Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị về laptop Dell

Được đăng lên bởi cye-west
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1868 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trang 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI:
1.1. Tính cấp thiết của đề tài:

Vấn đề xuyên suốt trong các chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đó
chính là hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng và hiệu quả để phát triển nhanh, bền vững
nhằm mục tiêu chiến lược đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp
theo hướng hiện đại; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt;
vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được nâng lên. Từ năm 2007 đến nay,
tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới biến đổi nhanh với những diễn biến rất phức tạp.
Trong thời gian qua, tuy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đã đem lại những kết quả
tích cực và có những tác động sâu sắc đến kinh tế và xã hội, nhưng cũng đặt ra không
ít thách thức. Tiếp cận thị trường xuất nhập khẩu dễ dàng hơn, dòng vốn đầu tư trực
tiếp nước ngoài (FDI) tăng nhanh, môi trường kinh doanh được cải thiện và minh bạch
hơn, thể chế kinh tế theo định hướng thị trường được củng cố và hoàn thiện nhanh
hơn, thế và lực của Việt Nam trên trường thế giới ngày càng được nâng cao.
Chính vì thế mà nhu cầu thị trường ngày càng tăng nhanh đòi hỏi các công ty, tổ
chức, kinh doanh phải liên tục thay đổi mẫu mã sản phẩm cũng như các tính năng mới
để phù hợp với sở thích, nhu cầu người tiêu dùng. Thế nhưng nếu như chỉ tung ra một
dòng sản phẩm mới lạ, độc đáo vào thị trường thì họ sẽ không thể nào định vị bản thân
mình khác biệt một cách độc đáo so với các đối thủ cạnh tranh. Bởi lẽ, điều đó có thể
khiến đối thủ dễ dàng ăn cắp hoặc nhái sản phẩm hay dịch vụ mới trong vòng một vài
tháng, thậm chí chỉ một vài tuần. Vì vậy mà các công ty cần phải xây dựng cho mình
một chiến lược Marketing hết sức vững chắc và phải làm tôn lên giá trị cơ bản, quan
trọng nhất của tất cả sản phẩm lẫn dịch vụ của mình.
Dell Inc là một công ty đa quốc gia của Hoa Kỳ về phát triển và thương mại hóa
công nghệ máy tính có trụ sở tại Round Rock,Texas, Hoa Kỳ. Dell thành lập vào năm
1984 do ông Michael Dell. Đây là công ty có thu nhập lớn thứ 28 tại Hoa Kỳ. Những điều
đó đã khiến Dell trở thành một thương hiệu mạnh trong thế giới các thương hiệu máy
tính nổi tiếng nhất thế giới và tạo được một vị trí vững chắc trong thị trường công nghệ
thông tin ở Mỹ hiện nay. Bên cạnh những thành công rực rỡ của Dell cũng có những
khó khăn trở ngại khiến công ty gặp phải những vấn đề lớn cần được khắc phục. Mặt
khác, do những thay đổi nhanh chóng về thị hiếu, công nghệ, tình hình cạnh tranh, do
đó doanh nghiệp không thể tồn tạ...

1.1.  !
Vấn đề xuyên suốt trong các chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đó
chính là hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng và hiệu quả để phát triển nhanh, bền vững
nhằm mục tiêu chiến lược đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp
theo hướng hiện đại; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt;
vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được nâng lên. Từ năm 2007 đến nay,
tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới biến đổi nhanh với những diễn biến rất phức tạp.
Trong thời gian qua, tuy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đã đem lại những kết quả
tích cực và có những tác động sâu sắc đến kinh tế và xã hội, nhưng cũng đặt ra không
ít thách thức. Tiếp cận thị trường xuất nhập khẩu dễ dàng hơn, dòng vốn đầu tư trực
tiếp nước ngoài (FDI) tăng nhanh, môi trường kinh doanh được cải thiện và minh bạch
hơn, thể chế kinh tế theo định hướng thị trường được củng cố và hoàn thiện nhanh
hơn, thế và lực của Việt Nam trên trường thế giới ngày càng được nâng cao.
Chính vì thế mà nhu cầu thị trường ngày càng tăng nhanh đòi hỏi các công ty, tổ
chức, kinh doanh phải liên tục thay đổi mẫu mã sản phẩm cũng như các tính năng mới
để phù hợp với sở thích, nhu cầu người tiêu dùng. Thế nhưng nếu như chỉ tung ra một
dòng sản phẩm mới lạ, độc đáo vào thị trường thì họ sẽ không thể nào định vị bản thân
mình khác biệt một cách độc đáo so với các đối thủ cạnh tranh. Bởi lẽ, điều đó có thể
khiến đối thủ dễ dàng ăn cắp hoặc nhái sản phẩm hay dịch vụ mới trong vòng một vài
tháng, thậm chí chỉ một vài tuần. Vì vậy mà các công ty cần phải xây dựng cho mình
một chiến lược Marketing hết sức vững chắc và phải làm tôn lên giá trị cơ bản, quan
trọng nhất của tất cả sản phẩm lẫn dịch vụ của mình.
Dell Inc là một công ty đa quốc gia của Hoa Kỳ về phát triển và thương mại hóa
công nghệ máy tính có trụ sở tại Round Rock,Texas, Hoa Kỳ. Dell thành lập vào năm
1984 do ông Michael Dell. Đây là công ty có thu nhập lớn thứ 28 tại Hoa Kỳ. Những điều
đó đã khiến Dell trở thành một thương hiệu mạnh trong thế giới các thương hiệu máy
tính nổi tiếng nhất thế giới và tạo được một vị trí vững chắc trong thị trường công nghệ
thông tin ở Mỹ hiện nay. Bên cạnh những thành công rực rỡ của Dell cũng có những
khó khăn trở ngại khiến công ty gặp phải những vấn đề lớn cần được khắc phục. Mặt
khác, do những thay đổi nhanh chóng về thị hiếu, công nghệ, tình hình cạnh tranh, do
đó doanh nghiệp không thể tồn tại và phát triển nếu chỉ dựa vào sản phẩm hiện có. Vì
vậy mỗi doanh nghiệp đều phải quan tâm đến chương trình phát triển hàng hoá và
chiến lược Marketing mới nếu muốn tồn tại và phát triển với uy tín ngày càng tăng. Hiểu
được tầm quan trọng và sức ảnh hưởng của các chiến lược Marketing của Dell vì thế
nên nhóm em quyết định chọn đề tài: “"#$%&'()*(""&+,
&#-)./” làm đề tài nghiên cứu của nhóm.
1.2. %0)+12
Nghiên cứu đề tài nhằm mục đích giải thích những vấn đề cơ bản trong chiến lược
Marketing, qua đó liên hệ với thực tiễn để đánh giá về thực trạng thị trường Laptop Dell
tại Việt Nam, đồng thời đưa ra những giải pháp khắc phục những khó khăn nhằm làm
Trang 1
Quản trị về laptop Dell - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị về laptop Dell - Người đăng: cye-west
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Quản trị về laptop Dell 9 10 381