Ktl-icon-tai-lieu

Quản trịn xung đột

Được đăng lên bởi Thảo Lê
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 678 lần   |   Lượt tải: 4 lần
- D08

[ĐỀ TÀI: QUẢN TRỊ XUNG ĐỘT

Trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM

Đề tài:

QUẢN TRỊ XUNG ĐỘT
Nhóm 7 – D08
GVHD: Ths. Nguyễn Phúc Qúy Thạnh
1

Nguyễn Ngọc Sơn

030329130067

2

Đỗ Đình Ngữ

3

Nguyễn Trương Hoàng Thanh

030329130073

4

Nguyễn Thị Diễm Trinh

030129131133

5

Trịnh Thị Xuân Trúc

030129131140

6

Lê Thị Thu Thảo

030129130987

7

Nguyễn Thúy Hồng

030329130023

8

Trần Thanh Phát

030329130053

9

Đặng Thị Ngọc Quý

030529130468

030329130048

TPHCM, 5/10/2014
05/10/2014 | Cuộc chiến APPLE

1

- D08

[ĐỀ TÀI: QUẢN TRỊ XUNG ĐỘT

Mục lục

05/10/2014 | Cuộc chiến APPLE

2

- D08

[ĐỀ TÀI: QUẢN TRỊ XUNG ĐỘT

Trong cuộc sống thường nhật, dù trong sinh hoạt hay làm việc thì không ai là không vướng
phải những xung đột xoay quanh những công việc mà bạn đang làm. Xung đột xảy ra hàng
ngày, hàng giờ, từng ngóc ngách, từng căn nhà, từng công ty, từng văn phòng cũng như
từng con người. Ai cũng từng chạm trán không chỉ một mà rất nhiều xung đột và cách giải
quyết là khác nhau cho mọi tình huống. Một lẽ tất nhiên, xung đột tồn tại khách quan xung
quanh những mối quan hệ xã hội. Nó giúp cho những mối quan hệ ấy tách ra hay gắn kết
hơn tùy vào những hoàn cảnh cụ thể. Nói cách khác, xung đột tách những cá thể không phù
hợp ra và gắn những cá thể thích hợp lại với nhau nhằm tạo ra một “ đội” mà mục tiêu của
đội đó có khả năng thực hiện được. Nói trên khía cạnh công việc thì xung đột có thể làm
tăng hiệu quả công việc song song với việc các nhà quản trị có thể tìm ra những cá nhân hòa
hợp và làm việc hiệu quả trong chính công ty của họ. Nhưng điều đó tùy thuộc vào cách xử
lí của mỗi nhà quản trị trong từng hoàn cảnh. Dù xung đột tồn tại dưới bất kì lí do gì, nếu
không được giải quyết hợp lí thì nó gây nhiều bất lợi cho việc hoàn thành nhiệm vụ chung,
vì thế, xung đột cần giải quyết đúng lúc. Như vậy, để hiểu rõ thêm xung đột là gì?, ảnh
hưởng của nó đối với hiệu quả công việc và cách mà các nhà quản trị giải quyết những xung
đột trong môi trường làm việc công sở, nội dung dưới đây sẽ làm rõ điều đó.

I Xung đột
Xung đột là gì?
Xung đột (XĐ) là quá trình trong đó một bên nhận ra “quyền lợi” của mình hoặc đối lập
hoặc bị ảnh hưởng tiêu cực bởi một bên khác.
1.

Có nhiều quan điểm khác nhau về xung đột. Một số quan điểm cổ điển cho rằng xung đột là
những biểu hiện lệch lạc, tiêu cực bên trong tổ chức, nhưng theo một số nhà khoa học hiện
đại thì xung đột là hiện tượng tự nhiên, đôi khi nó còn có tác dụng kích thích sự sáng tạo và
nâng cao hiệu quả công việc.
M...
- D08
[ĐỀ TÀI: QUẢN TRỊ XUNG ĐỘT
Trường Đại Học Ngân Hàng TPHCM
Đề tài:
QUẢN TRỊ XUNG ĐỘT
Nhóm 7 – D08
GVHD: Ths. Nguyễn Phúc Qúy Thạnh
1 Nguyễn Ngọc Sơn 030329130067
2 Đỗ Đình Ngữ 030329130048
3 Nguyễn Trương Hoàng Thanh 030329130073
4 Nguyễn Thị Diễm Trinh 030129131133
5 Trịnh Thị Xuân Trúc 030129131140
6 Lê Thị Thu Thảo 030129130987
7 Nguyễn Thúy Hồng 030329130023
8 Trần Thanh Phát 030329130053
9 Đặng Thị Ngọc Quý 030529130468
TPHCM, 5/10/2014
05/10/2014 | Cuộc chiến APPLE 1
Quản trịn xung đột - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trịn xung đột - Người đăng: Thảo Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Quản trịn xung đột 9 10 17