Ktl-icon-tai-lieu

quản trị tính giá thành công trình

Được đăng lên bởi Loc Nguyen Dang
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 412 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
-------------------------------

PHẠM THỊ PHƯƠNG LOAN

QUẢN TRỊ CHI PHÍ TÍNH GIÁ THÀNH CÔNG TRÌNH
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP BƯU ĐIỆN
HÀ NỘI ( HACISCO)

CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH
MÃ SỐ
: 60.34.05

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH

HÀ NỘI - 2013

Luận văn được hoàn thành tại:
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Người hướng dẫn khoa học: Hoàng Thị Tuyết

Phản biện 1: ………………………………………………………………

Phản biện 2: ……………………………………………………………..

Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ tại
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Vào lúc:

....... giờ ....... ngày ....... tháng ....... .. năm ...............

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

1
LỜI MỞ ĐẦU
1- Sự cần thiết của đề tài
Trong nền kinh tế thị trường đặc biệt trong bối cảnh khủng hoảng kinh
tế thế giới, kinh tế trong nước khó khăn, chính sách tín dụng thắt chặt, hầu
hết các doanh nghiệp xây lắp đối mặt với bài toán giải quyết khó khăn và
tìm đường đi cho định hướng hoạt động cũng như duy trì và phát triển
doanh nghiệp.
Công ty Cổ Phần xây lắp Bưu điện Hà nội (Hacisco) là đơn vị xây lắp
thành viên thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) thành
lập từ năm 1979. Trước năm 2011 hầu hết các dự án, công trình mà
Hacisco thực hiện triển khai là các dự án do VNPT hoặc các đơn vị thành
viên VNPT là chủ đầu tư. Do đó vấn đề chi phí tính giá thành công trình
mang tính chất nội bộ. Tuy nhiên từ năm 2011 đến nay do chính sách cắt
giảm đầu tư của các tập đoàn kinh tế Nhà nước trong đó có VNPT thì các
dự án, công trình xây lắp của VNPT và các đơn vị thành viên đặt hàng cho
Hacisco cũng giảm sụt. Công ty đứng trước khó khăn và sự lựa chọn tồn
tại hay không tồn tại. Để tồn tại và phát triển được, bên cạnh việc phục vụ
VNPT, các đơn vị thành viên VNPT, Hacisco buộc phải tham gia cạnh
tranh trên thị trường các đơn vị xây lắp. Trong bối cảnh đó việc tính toán
quản trị chi phí, xây dựng mức giá thành công trình hợp lý, cạnh tranh
thắng lợi và được khách hàng lựa chọn là vấn đề được đặc biệt quan tâm.
Trên thực tế, công tác quản trị chi phí tính giá thành công trình tại Hacisco
trong thời gian qua còn nhiều bất cập phải đổi mới, hoàn thiện. Để tìm
được lời giải cho bài toán trên thì vấn đề nâng cao hiệu quả quản lý, quản
trị trong doanh nghiệp, trong đó quản trị doanh nghiệp chi phí tính giá
thành công trình có vai trò đặc biệt quan trọng.
Là cán bộ đang công tác tại công ty với mong m...
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIN THÔNG
-------------------------------
PHẠM THỊ PHƯƠNG LOAN
QUN TRỊ CHI PHÍ TÍNH GIÁ THÀNH CÔNG TRÌNH
TẠI CÔNG TY C PHẦN XÂY LẮP BƯU ĐIỆN
HÀ NI ( HACISCO)
CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TR KINH DOANH
MÃ S : 60.34.05
TÓM TT LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH
HÀ NỘI - 2013
quản trị tính giá thành công trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quản trị tính giá thành công trình - Người đăng: Loc Nguyen Dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
quản trị tính giá thành công trình 9 10 807