Ktl-icon-tai-lieu

Rủi ro trong kinh doanh nhà hàng

Được đăng lên bởi Hương Lan
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 477 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC RỦI RO CƠ BẢN VÀ BIỆN PHÁP ĐỐI PHÓ


Sản phẩm không phù hợp với xu hướng khách hàng :

Xu hướng ăn nhanh , ăn các thức ăn chế biến sẵn trong khi nhà hàng phục vụ
phải mất thời gian chế biến: Tính đặc thù của món ăn, các món ăn chế biến từ
hoa phải được ăn luôn sau khi chế biến, và thưởng thức một cách từ từ mới có
thể đem lại cảm giác ngon miệng nhất cho khách hàng. Chúng không thể được
chế biến sẵn vì như thế sẽ làm mất đi hương vị của món ăn.
=> Biện pháp: Cần chú trọng đầu tư trong tuyển chọn nhân lực, quản lí tổ chức
nhân viên sát sao, thuê đầu bếp có tay nghề nhằm rút ngắn thời gian chế biến
và phục vụ. đẩy nhanh tốc độ một cách tối đa


Rủi ro chạy theo phong trào bởi sự cạnh tranh từ các đối thủ đến sau:

Một thực tế luôn thường trực tại Việt Nam chính là kiểu kinh doanh theo
phong trào, thấy lợi nhuận là họ đổ sô vào dẫn đến việc nhà hàng mất đi lợi
thế độc quyền, lợi thế cạnh tranh giảm do khách hàng tìm thấy nhiều sự lựa
chọn.
Các món ăn của nhà hàng có nguy cơ bị sao chép. Thương hiệu có khả năng bị
làm giả, làm trùng.
=> Biện pháp: Đội ngũ đầu bếp phải giữ gìn công thức chế biến bí mật, đối thủ
không thể bắt trước. Trong quá trình hoạt động tạo điều kiện thuận lợi cho
việc nghiên cứu, sáng tạo ra nhiều món mới hấp dẫn để luôn đảm bảo dẫn đầu
về khác biệt trong món ăn của nhà hàng trên thị trường.


Rủi ro trong việc cạnh tranh không lành mạnh của các đối thủ theo sau:

Thí dụ, hiện nay rất nhiều nhà hàng có tên na ná nhau, thậm chí gần như lấy
đến 90% tên của nhau. Điều này không chỉ xảy ra với những thương hiệu không
đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền, mà còn xảy ra cả với những thương hiệu
đã đăng ký bảo hộ. Gần đây nhất có thể kể đến câu chuyện của Quán Ngon khi
quán này dọn đến một địa chỉ khác, không lâu sau ngay tại địa chỉ cũ xuất hiện
quán ăn cũng mang tên Quán Ngon, khiến nhiều thực khách quen của Quán

Ngon trước không khỏi ngỡ ngàng. Xa hơn nữa có thể nhắc đến câu chuyện
của Phở 24 và phở 5 Sao, khi đại diện Phở 24 cho rằng phở 5 Sao đã copy cách
thiết kế cũng như màu sắc chủ đạo của mình. Tuy nhiên, kết thúc của vụ việc
tranh chấp bản quyền nhãn hiệu và thiết kế đều không thắng kiện. Đơn giản vì
họ đã có những sơ suất trong khi đăng ký bản quyền.
=> Biện pháp: Đăng kí bảo hộ nhãn hiệu độc quyền, luôn luôn nghiên cứu phát
triển theo sự thay đổi nhu cầu và thị hiếu khách hàng.


Xu hướng đầu tư theo chuỗi từ các chủ đầu tư nước ngoài với lợi thế nguồn
vốn dồi dào và thương hiệu lớn mạnh trên thị trường:

Thực tế trên thế giới...
CÁC RỦI RO CƠ BẢN VÀ BIỆN PHÁP ĐỐI PHÓ

 !"#$$
%&'()*+,,-
#). /0--,
1)2.3#4%#5671)
 !8 9.%):;+,5
<=>46?7"@)?"#A1@B.CD.(E
BF #F)?,AGH"7I&
$$5)AJ)00J)
K+"#3A2##"#/ C3"-)J+) 
L0C.&"C3M4N(.1O#2#
#"#%A.P.@)E#OQ)4%).
)0DAG.3"O#R%AG C.C
@5
6,+,A:; #S5':4,;
.."5
<=>4T0U)?V8(P)J+
1I"5'"#D"8#3)03#)G4P.#
4F 3#"G,%OQ)1.)#OQ)?
G4"#,+"F;"&5
K+"#"#43".3+)J+2# 
'(O$4A"%G,FP(?.%A
)WXYF+5TGAZA"V:4
)[#0\4)0DAG]A"V:4
)\)[#05^?)BA%,11)BA4+_N#
DAO@)0);Z.B A3);ZU%4
DUF_N#GCD2+_
Rủi ro trong kinh doanh nhà hàng - Trang 2
Rủi ro trong kinh doanh nhà hàng - Người đăng: Hương Lan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Rủi ro trong kinh doanh nhà hàng 9 10 85