Ktl-icon-tai-lieu

QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH SAI TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

Được đăng lên bởi prime8x
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 377 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH SAI TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
Tại xã A ở huyện X có một phần đất bãi bồi ven sông và phân đất này liền
kề với thửa đất của ông Nguyễn Văn Hai, từ trước đến nay ông coi phần đất bãi
bồi này là của trời cho, cho nên ông không đăng ký quyền sử dụng đất và thường
xuyên trồng cây, chủ yếu là cây bần chắn sóng, lầu dần theo bồi đắp của phù sa.
Việc làm của ông Hai ai cũng biết nhưng không ai nói gì vì nó không đụng chạm
quyền lợi của người khác. Qua nhiều năm bãi bồi lấn dần, ông Hai dự định sang
năm 2009 mướn người đắp đê bao quanh để khai thác.
Đầu năm 2009 tại trụ sở xã A, Chủ tịch UBND xã nhận đơn của ông Lê Văn
Ba xin cấp đất sản xuất ổn định cuộc sống. Trong đơn ông Ba có trình bày là một
thương binh ở chiến trường biên giới Tây Nam hạng ¼ có 2 con còn nhỏ đang đi
học không có đất sản xuất, ông Ba cũng sống nhờ vào tiền thương binh và làm
thuê mướn hàng ngày, cuộc sống của ông rất khó khăn không đủ tiền nuôi các con
ăn học. Đối với Chủ tịch UBND xã A thì ông Ba là con nhà Bác, cho nên biết rất
rõ cuộc sống khó khăn của gia đình.
Trước hoàn cảnh đó, Chủ tịch UBND xã ra quyết định số 50/QĐ-UBND
ngày 15/02/2009 về việc tạm cấp 2000m2 đất bãi bồi liền kề với thửa của ông Hai
cho ông Lê Văn Ba. Trong quyết định có nói rõ tạm cấp phần đất này cho ông Ba
khai thác ổn định cuộc sống. Sau khi nhận được quyết định, gia đình ông Ba hết
sức vui mừng và đến ngay phần đất của mình được tạm cấp để có kế hoạch khai
thác. Trong lúc đó thì ông Hai đến ngăn cản và ông cho rằng phần đất này là của
ông; ông Ba đưa quyết định tạm cấp đất cho ông Hai xem; sau khi xem quyết định,
ông Hai về nhà viết đơn gửi thẳng lên Chủ tịch UBND huyện X, không gửi đơn cho
UBND xã A, kiện quyết định của Chủ tịch UBND xã; trong đơn ông cho rằng vì
tình cảm bà con dòng họ Chủ tịch UBND xã A lấy đất của ông cho ông Ba.
Là Chuyên viên văn phòng UBND huyện, anh chị tham mưu giúp Chủ tịch
UBND huyện giải quyết đơn, nhận đơn như thế nào cho đúng pháp luật.
I. MỤC TIÊU XỬ LÝ TÌNH HUỐNG:
Đây là một tình huống về quyết định hành chính sai dẫn đến khiếu nại và
tranh chấp về đất đai. Để giải quyết đơn khiếu nại của ông Hai một cách thỏa đáng
cần phải đạt được các mục tiêu sau:
- Giải quyết dứt điểm vụ tranh chấp đất đai 2000 m 2 đất bãi bồi giữa ông Hai
và ông Ba.
- Ổn định cuộc sống của ông Ba, có điều kiện sản xuất nuôi con ăn học, góp
phần giảm gánh nặng cho chính quyền địa phương cho xã hội, đảm bảo hài hòa
giữa lợi ích của xã hội, cộng đồng và cá nhân của mỗi người dân.

- Giải tỏa ...
QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH SAI TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
Tại A huyện X một phần đất bãi bồi ven sông phân đất này liền
kề với thửa đất của ông Nguyễn Văn Hai, từ trước đến nay ông coi phần đất bãi
bồi này của trời cho, cho nên ông không đăng quyền sử dụng đất thường
xuyên trồng cây, chủ yếu cây bần chắn sóng, lầu dần theo bồi đắp của phù sa.
Việc làm của ông Hai ai cũng biết nhưng không ai nói không đụng chạm
quyền lợi của người khác. Qua nhiều năm bãi bồi lấn dần, ông Hai dự định sang
năm 2009 mướn người đắp đê bao quanh để khai thác.
Đầu năm 2009 tại trụ sở xã A, Chủ tịch UBND xã nhận đơn của ông Lê Văn
Ba xin cấp đất sản xuất ổn định cuộc sống. Trong đơn ông Ba trình bày một
thương binh chiến trường biên giới Tây Nam hạng ¼ 2 con còn nhỏ đang đi
học không đất sản xuất, ông Ba cũng sống nhờ vào tiền thương binh làm
thuê mướn hàng ngày, cuộc sống của ông rất khó khăn không đủ tiền nuôi các con
ăn học. Đối với Chủ tịch UBND A thì ông Ba con nhà Bác, cho nên biết rất
rõ cuộc sống khó khăn của gia đình.
Trước hoàn cảnh đó, Chủ tịch UBND ra quyết định số 50/QĐ-UBND
ngày 15/02/2009 về việc tạm cấp 2000m
2
đất bãi bồi liền kề với thửa của ông Hai
cho ông Văn Ba. Trong quyết định nói tạm cấp phần đất này cho ông Ba
khai thác ổn định cuộc sống. Sau khi nhận được quyết định, gia đình ông Ba hết
sức vui mừng đến ngay phần đất của mình được tạm cấp để kế hoạch khai
thác. Trong lúc đó thì ông Hai đến ngăn cản ông cho rằng phần đất này của
ông; ông Ba đưa quyết định tạm cấp đất cho ông Hai xem; sau khi xem quyết định,
ông Hai về nhà viết đơn gửi thẳng lên Chủ tịch UBND huyện X, không gửi đơn cho
UBND A, kiện quyết định của Chủ tịch UBND xã; trong đơn ông cho rằng
tình cảm bà con dòng họ Chủ tịch UBND xã A lấy đất của ông cho ông Ba.
Chuyên viên văn phòng UBND huyện, anh chị tham mưu giúp Chủ tịch
UBND huyện giải quyết đơn, nhận đơn như thế nào cho đúng pháp luật.
I. MỤC TIÊU XỬ LÝ TÌNH HUỐNG:
Đây một tình huống về quyết định hành chính sai dẫn đến khiếu nại
tranh chấp về đất đai. Để giải quyết đơn khiếu nại của ông Hai một cách thỏa đáng
cần phải đạt được các mục tiêu sau:
- Giải quyết dứt điểm vụ tranh chấp đất đai 2000 m
2
đất bãi bồi giữa ông Hai
và ông Ba.
- Ổn định cuộc sống của ông Ba, điều kiện sản xuất nuôi con ăn học, góp
phần giảm gánh nặng cho chính quyền địa phương cho xã hội, đảm bảo hài hòa
giữa lợi ích của xã hội, cộng đồng và cá nhân của mỗi người dân.
QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH SAI TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH SAI TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI - Người đăng: prime8x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH SAI TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 9 10 798