất nước.
Do vậy các doanh nghiệp muốn đứng vững trên th trờng thì phải nắm vững được thị
hiếu của người tiêu dùng, giảm chi p, hạ giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm để
đáp ứng nhu cầu, thị hiếu đó.
Trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ, hoạt động mua hàng ít được quan tâm đến
như hoạt động bán hàng. c doanh nghiệp quan tâm đến việc mang lại lợi nhuận cho
doanh nghiệp hơn quan tâm đến tiết kiệm chi phí mua hàng. Việc mua hàng chưa
được đánh giá tương xứng với vt của . Trong khi mua ng lại là khâu trước tiên,
bản của hoạt động kinh doanh, là điều kiện để hoạt động kinh doanh ca doanh
nghiệp tồn tại phát triển. Mua hàng nhằm tạo tiền đề vật chất cho hoạt động bán
hàng, hoạt đông bán hàng có được tốt hay không phụ thuộc rất nhiều vào hoạt động mua
hàng. Hơn nữa mua hàng tốt tạo điều kiện tăng lợi nhuận. Chính vì vậy mà nhóm em đã
chọn đề tài: “Tổ chức thực hiện công tác mua hàng doanh nghiệp thương mại.
Liên hthực tiễn ti Công ty c phần Thế giới số Trần Anh”. Đây là một cơ hội để
nhóm có thể hiểu rõ hơn vhoạt động quản trị mua hàng trong doanh nghiệp không chỉ
trên lý thuyết còn thông qua thực tế.
1
Quản trị tác nghiệp dntm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị tác nghiệp dntm - Người đăng: bichnhuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Quản trị tác nghiệp dntm 9 10 696