Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị thương hiệu.

Được đăng lên bởi Tiết Trực Nguyễn
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1866 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ĐỊNH VỊ
Sọan thảo & trình bày
ThS. Marketing NGÔ BÌNH / Đại học Paris 1 (Sorbonne)
Email: ngobinhparis1@yahoo.com

BRAND POSITIONING

MỤC TIÊU

1. Xem xét cấu trúc kiến thức thương hiệu trên
góc độ định vị thương hiệu
2. Xác định những điểm khác nhau và giống nhau
để thiết lập định dạng thương hiệu đúng đắn và
tạo ra hình ảnh thương hiệu thích hợp.
3. Xem xét cách thức nhận dạng và thiết lập
những giá trị thương hiệu cốt lõi và xây dựng
khẩu hiệu định vị.

ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU

Định vị thương hiệu là hành động thiết kế sản
phẩm và hình ảnh của thương hiệu để nó giữ một
vị trí khác biệt và có giá trị trong tâm trí khách
hàng mục tiêu. (P.Kotler)

ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU

Định vị thương hiệu là muốn nói tới ý nghĩa
đặc trưng dành cho một thương hiệu trong tâm
trí khách hàng. (Tybout & Calkins)

ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU

Là những gì công ty muốn chủ động đối thọai
với mục tiêu để làm cho thương hiệu khác biệt &
hấp dẫn tâm trí của NTD tiềm năng. Nói cách
khác Định vị thương hiệu là “khác biệt hóa”
thương hiệu.

KHÁC BIỆT HÓA BẰNG SẢN PHẨM
Product Differentiation

Tính năng ưu việt
Mẫu mã thiết kế
Độ bền
Chất lượng

Thuộc tính sản phẩm
Product Attributes

Mercedes

Lexus

o

Plus DHA
o

USP:

Naturals

First Cooking Oil Plus
DHA/Naturals

Dòng sản phẩm
Product classes

CHIẾN LƯỢC ĐỊNH VỊ
Against a competitor

So sánh đối thủ
Against a competitor

7 Up

Coca-Cola Light

KHÁC BIỆT HÓA BẰNG dịch vụ
Services Differentiation

Thời gian giao nhận
Dịch vụ huấn luyện
Lắp đặt & bảo hành
Telephone Marketing

Installation

ĐÀ NẴ NG

KHÁC BIỆT HÓA BẰNG NHÂN VIÊN
Personnel Differentiation



Click to edit Master text styles


Second level

 Third level
Thân thiện
Chuyên nghiệp của  Fourth level
 Fifth level
nhân viên

1

RIGHT INVESTMENTS (for Vietnamese
1st GPP pharmacy chain)

2

RIGHT ADVICES (by
Dr/Pharmacist consultancy)

3

RIGHT ASSORTMENTS (& right price
quality)

4

RIGHT MARKETING supports at GPP chains

5

RIGHT SERVICES (First Safety Patients)

professional

KHÁC BIỆT HÓA BẰNG HÌNH ẢNH
Image Differentiation

Biểu tượng
Sự kiện văn hóa
Màu sắc
Logo
Cultural Events
Colors

TIẾN TRÌNH LẬP ĐỊNH VỊ T/H
NGƯỜI TIÊU DÙNG?
Who is custumers?

ĐỐI THỦ CẠNH TRANH
Competitors

ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG
POPs

ĐIỂM KHÁC BIỆT
PODs

Lưu ý: Khung tham chiếu -FOR & Lý do tin tưởng -R2B trong phát biểu định vị

PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU

TARGET MARKET

TIÊU THỨC PHÂN KHÚC?
TIÊU CHUẨN CHỌN LỰA TTMT?

ĐỐI THỦ



Các yếu tố của cạnh tranh



Cấp độ cạnh tranh: theo kiểu...
ĐỊNH VỊ
Sọan thảo & trình bày
ThS. Marketing NGÔ BÌNH / Đại học Paris 1 (Sorbonne)
Email: ngobinhparis1@yahoo.com
BRAND POSITIONING
Quản trị thương hiệu. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị thương hiệu. - Người đăng: Tiết Trực Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Quản trị thương hiệu. 9 10 418