Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị tài chính

Được đăng lên bởi Lan Hương Huỳnh Thị
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 3001 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH      GVHD: NCS. TRẦN THỊ HUẾ CHI
MỤC LỤC

NHÓM OMG

Page 1

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH      GVHD: NCS. TRẦN THỊ HUẾ CHI
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CƠ CẤU VỐN VÀ
CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP
1.1 Cơ cấu vốn.
1.1.1 Khái niệm về cơ cấu vốn
Cơ cấu vốn hay cấu trúc vốn là sự kết hợp số lượng ngắn hạn thường xuyên, nợ
dài hạn, cổ phần ưu đãi và cổ phần thường được dùng để tài trợ quyết định đầu tư
của một doanh nghiệp.
Vấn đề đặt ra ở đây là liệu một công ty nào đó có thể tác động đến giá trị và chi
phí sử dụng vốn của nó bằng cách thay đổi cấu trúc vốn hay không. Quyết định đầu
tư hay không đầu tư vào một dự án nào đó có thay đổi không, và thu nhập của cổ
đông có thay đổi không.
1.1.2 Các nhân tố cấu thành cơ cấu vốn
a. Nguồn vốn vay.

Trong nền kinh tế thị trường, hầu như không có một doanh nghiệp nào hoạt động
sản xuất kinh doanh chỉ bằng nguồn vốn tự có mà phải hoạt động nhiều nguồn vốn,
trong đó nguồn vốn vay sử dụng đáng kể.
Nguồn vốn vay là nguồn vốn tài trợ từ bên ngoài doanh nghiệp và doanh nghiệp
phải thanh toán các khoản vay theo thời hạn cam kết và đồng thời phải trả tiền lãi
vay theo lãi suất thỏa thuận. Nguồn vốn vay mang một ý nghĩa rất quan trọng đối
với việc mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp. Trong
cấu trúc vốn ta chỉ xét đến nguồn vốn vay trung hạn và dài hạn.
Vay ngắn hạn:
-

Thời gian đáo hạn ngắn hơn một năm.

-

Lãi xuất của nguồn vốn vay ngắn hạn thường thấp hơn tín dụng dài hạn.

-

Thường được bổ sung vốn lưu động.

Vay dài hạn:
NHÓM OMG

Page 2

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH      GVHD: NCS. TRẦN THỊ HUẾ CHI
-

Thời gian đáo hạn dài hơn một năm.

-

Lãi xuất vay dài hạn thường cao hơn so với lãi xuất vay ngắn hạn.

-

Thường được dùng để bổ sung cho vốn xây dựng cơ bản hay mua sắm tài
sản cố định.

Nguồn vốn vay này có thể được huy động từ các tổ chức tài chính, ngân hàng
hay việc phát hành trái phiếu. Việc doanh nghiệp sử dụng loại nguồn vốn vay này
nhiều hay ít thì còn tùy thuộc vào đặc điểm của loại hình doanh nghiệp và doanh
nghiệp đang ở trong kì sản xuất kinh doanh.
b.

Nguồn vốn chủ sở hữu.

Nói đến nguồn vốn chủ sở hữu là nói đến nguồn vốn đầu tiên mà doanh nghiệp
huy động được. Bởi vì, đối với một doanh nghiệp trước khi đi vào hoạt động sản
xuất kinh doanh thì doanh nghiệp phải có vốn điều lệ (vốn góp nếu là doanh nghiệp
cổ phần hoặc là vốn ngân sách nhà nước cấp nếu doanh nghiệp nhà nước).
Tỷ trọng nguồn vốn chủ sở hữu trong tổng tài sản phản ánh tình hình tự chủ về tài
chính của doanh ng...
QU N TR TÀI CHÍNH GVHD: NCS. TR N TH HU CHI
MỤC LỤC
NHÓM OMG Page 1
Quản trị tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị tài chính - Người đăng: Lan Hương Huỳnh Thị
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Quản trị tài chính 9 10 91