Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình tuyển mộ tuyển dụng nhân viên mới ở ngân hàng Sacombank

Được đăng lên bởi Dat Pham
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1718 lần   |   Lượt tải: 2 lần
I.GIỚI THIỆU TỐNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP SACOMBANK
1.Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn
Tên giao dịch: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN
Tên tiếng Anh: SAIGON COMMERCIAL BANK (SCB)
Tiền thân là Ngân hàng TMCP Quế Đô được thành lập năm 1992 theo Giấy phép hoạt động
số 00018/NH-GP ngày 06/06/1992 của Thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam và giấy
phép thành lập số 308/GP-UB ngày 26/06/1992 của UBND TP.HCM cấp, đến ngày
08/04/2003, chính thức đổi tên thành Ngân hàng TMCP Sài gòn (SCB).
SCB là một trong những Ngân hàng TMCP hoạt động có hiệu quả trong hệ thống tài chính
Việt nam. Cụ thể, từ 27/12/2010 Vốn điều lệ đạt 4.184.795.040.000 VNĐ; đến 30/09/2011 tổng
tài sản của SCB đạt 77.985 tỷ đồng, tăng gần 30% so với đầu năm. Mạng lưới hoạt động gồm
132 điểm giao dịch trải suốt từ Nam ra Bắc.
Với các chính sách linh hoạt và các sản phẩm dịch vụ toàn diện, đáp ứng được yêu cầu đa
dạng của khách hàng là cơ sở vững chắc để SCB đạt được kết quả và hiệu quả kinh doanh ngày
càng cao và luôn là người bạn đồng hành đáng tin cậy của các khách hàng, theo đúng phương
châm “Hoàn thiện vì khách hàng”.
Năm 2013, SCB được bình chọn là “Ngân hàng nội địa tốt nhất Việt Nam” và “Ngân hàng
bán lẻ tốt nhất Việt Nam năm 2013” bởi Tạp chí Asset và Tạp chí International Finance
Magazine (IFM). Các giải thưởng này đã khẳng định uy tín, sức cạnh tranh nổi bật và chiến
lược hoạt động hiệu quả của SCB qua các thời kì.
Tháng 12/2013, SCB đưa vào sử dụng hệ thống Internet Banking phiên bản mới với nhiều
tính năng hiện đại và vượt trội.
Với mong muốn mở rộng, phát triển để trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại và đa năng hàng
đầu khu vực thì cùng với đó số lượng nhân viên sẽ ngày càng tăng. Vì vậy vấn đề tuyển mộ,
tuyển dụng, hòa nhập nhân viên làm sao cho hiệu quả đang được các nhà quản trị của SCB đặc
biệt quan tâm.

II.QUY TRÌNH TUYỂN MỘ - TUYỂN DỤNG – HÒA NHẬP NHÂN VIÊN MỚI CỦA
NGÂN HÀNG TMCP SACOMBANK
1.QUY TRÌNH TUYỂN MỘ CỦA NGÂN HÀNG TMCP SACOMBANK
Với mong muốn thu hút những người xin việc có trình độ, năng lực tự lực lượng lao động
xã hội và lực lượng lao động bên trong tổ chức phù hợp với các vị trí cần được tuyển dụng,
SCB nhận thấy vai trò của quá trình này rất quan trọng. Điều đó được thể hiện qua các điều
sau:
-Chất lượng của quá trình tuyển chọn được quyết định bởi tuyển mộ: chất lượng của quá
trình tuyển chọn sẽ không đạt yêu cầu hoặc hiệu quả thấp nếu như số lượng người xin việc
bằng hoặc thấp hơn số nhu cầu cần tuyển chọn.
-Tuyển mộ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nguồ...
I.GIỚI THIỆU TỐNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP SACOMBANK
1.Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn
Tên giao dịch: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN
Tên tiếng Anh: SAIGON COMMERCIAL BANK (SCB)
Tiền thân là Ngân hàng TMCP Quế Đô được thành lập năm 1992 theo Giấy phép hoạt động
số 00018/NH-GP ngày 06/06/1992 của Thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam giấy
phép thành lập số 308/GP-UB ngày 26/06/1992 của UBND TP.HCM cấp, đến ngày
08/04/2003, chính thức đổi tên thành Ngân hàng TMCP Sài gòn (SCB).
SCB một trong những Ngân hàng TMCP hoạt động hiệu quả trong hệ thống tài chính
Việt nam. Cụ thể, từ 27/12/2010 Vốn điều lệ đạt 4.184.795.040.000 VNĐ; đến 30/09/2011 tổng
tài sản của SCB đạt 77.985 tỷ đồng, tăng gần 30% so với đầu năm. Mạng lưới hoạt động gồm
132 điểm giao dịch trải suốt từ Nam ra Bắc.
Với các chính sách linh hoạt các sản phẩm dịch vụ toàn diện, đáp ứng được yêu cầu đa
dạng của khách hàng là cơ sở vững chắc để SCB đạt được kết quả và hiệu quả kinh doanh ngày
càng cao luôn người bạn đồng hành đáng tin cậy của các khách hàng, theo đúng phương
châm “Hoàn thiện vì khách hàng”.
Năm 2013, SCB được bình chọn Ngân hàng nội địa tốt nhất Việt Nam” “Ngân hàng
bán lẻ tốt nhất Việt Nam năm 2013” bởi Tạp chí Asset Tạp chí International Finance
Magazine (IFM). Các giải thưởng này đã khẳng định uy tín, sức cạnh tranh nổi bật chiến
lược hoạt động hiệu quả của SCB qua các thời kì.
Tháng 12/2013, SCB đưa vào sử dụng hệ thống Internet Banking phiên bản mới với nhiều
tính năng hiện đại và vượt trội.
Với mong muốn mở rộng, phát triển để trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại và đa năng hàng
đầu khu vực thì cùng với đó sốợng nhân viên sẽ ngày càng tăng. vậy vấn đề tuyển mộ,
tuyển dụng, hòa nhập nhân viên làm sao cho hiệu quả đang được các nhà quản trị của SCB đặc
biệt quan tâm.
Quy trình tuyển mộ tuyển dụng nhân viên mới ở ngân hàng Sacombank - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy trình tuyển mộ tuyển dụng nhân viên mới ở ngân hàng Sacombank - Người đăng: Dat Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Quy trình tuyển mộ tuyển dụng nhân viên mới ở ngân hàng Sacombank 9 10 440