Ktl-icon-tai-lieu

quản trị tài chính

Được đăng lên bởi cobeLienXo
Số trang: 173 trang   |   Lượt xem: 4202 lần   |   Lượt tải: 16 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

TS. NGUYỄN VĂN THUẬN
Biên soạn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC TẬP

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH
( Phần 1 )
Biên soạn: TS. NGUYỄN VĂN THUẬN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

2

BÀI GIỚI THIỆU

Chào mừng các bạn học viên đến với chương trình đào tạo
từ xa của trường Đại Học Mở Bán Công TP. Hồ Chí Minh

Môn học Quản Trị Tài Chính đề cập đến các hoạt động tài chính
trong một doanh nghiệp. Môn học sẽ cung cấp cho người học một tầm
nhìn khái quát về tình hình tài chính của DN, những công cụ và các kỹ
thuật cần thiết cho việc chọn lựa để đưa ra các quyết định tài chính
một các hữu hiệu nhất nhằm đạt được mục tiêu mà DN đặt ra cho từng
thời kỳ phát triển.
Quyết định tài chính trong môt doanh nghiệp bao gồm 3 loại
quyết định căn bản: quyết định đầu tư, quyết định tài trợ và quyết định
quản lý tài sản. Nội dung các bài học sẽ xoay quanh 3 loại quyết định
tài chính này. Ngoài ra có một số bài học sẽ trang bị cho các bạn
những kiến thức cần thiết như: phân tích, hoạch định, dự toán và kiểm
soát tài chính của doanh nghiệp.
Thông thường các học viên hay e ngại các môn học tài chính hay
kế toán, vì các bạn cho là khó hoặc quá khó. Nhận định này hoàn toàn
chưa phù hợp, vì các bạn đã biết các môn học tài chính-kế toán đã
được nhiều học viên học tốt, thậm chí là rất tốt ở các bậc học khác
nhau như: trung cấp, cao đẳng và thậm chí là ở các lớp bồi dưỡng
ngắn hạn 3 tháng, 6 tháng và khi học xong họ ra làm việc thực tế ở các
DN khá dễ dàng.3

Tuy nhiên môn học tài chính thì thường có vẻ khó hơn các môn
học kế toán, vì nó đòi hỏi các bạn phải tư duy nhiều hơn, nhưng chúng
tôi đảm bảo với các bạn rằng: nếu các bạn chịu khó và chăm chỉ một
chút thì các bạn có thể vuợt qua môn học này khá dễ dàng, vì chúng
tôi sẽ luôn ở bên cạnh các bạn và giúp đỡ các bạn khi các bạn thắc
mắc hoặc gặp phải vấn đề nào đó khó giải quyết. Hãy mạnh dạn liên
lạc với chúng tôi.

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG !

4

Mục tiêu môn học
• Học xong môn học này, học viên phải phải đạt được các yêu cầu
sau:
• Hiểu rõ mục tiêu tài chính và mục tiêu chung của DN.
• Biết cách phân tích và đánh giá tình hình tài chính DN, cũng như
cách xác định các nguyên nhân gây ra thực trạng tài chính của
DN.
• Hiểu rõ cách áp dụng kỹ thuật phân tích điểm hoà vốn và sử
dụng đòn cân định phí và đòn cân nợ trong việc hoạch định lợi
nhuận. Từ đó hiểu rõ những rủi ro về hoạt động và rủi ro tài
chính của DN.
• Biết vận dụng kỹ thuật dự toán trong việc dự toán nhu cầ...
T
T
R
R
Ư
Ư
N
N
G
G
Đ
Đ
I
I
H
H
C
C
M
M
T
T
P
P
.
.
H
H
C
C
M
M
TS. NGUYN VĂN THUN
Biên son
QUN TR TÀI CHÍNH
quản trị tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quản trị tài chính - Người đăng: cobeLienXo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
173 Vietnamese
quản trị tài chính 9 10 688