Ktl-icon-tai-lieu

Quy định khi đầu tư sang Lào

Được đăng lên bởi tuyphonga4
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 353 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ – LUẬT
Khoa Luật

Tiểu luận: Chủ thể kinh doanh
Đề tài:Pháp luật đầu tư vào thị trường Lào.
Cơ sở pháp lý và thực tiễn.

LỜI MỞ ĐẦU
Bài tiểu luận với chủ đề “Pháp luật đầu tư vào thị trường Lào. Cơ sở pháp lý và thực
tiễn” được thực hiện nhằm trình bày một cách cụ thể về những thực trạng và cơ sở pháp lý
trong việc đầu tư vào thị trường Lào để cho thấy thị trường Lào rất có tiềm năng và là một
“kho báu” đối với các nhà đầu tư muốn tìm kiếm những thử thách mới mẻ bên ngoài thị
trường Việt Nam. Bên cạnh đó, bài tiểu luận còn trình bày những thách thức, những khó
khăn mà các nhà đầu tư Việt Nam gặp phải khi đầu tư vào một thị trường gần nhưng mới
mẻ là Lào. Từ đó rút ra những bài học và đề xuất những giải pháp thích hợp khắc phục
những vấn đề trên và hỗ trợ, tạo điều kiện, cơ sở cho các nhà đầu tư phát triển một cách
thuận lợi trên nước bạn.
Bài tiểu luận bao gồm 03 chương được phân chia một cách rõ ràng, dễ hiểu để mọi
người có thể đọc và nắm ý cũng như tìm kiếm những thông tin một cách nhanh nhất.
Chương 1 trình bày sơ lược về hệ thống pháp luật ở Lào liên quan đến hoạt động đầu tư
kinh doanh nhằm để người đọc nắm được những quy phạm pháp luật mà các nhà đầu tư cần
biết để đầu tư một cách thuận lợi vào thị trường Lào. Chương 2 đề cập đến khung pháp lý
về pháp luật đầu tư kinh doanh, chương này đi sâu hơn về các quy định đầu tư, hướng dẫn
cụ thể về các vấn đề phát sinh trong quá trình đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài như điều
kiện đầu tư, thủ tục đầu tư, ngành nghề được phép đầu tư, các hình thức tổ chức đầu tư kinh
doanh và ngành nghề được ưu tiên. Chương 3 trình bày thực tiển cơ hội đầu tư của Việt
Nam vào thị trường Lào và đề xuất các giải pháp giúp cải thiện việc đầu tư, chương này sẽ
đề cập đến vấn đề thực tế, nổi cộm trong vấn đề đầu tư ở Lào.
Bài tiểu luận không chỉ đơn thuần là một bài viết về pháp luật mà còn là bài viết đặt trọn
niềm tin của tác giả vào một tương lai tươi sáng hơn cho đất nước, cho dân tộc, cho mối
quan hệ bền vững Việt-Lào cùng nhau phát triển. Vì vậy, ngoài những vấn đề chuyên môn
về pháp luật, bài viết còn bao gồm những lời bình về vấn đề của từng chương.
Bài tiểu luận được viết bởi sinh viên nên chắc chắn không thể tránh được thiếu sót,
khuyết điểm. Tác giả rất mong nhận được những ý kiến phê bình, góp ý của độc giả để hoàn
thiện hơn bài viết. Xin chân thành cảm ơn.

MỤC LỤC

1

CHƯƠNG 1: SƠ LƯỢC VỀ HỆ THỐNG PHÁP LUẬT Ở LÀO LIÊN
QUAN ĐẾN HOẠT...


 !
"#$ %&'!#("%)%
*!+"&,-$ !./!01+!2!304%5+6
789-,-$:1+!;<!"=%6
Quy định khi đầu tư sang Lào - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy định khi đầu tư sang Lào - Người đăng: tuyphonga4
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
Quy định khi đầu tư sang Lào 9 10 243