Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình thẩm định tài sản đảm bảo của ngân hàng BIDV Bắc Sài Gòn

Được đăng lên bởi leybinh156-gmail-com
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 3345 lần   |   Lượt tải: 16 lần
MỤC LỤC
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ
LỜI MỞ ĐẦU............................................................................................................
01
Chương 1. Giới thiệu về ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh
Bắc Sài Gòn................................................................................................................
03
1.1 Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng Đầu tư và phát triển
Việt Nam.....................................................................................................................
03
1.1.1 Sơ lược về lịch sử hình thành và quá trình phát triển của ngân hàng Đầu tư và
phát triển Việt Nam.........................................................................................................
03
1.1.2 Giới thiệu ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc Sài Gòn.....
05
1.2 Cơ cấu tổ chức và mô tả vị trí kiến tập...............................................................
05
1.2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức..............................................................................................
05
1.2.2 Mô tả vị trí kiến tập................................................................................................
07
1.3 Các hoạt động kinh doanh chủ yếu tại chi nhánh Bắc Sài Gòn........................
08
Chương 2. Quy trình thẩm định giá bất động sản thế chấp tại chi nhánh Bắc
Sài Gòn........................................................................................................................
09
2.1 Mô tả quy trình....................................................................................................
09

2.1.1 Tiếp nhận hồ sơ bất động sản của ngân hàng........................................................
09
2.1.2 Xác nhận phân cấp tài sản đảm bảo.......................................................................
10
2.1.3 Phân công hồ sơ định giá tài sản đảm bảo.............................................................
10
2.1.4 Định giá tài sản đảm bảo........................................................................................
11
2.1.5 Kiểm soát................................................................................................................
11
2.1.6 Hoàn thiện quá trình định giá tài sản đảm bảo......................................................
12
2.1.7 Nội dung thẩm định bất động sản.......................................................................
MỤC LỤC
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ
LỜI MỞ ĐẦU............................................................................................................
01
Chương 1. Giới thiệu về ngân hàng Đầu phát triển Việt Nam chi nhánh
Bắc Sài Gòn................................................................................................................
03
1.1 Quá trình hình thành phát triển của ngân hàng Đầu phát triển
Việt Nam.....................................................................................................................
03
1.1.1 Sơ lược về lịch sử hình thành quá trình phát triển của ngân hàng Đầu
phát triển Việt Nam.........................................................................................................
03
1.1.2 Giới thiệu ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc Sài Gòn.....
05
1.2 Cơ cấu tổ chức và mô tả vị trí kiến tập...............................................................
05
1.2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức..............................................................................................
05
1.2.2 Mô tả vị trí kiến tập................................................................................................
07
1.3 Các hoạt động kinh doanh chủ yếu tại chi nhánh Bắc Sài Gòn........................
08
Chương 2. Quy trình thẩm định g bất động sản thế chấp tại chi nhánh Bắc
Sài Gòn........................................................................................................................
09
2.1 Mô tả quy trình....................................................................................................
09
Quy trình thẩm định tài sản đảm bảo của ngân hàng BIDV Bắc Sài Gòn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy trình thẩm định tài sản đảm bảo của ngân hàng BIDV Bắc Sài Gòn - Người đăng: leybinh156-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Quy trình thẩm định tài sản đảm bảo của ngân hàng BIDV Bắc Sài Gòn 9 10 962