Ktl-icon-tai-lieu

QUY TRÌNH SỬ DỤNG TRONG HỆ THỐNG BẾP ĂN CÔNG NGHIỆP

Được đăng lên bởi ductru1986
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 850 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bếpăn HOYA

1. Quytrình sơchếRau

Bước 1

Bước 2

Làm sạch sơ bộ

Chuyển thùng

-Cắt bỏ gốc, rễ
-Loại bỏ lá sâu,úa vàng, hư hỏng
-Nhặt bỏ rơm, cỏ, rác

-Rau sơ chế xong phải để vào xô trắng
-Không để quá đầy, không nén, ép

- Rửa 3 lần nước sạch
- Lượng rau bằng 1/3 lượng nước
Bước 3

Rửa sạch

-Lần rửa cuối, rau lá ngâm với nứơc
muối pha loãng trong 5p, trong thùng
trắng

Chuyển giá & để róc
Bước 4

nước

-Sử dụng sọt inox cho róc nước
-Cho vào thùng nhựa & chuyển ra KV
chế biến

-Để thùng rau đúng vị trí phân
Bước 5

Chế biến

luồng

-Rau chế biến xong phải được
để đúng vị trí: trên bàn đồ chín

Lưu ý:

-Rau sơ chế xong chưa dùng ngay phải đưa vào bảo quản
-Không để lẫn các loại rau
-Không chồng các rổ rau quá cao. Tối đa chồng 3 rổ
-Rổchứa rau sạch phải chuẩn về nơi để chế biến, đúng quy định
-Các khu vực làm việc xong phải vệ sinh sạch sẽ.

Bếpăn HOYA

2. Quytrình sơchếcủ, quả

-Gọt vỏ, cắt đầu, loại phần bị
Bước 1

Sơ chế sơ bộ

Bước 2

Rửasơ bộ

Bước 3

Làm sạch

Bước 4

Cắt định lượng

sâu

-Ngâm vào nước sau khi gọt vỏ

-Rửa 1 lần nước để loại bỏ phần
vỏ dính bám và nhựa

-Vớt ra, cắt bỏ phần ruột, hạt
-Rửa 3 lần nước sạch

-Cắt, thái theo định lượng sổ Cost
-Đối với loại củ, quả dễ bị thâm ngâm
ngay vào nước đến khi chế biến mới vớt
ra

-Chuyển củ, quả ra khu vực nấu đúng vị
Bước 5

Đưa vào nấu

trí quy định

-Khi nấu xong, để đúng vị trí đồ chín

Lưu ý:

-Củ quả sơ chế xong chưa dùng ngay phải đưa vào bảo quản
-Không chồng các rổ chứa củ quả quá cao. Chồng tối đa 3 rổ
-Rổchứa củ quả sạch phải để trên bàn, giá. Không để trực tiếp trên mặt đất
-Khu vực sơ chế xong phải vệ sinh sạch sẽ,

Bếpăn HOYA

3. Quytrình sơchế thịt, gia cầm
- Giã đông thực phẩm đông lạnh: thịt bò,

Giã đông
Bước 1

Bước 2

(nếu có)

Kiểm tra thịt

gà
- Giã đông bằng nước

-Để ngập trong thùng quy định riêng

-Kiểm tra thực phẩm sau giã đông
-Nếu giã đông hết thì sử dụng, nếu không
đạt phải báo cáo cấp trên

Bước 3

Rửa sạch

-Rửanước sạch
-Hoặc rửa sạch dưới vòi nước
-Ngâm nước muối(với ngan, vịt)

Bước 4

Sơ chế và Tẩm ướp

-Lọc, cắtđịnhlượngtheosổ Cost
-Tẩm ướp giavị theo thực đơn

Bước 5

Chế biến

-Chếbiếnthành các món
ăn theo thực đơn

Lưu ý:

-Thực hiện sơ chế thịt, gia cầm đúng vị trí bàn quy định
-Nước sau ngâm rửa đổ xuống cống, không sử dụng lại
-Sơ chế thịt xong phải vệ sinh sạch sẽ khu vực làm việc

Bếpăn HOYA

4. Quytrìnhchế biến Gà rang
- Chảo rán

Bước 1

Chuẩn bị

- Lượng dầu, mỡ rán không
- Gà đã qua sơ chế
- Các gia vị kèm theo

Bước 2

Bước 3

Chần

Tẩm ...
Bếpăn HOYA
1. Quytrình sơchếRau
Làm sạch sơ bộ
Bước 1
Rửa sạch
Bước 2
Chuyển giá & để róc
nước
Bước 3
Chuyn thùng
Bước 4
Chế biến
Bước 5
-

-

-
 
!"#$%&
!'()*$'&
!%# &+
,-.,/

-
0#12345&
-
/6789:;
<<
-
"<4,=>94?
-
:?>9@>%8A?BB,
-
C9/>DE,
F
-
"<<4,=>'
>9>DEGH>FE
Lưu ý:
-
"<41/8,=>=@=
-
:?>9I
-
:?FJ@KL>F$J
-
"J+,=MN>9<<>@8>D
-
A6 O4,=OPK
QUY TRÌNH SỬ DỤNG TRONG HỆ THỐNG BẾP ĂN CÔNG NGHIỆP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUY TRÌNH SỬ DỤNG TRONG HỆ THỐNG BẾP ĂN CÔNG NGHIỆP - Người đăng: ductru1986
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
QUY TRÌNH SỬ DỤNG TRONG HỆ THỐNG BẾP ĂN CÔNG NGHIỆP 9 10 49